19.9.2017

Úterý v 20:33
Milí rodičia,
v pondelok, dňa 25.9.2017 pôjdeme do ZOO. Odchod zo školy bude o 8.00 hod. objednaným autobusom, ktorý bude pristavený pri našej škole. Predpokladaný návrat je cca o 12.30 hod. Vstupné platiť nebudeme, ale ako som už avízovala na triednom aktíve, našou vstupenkou bude mrkva, príp. jabĺčko, prosím deťom pribaliť. Autobus bude hradený z triedneho fondu, vychádza to 2,40 € na žiaka. Prosím nezabudnúť na primerané oblečenie, nápoj, desiatu a dobrú náladu.
 

14.9.2017

14. září 2017 v 14:32

SJ - opäť sme precvičovali čítanie písmen podľa nápovedných obrázkov, kt. majú deti v šlabikári po bokoch strán, mali aj vyhľadať obrázok podľa zadaného písmena..... napr. D.... museli rýchlo vyhľadať dáždnik.... atď... • 12/1,• 13/ 3,4,5... v predpisovom zošite č. 1 deti stihli celú str. 4. Súťažnou formou tímov sme precvičovali písanie veľkých písmen na tabuľu.

M - vrátili sme sa k úlohe na str. 7, kt. sme si spoločne dokončili, stihli sme i vajíčkovú úlohu, • str. 8/1,2,3, vajíč. úloha,
str. 9/ 1,2,3 , • str. 10/1.

Skoré uzdravenie !

13.9.2017

13. září 2017 v 13:57

Prosím uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy v zmysle informácii podaných na triednom aktíve :
číslo účtu : 9408874001/5600, ak navštevuje školu jedno dieťa - suma 30 €, ak navštevuje školu aj mladší súrodenec - suma je pre mladšieho 15 €, prosím potvrdenie o transakcii priniesť do školy.

Rozvrh hodín na celý týždeň

Po : SJ M AJ SJ HV
Ut : SJ M TV PRV SJ
Str: SJ AJ Vv Vv
Štvr:SJ Tv M SJ
Pia: SJ Ev/Nv M SJ

Ev - Etická výchova, Nv - Náboženská výchova

► SJ - precvičovali sme čítanie písmen pomocou nápovedných obrázkov, ktoré majú deti po bokoch strán. Dnes sme dostali aj predpisový zošit č. 1, kde niektoré deti stihli vypracovať celú stranu. Mali za úlohu doplniť chýbajúce čiary, vlnovky, krivé čiary so slučkami podľa predlohy.

Skorý návrat do školy !
 


12.9.2017

12. září 2017 v 14:49

Ponuka krúžkov na našej škole už od 1. ročníka, kde je možné využiť vzdelávacie poukazy bola doplnená, preto uvádzam znova :

Športový krúžok - p. Molnárová
Chcem to vedieť - p. Hetényiová ( krúžok špeciál. pedagóga )
Výtvarný krúžok - p. Vargová
Hudobno - dramatický krúžok - p. Lampertová

Čas ponúkaných krúžkov ešte upresníme.

Rozvrh hodín na stredu : SJ AJ Vv Vv

Deti dnes dostali aj heslá do internetovej žiackej knižky.

► SJ - v šlabikári sme urobili cvičenia na • str. 11, • str. 12/2 .... deti vyfarbili gulôčky len s tými písmenami, ktoré vedia aj prečítať.... následne po jednom tieto písmená aj čítali. Súťažnou formou sme precvičovali veľké písmená.... dieťa, ktorá dané písmeno nepozná, nevadí, ale musí si ho vedieť vyhľadať podľa nápovedných obrázkov. ( C - citrón, D - dáždnik, H - hrozno.... atď. )

► Prvouka - deti dostávali PZ formátu A4, stihli sme urobiť na • str. 2/1,2

M - • str. 5/1,2, + vajíčková úloha, • str. 6/1,2, + vajíčková úloha, • str. 7/1 - pexeso - k tejto úlohe sa ešte vrátime, nakoľko ju nestihli všetci. Cvičenie, v ktorom mali určovať polohu auta - zadala som deťom, aby vyfarbili prvé auto a posledné auto pastelkou, ktorá sa im páči. Cvičenie na detskom ihrisku, kde určovali tiež rovnako polohu... zadala som deťom nech vyfarbia napr. modrou pastelkou tričko chlapcovi, ktorý je na hojdačke "hore", atď.

Skoré uzdravenie !

11.9.2017

11. září 2017 v 15:13
1.A - Školský rok 2017/2018

Dnes, 11.9. 2017 sme mali počas 1. VH ukážku hudobnej školy YAMAHA, kt. bude od septembra vyučovať na našej ZŠ Dudova programy napr. zobcová flauta, akustická gitara, keyboard deti, dospelí. Potrebné informácie sa môžete dozvedieť i na webe www.hudobnaskola.sk, mail : info@hudobnaskola.sk. Deti dostávali aj letáčik, poskytnem chýbajúcim, keď sa vrátia do školy.

Deti v zrkadielku majú aj rozvrh na utorok, zatiaľ len na jeden deň, nakoľko ešte v celkovom rozvrhu môžu nastať zmeny.
UT : SJ M TV PRV SJ

V škole je možné poistiť veci žiaka pre prípad krádeže nasledovne :
• poistná suma do 50 € - 0,60 €
• poistná suma do 100 € - 1,20 €
• poistná suma do 150 € - 1,70 €
• poistná suma do 200 € - 2,30 €
• poistná suma do 250 € - 2,80 €
Spoluúčasť, poistený žiak sa podieľa na plnení 6 € z každej poistnej udalosti. Poistenie je dobrovoľné. Kto má záujem - poistenie je možné vyplatiť do 22.9. 2017.

V ponuke sú dva krúžky od 1. roč. na našej škole : • ŠPORTOVÝ KRÚŽOK - p. uč. Molnárová, čas upresníme
CHCEM TO VEDIEŤ - p. Hetényiová, špeciál. pedagóg - určený deťom s problémami učenia, je možné sa prihlásiť aj od II. polroka.

Prosím o vrátenie VZDELÁVACIEHO POUKAZU v zmysle informácii poskytnutých na triednom aktíve.

SJ - v šlabikári sme urobili na str. • 8/2, • 9/3,4,5, • 10/1, • 11 - len prvý riadok ....
AJ - deti sa učili pozdravy, dostali prefotený papier - info nebudem poskytovať, nakoľko tento predmet ich neučím...
M - zopakovali sme si pojmy - priama čiara, otvorená čiara, uzavretá krivá čiara.... v PZ - str. 4/1,2 ... vajíčková úloha bola dobrovoľná.
HV - hud. rozcvička, zopakovali sme si pieseň, kt. deti poznajú zo škôlky - Zlatá brána, stihli sme i rytmické cvičenia....Naučili sme sa novú pieseň - Tik, tak .....

V škole sa vyskytli vo vedľajšej triede vlasové parazity, prosím deťom kontrolovať hlávky. Ďakujem.

Skoré uzdravenie !

27.6.2017

27. června 2017 v 15:55
Milí prváci,
už sa blíži koniec škol. roka , chcem vám všetkým zaželať krásne letné prázdniny, veľa oddychu a čo najviac radostných zážitkov. Nezabudnite počas horúcich dní čítať, niečo si aj napísať, prepísať, či vypočítať. Slovné úlohy máte aj na našom blogu.
Krásne leto všetkým !

21.6.2017

21. června 2017 v 11:34
SJL - v čítanke sme skončili str. 65. Stihli sme si urobit aj tajničku na str. 70.
Precvičovali sme do zošita vety :

Ideme ďaleko za babičkou. Na vŕšku je vĺčik, líška a orol. Má aj tvrdú päsť a deravú pamäť. Do pamätníčka si nalepím fotografiu z prechádzky jarnou prírodou.

M - počítali sme slovné úlohy do žltých zošitov :

1. Máša pozerá rozprávky. Videla už 13 rozprávok, 4 ešte budú. Koľko rozprávok si pozrie spolu ?
2. Máša ide na výlet, zbalila už 5 šiat, 13 ešte musí zbaliť. Koľko šiat si berie na výlet ?
3. V záhrade máme 19 tulipánov. 5 tulipánov je bielych, 4 sú červené, ostatné sú fialové. Koľko fialových tulipánov je v záhrade ?
4. V triede je 5 detí v modrom tričku, zelené tričko má o 2 deti viac ako modré. V žltom tričku je o 2 viac ako v zelenom. Koľko detí je v triede ?
5. V triede je 20 žiakov. Dnes neprišli do školy 4 dievčatá a 3 chlapci. Koľko detí je dnes v škole ?
6. V škol. jedálni sedelo za stolom 13 dievčat, 4 chlapci a 2 pani učiteľky. Koľko ľudí sedelo za stolom v škol. jedálni ?
7. Na lúke kvitli kvietky, 13 sedmokrások, 4 púpavy a 2 podbele. Koľko kvietkov kvitlo na lúke spolu ?
8. Miško má v žiackej knižke 18 známok. Z toho má 12 dvojok a 4 trojky. Ostatné má jednotky. Koľko jednotiek má Miško v žiackej knižke ?

Skoré uzdravenie !

16.6. 2017

16. června 2017 v 11:40
SJ - učili sme sa báseň Snehulienka naspamäť. V pondelok ju budem skúšať na známky. Deti majú na domácu úlohu napísať 2 vety, ktoré sa končia bodkou, 2 vety, ktoré sa končia otáznikom a 2 vety, ktoré sa končia výkričníkom. Majú to vysvetlené na príkladoch. V škole sme písali do žltých zošitov : svietnik, Xénia, päť, kuriatko, nevädza, mäsiar, čerešne, taxík, môj, stôl, mäkký.
V čítanke sme urobili cvičenia na str. 53/2, 55/1.Čítali sme článok na str. 54.

M - počítali sme príklady na prefotených papieroch. Slovné úlohy sme si vyriešili v žltých zošitoch :

Maminka dala na stôl 6 jabĺčok, prišiel ocko a priložil k nim ešte 3 jabĺčka. Malá Lenka zjedla 2 jabĺčka.
Koľko je teraz na stole jabĺčok ?

Janko doniesol do školy 17 nálepiek. Od kamaráta dostal ešte 3 nálepky. Doma dal sestričke 11 nálepiek. Koľko nálepiek má teraz Janko ?

Skoré uzdravenie !

15.6.2017

15. června 2017 v 17:16

► SJ - učili sme sa spoločne báseň Snehulienka do konca, ešte ju budeme opakovať. Deti majú na domácu úlohu vedieť plynule sebaisto čítať prvé dva odseky z článku na str. 52. Urobili sme z čítanky úlohu na str. 53/1.

Robili sme úlohy, ktoré mali deti vysvetlené napr. :

• podčiarkni v texte slová, ktoré sa rýmujú
• poprehadzované slová vo vete usporiadaj a vetu prepíš
• napíš opačný význam k slovám : múdry - hlúpy, vysoký - nízky, mokrý - suchý
• dopíš : veselý ako šašo, studený ako ľad, múdry ako sova
• zakrúžkuj detských spisovateľov : Mária Ďuríčková, Krista Bendová, Mária Rázusová Martáková .....
• utvor tri vety podľa obrázku
• napíš vetu, na konci ktorej bude bodka, otáznik, výkričník ... napr. : Vonku je teplo. Spíš ešte ? Umy sa !

► M - VH sme nemali.

Skoré uzdravenie !

14.6. 2017

14. června 2017 v 11:27
SJ - čítanka str. 49/1,2, učíme sa báseň Snehulienka naspamäť - str. 50....stihli sme sa ju naučiť po slová - to macochu rozhnevalo . Urobili sme cvičenia na str. 51/1,2.
Do malých zošitov deti mali vytvoriť čo najviac slov na písmeno k,K... t,T. Priemerne dokázali deti za určitý čas vytvoriť a napísať 9-10 slov, víťazi napísali až 16 a 17 slov.

M - počítali sme príklady na prefotených papieroch - reťazovky, doplňovačky, ale šikovníci riešili úlohy pre 2. ročník - príklady s prechodom cez desiatku.

Skoré uzdravenie !

Kam dál