20.2. 2018

Včera v 13:03

SJ - šlabikár str. 20/2,3, článok str. 21, žltou pastelkou sme vyznačili slová s ľ ( maľuje, Ľubka..... ) riešili sme úlohy na prefotenom papieri - doplniť vhodné slovo do vety a prepísať ho, vymaľovať obrázok podľa zadania - čítanie s porozumením, ukázali sme si ľan i ľanové výrobky, nakoľko sme toto slovo písali - str. 8/1 - písmeno ľ.... hrali sme didaktickú hru na čítanie s porozumením..

M - riešili sme interaktívne úlohy v numerácii do 10, ale i v numerácii do 20. Na prefotených papieroch sme riešili príklady v numerácii do 20.

PRV - zopakovali sme si tému Svetlo a tiene, robili sme projekt na papier - deti mali nakresliť čo najviac predmetov, ktoré sú priesvitné, priehľadné a nepriesvitné.... celé sme to nedokončili, budeme pokračovať - najkrajšie práce budú odmenené známkou.

Zajtra nebudú úlohy na blogu, nakoľko ani ja nebudem na vyučovaní. Info poskytnem vo štvrtok.

Skoré uzdravenie !
 

19.2.2018

Pondělí v 13:48

SJ - šlabikár str. 20/1 - opäť sme sa venovali slovám s písmenom ľ, deti opisovali inými slovami dané slová v cvičení, potom v skupinách uviedli čo najviac slov veľkými tlačenými písmenami, ktoré si zapamätali.....opäť sme si ukázali bedľu, podbeľ na interaktívnej tabuli, nakoľko predtým viac žiakov chýbalo....písali sme aj odpis z tabule :

• Sokol si sadol na konár. Pozoroval malú myšku. ži, šú, vče, oc ov . •

M - do malých zošitov sme si písali príklady v numerácii do 20 ...

5 + 4 = 9
15 + 4 = 19

3 + 5 = 8
13 + 5 = 18

13 - rozložíme ako 10 + 3
15 - rozložíme ako 10 + 5

Deti písali diktát čísel, vyskúšaj si aj ty doma : počet jednotiek 0, počet desiatok 1 ( 10 ), počet jednotiek 7, počet desiatok 1 ( 17 ) , počet jednotiek 4, počet desiatok 0 ( 4 ), počet jednotiek 0, počet desiatok 2 ( 20 ) ...

Do zošitov sme si napísali čísla : 18 10 12 19 11
Červenou pastelkou deti zakrúžkovali počet jednotiek a zelenou pastelkou počet desiatok ......

Počítali sme aj slovné úlohy, deti do zošitov uviedli len príklady :

• V záhrade rastie 7 jabloní a 10 hrušiek, koľko stromov rastie v záhrade ? O koľko viac hrušiek rastie ako jabloní ? •
• V rybníku bolo 19 rýb, ale rybár vylovil 7 rýb, koľko rýb zostalo plávať v rybníku ? •
• Karol má 14 autíčok, Peter 3 autíčka, o koľko viac má Karol autíčok ? •

Počítali sme aj príklady na interaktívnej tabuli.

PRV - ( pre 1. B ) - zopakovali sme si tému dni v týždni, zmysly, tiene a svetlo...zdroje svetla, vyplnili sme si tabuľku, kde sú uvedené predmety ( uterák, alobal, sáčok, pravítko.....atď. ) a mali sme rozhodnúť, či je priesvitný predmet, priehľadný, alebo nepriesvitný. Hrali sme hru, kde deti rovnako mali určiť, či je daný predmet priehľadný.....


HV - zopakovali sme piesne - Išla sova na tanec, Anička, dušička, Z Východnej dievčatá, Po nábreží, učili sme sa novú pieseň Vŕšok, dolina.

Skoré uzdravenie !

16.2.2018

Pátek v 13:11

SJ - šlabikár str. 20/1 - žltou pastelkou sme si vyznačili písmeno Ľ,ľ ...deti potom náhodným výberom z tohto cvičenia opísali dané slovo a ostatní museli uhádnuť, ktoré slovo vybral. Pracovali sme aj v skupinách, kde deti mali veľkými tlačenými písmenami na papier uviesť čo najviac slov, ktoré si zapamätali s písmenom ľ. Precvičovali sme aj doplňovačky na interaktívnej tabuli. V predpisovom zošite sme písali veľké písmeno H - str. 6,7. Na domácu úlohu máme písať str. 5/2. Písali sme aj diktát, vyskúšajte si aj vy doma :

• Darinka má košík. Vonku je zima. Vrabec čviriká. •

M - PZ str. 15,16. Stihli sme aj jedno cvičenie na interaktívnej tabuli - numerácia v obore do 20.

EV - str. 16 - článok Slimáčik, str. 17/2 tajnička + článok Rozbitý tanierik. Deti potom si samé pripravili scénky ako prejaviť úctu voči spolužiakovi, ako použiť správne slová - prosím, ďakujem.

Skoré uzdravenie !
 


15.2.2018

Čtvrtek v 13:46

SJ- k článku v šlabikári sme si prezreli aj prezentáciu o Horskej záchrannej službe, v predpisovom zošite sme písali str. 6/2, str. 7/3,4. Domáca úloha je str. 5/1,3. Pracovali sme aj v skupinách - deti mali na prefotených papieroch doplniť mäkčene a dĺžne do slov, mohli sa navzájom poradiť a skutočne sa im darilo dobre. Robili sme aj interaktívne cvičenia, kde mali deti porozhadzované slabiky prečítať správne, pri slovách mali uviesť počet slabík a napísať jednotlivé písmená do políčok.

M - PZ str. 13,14 ( šikovníci majú aj str. 15 ). Riešili sme interaktívne úlohy v numerácii do 10, ale aj úlohy v numerácii do 20.

Skoré uzdravenie !

Zajtra z dôvodu odstávky vody bude školský klub len do 15.00 hod.

14.2. 2018

14. února 2018 v 16:03

SJ - článok str. 19 vedieť pekne plynule čítať, na prefotenom papieri sme robili úlohy na doplnenie slov do viet, ktoré deti museli správne priradiť a prepísať. V predpisovom zošite sme písali str. 4 - celá....Precvičovali sme čítanie s porozumením, doplnenie slov do viet z krátkeho textu, ktoré museli deti prepísať na prefotenom papieri. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK.

AJ - prosím pozrieť blog triedy 1.B, idú paralelne.

HV - pre 1.B - nová pieseň - " Vŕšok, dolina" ....

Skoré uzdravenie !

13.2.2018

13. února 2018 v 13:55

SJ - šlabikár str. 18/1,2, str. 19/3....článok Horská služba, vytvárali sme slová s novým písmenom H,h.....v predpisovom zošite sme písali veľké písmeno D, str. 2,3. Čítanie slabík s h, slov i viet s úlohami - na interaktívnej tabuli. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK.

M - PZ str. 12 celá ( šikovníci majú aj celú str. 13 ) , riešili sme aj slovné úlohy, deti do malých zošitov vytvárali samostatne príklady zo slov. úloh.

• Mamka dala na stôl 6 jabĺk, ocko priložil 3 jablká a malá Lenka zjedla zo stola 2 jablká, koľko je teraz jabĺk na stole ? •
• Janko priniesol 9 motýľov, od kamaráta dostal ešte 1 motýľa, doma však sestričke daroval 4 motýľov, koľko má teraz Janko motýľov ? •
• Hanka mala 5 bielych pasteliek, 2 modré a 3 červené pastelky, koľko mala Hanka pasteliek spolu ? •
• Na lúke sú 3 sedmokrásky, 4 púpavy a 2 rumančeky, koľko je kvietkov na lúke spolu ? •
• Na súťaž sa prihlásili 3 žiaci z 1.A, 4 žiaci z 2.A a 3 žiaci z 3. A, koľko žiakov sa spolu prihlásilo na súťaž ?•
• V škol. jedálni za stolom sedelo 5 dievčat, 3 chlapci a 2 pani učiteľky. Koľko ľudí sedelo v jedálni za stolom ?•

PRV -viď nižšie na našom blogu ( to isté ako pre 1.B )

Skoré uzdravenie !

12.2.2018

12. února 2018 v 12:53

SJ - písanie str. 2,3 - len malé písmeno d....+ pracovali sme s časopisom Vrabček.
M - PZ str. 10,11. Stále precvičujeme numeráciu v obore do 10, nakoľko je potrebné už spoje zautomatizovať. Viacerí získali jednotky, nakoľko interaktívne úlohy rýchlo vyriešili.... trénovať numeráciu čo najviac.

PRV - ( pre 1.B ) - zopakovali sme dni v týždni, čo robíme pre zdravie, ako meriame čas... prešli sme si tému Svetlo a tiene, čo je najväčším zdrojom svetla, aké máme iné svetelné zdroje.... telesá vytvárajú tiene, urobili sme si pokus s baterkou ....aké tiene môžu byť, priesvitný papier a priehladné sklo.... Sklo je aj priesvitné aj priehladné.....

HV - učili sme sa novú pieseň • Prosil líšku vĺčik • , spievali sme piesne - • Z Východnej dievčatá • Po nábreží koník beží • Ani - Ani - Anička • Anička, dušička, kde si bola • Šípová ružička• Išla sova na tanec •

Dnes sme sa dozvedeli, že od marca je možná desiata v našej školskej jedálni. Prosím dajte mi vedieť mailom, príp. SMS, či bude mať Vaše dieťa o tieto služby záujem, nakoľko zajtra je potrebné odovzdať zoznam žiakov. Ďakujem.

Skoré uzdravenie !

9.2.2017

9. února 2018 v 14:51

SJ - vedieť pekne plynule čítať článok str. 17, robili sme aj úlohu na str. 17/4. Písali sme aj odpis z tabule.... Boženka a Laco cestujú celú noc. Auto zastalo v záveji. Na prefotených papieroch sme robili úlohy na precvičenie čítania s porozumením....., pričom deti museli vedieť napísať odpovede vyplývajúce z krátkeho článku. Na interaktívnej tabuli sme riešili hádanky, základ bol v čítaní neznámeho textu.

M - PZ str. 8,9. Písali sme aj písomku - numerácia v obore do 10, doplňovačky do rovníc ..... 5 + Usmívající se = 9 ..... , usporiadať čísla, zadania si deti čítajú samé + porovnávanie.

Skoré uzdravenie !

8.2. 2018

8. února 2018 v 16:05

SJ - str. 15 článok vedieť pekne plynule čítať, 15/3, 16/1,2,3. Písali sme aj diktát : Emil si kúpil písanku. Kamarát je obetavý. Stále je veselý. Písanie : str. 22/3, + vety na str. 23.

M - str. 6,7. Urobili sme aj interaktívne cvičenia na rozklady čísla 10, zajtra si napíšeme krátku písomku.

Skoré uzdravenie !

7.2. 2018

7. února 2018 v 12:04

SJ - šlabikár str. 14/2, v predpisovom zošite sme písali na str. 22/2,4. robili sme interaktívne cvičenia - určovanie počtu slov vo vete, dopľňanie písmen do slov, spájanie porozhadzovaných slabík, čítanie krátkych článkov.

Skoré uzdravenie !

Kam dál