18.10.2018

Včera v 15:06

SJ - dnes som hodnotila čítanie článku na str. 39, vyvodenie písmena L,l..str. 40/1,2. Článok na str. 41 sme si prešli viackrát, dom. úloha - čítať tento článok celý. Precvičovali sme v Písanke vetu viackrát : Mama má . Vyskúšaj si to doma určite aj ty.

M - do malých zošitov sme opäť precvičovali čísla 1,2,3....uviedli sme si viac príkladov na porovnávanie, počet prvkov sme vyjadrili farebnými krúžkami....malé zošity sme si ohodnotili. V PZ sme dokončili celú str. 30. Šikovníci majú aj úlohy na str. 31/1,2.


V rámci testovania prvákov dnes sme sa vážili a merali. Zajtra prebehne testovanie v telocvični vo viacerých disciplínach, preto je potrebné i zajtra si priniesť TV. Testovanie začne 2. VH.


Skoré uzdravenie !
 

17.10.2018

Středa v 14:27

SJ - hodnotila som čítanie textu na prefotených papieroch, riešili sme úlohy na aktivitných prefotených listoch, ktorých súčasťou bol aj diktát veľkých tlačených písmen, kt. sme si tiež ohodnotili. V šlabikári sme čítali článok na str. 39 celý + cvičenie č. 3. V predpisovom zošite sme dokončili stranu 19. Uvedené vety deti napísali do všetkých voľných riadkov.
Prosím čítať denne.

M - do malých zošitov ( máš ho u mňa ) sme písali 1,2,3 ... príklady 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3.... rozklady čísla 3 - 1,2, 3 - 2,1 ...daný počet prvkov sme vyjadrili farebnými krúžkami.

AJ - učebnica - počúvanie príbehu str. 12,13. PZ - str. 10, malý zošit - nová slovná zásoba.

Aktivitné pracovné listy nie je potrebné nosiť ďalej do školy, nezabudnúť však nosiť prefotený list s textami na čítanie.


Skoré uzdravenie !

Riaditeľské voľno

9. října 2018 v 16:27


Dňa 29.10. 2018 budeme mať riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. Tým pádom sa nám prázdniny takto predĺžia , nakoľko 30.10. je sviatok, od 31.10. - 4.11. sú jesenné prázdniny. Vyučovanie sa začína 5.11. 2018.
 


8.10.2018

8. října 2018 v 14:18


Dnes som deťom do zrkadielka vlepila oznam o blížiacej sa imatrikulácii, viď info nižšie na našom blogu. V stredu 10.10.2018 bude fotografovanie žiakov firmou VISION, sadu fotografií alebo jednotlivé fotografie si budete môcť zakúpiť, ale aj vrátiť v prípade nezáujmu o ich kúpu.
Prosím o vyjadrenie do zrkadielka : MÁM ZÁUJEM o FOTENIE, NEMÁM ZÁUJEM O FOTENIE.

SJ - šlabikár str. 35/5, písanie v predpisovom zošite str. 15/4,6 + A,a do volných riadkov na tej istej strane. Dnes sme písali na známky diktát slabík, vyskúšaj si aj ty doma : MA, LA, SA, KA, FA, DA, TA, VA. Dnes sme si rozdali nové číslo časopisu VRABČEK a stihli sme urobiť tajničku na str. 20. Staré vydanie 9/2018 si deti mohli vziať domov.

M - str. 22/1,2.
AJ - str. 10, PZ str. 6,7.

Zajtra sa dúfam vidíme !

5.10.2018

5. října 2018 v 13:55


SJ - precvičovali sme čítanie slabík zo šlabikára str. 29/3 aj opakovane. Toto môžete precvičovať aj doma. Dnes sme mali vyvodenie písmena A, str. 34/1,2 str. 35/3,4. V predpisovom zošite č. 1 - str. 14/2, 3 - dva riadky. Niektorí šikovníci to majú celé hotové. Začali sme už písať perom, nezabúdať nosiť perá s ostrým hrotom.

V pondelok si napíšeme náš prvý diktát slabík do zošitov.

PRV - PZ si budeme nechávať v škole, nakoľko si deti tento PZ stále zabúdajú. Ak prejdeme k témam vyžadujúcim trochu aj domácu prípravu, tak si PZ prinesú domov. Dnes sme si dokončili str. 5, a stihli sme str. 6,7.

Deti, kt. navštevujú NV dnes dostali PZ, cena je 1,60 €. Uhradím to z tried. fondu.
V pondelok sa vidíme dúfam všetci.

Slávnostná imatrikulácia

3. října 2018 v 15:38

Dňa 24.10.2018 vo vestibule našej školy o 17.00 hod. sa uskutoční slávnostná imatrikulácia našich prvákov, na ktorú Vás srdečne pozývame.

3.10.2018

3. října 2018 v 15:29


Zajtra 4.10.2018 nebudem prítomná na vyučovaní, ak by aj niekto chýbal v škole, prosím kontaktujte sa navzájom, nakoľko blog nebude aktualizovaný v tento deň.

Chcem pripomenúť, že ak sú všetci prítomní v daný deň, blog neaktualizujem. Domáce úlohy majú deti riadne poznačené, hoci ústne nevedia možno povedať, čo bolo na domácu úlohu, stačí prelistovať šlabikár, zošit, či PZ z matematiky a hneď viete, čo sme robili a čo je na domácu úlohu. Niekedy si deti vložia aj prefotený list, prezrite všetko. Prefotené papiere, kt. majú deti aj ohodnotené, nie je potrebné nosiť stále do školy. Odložte im ich do jedného obalu, budú totiž pribúdať.

Bola by som rada, ak by ste pri domácej príprave skutočne si všímali, čo v škole robíme a aj vyskúšali vlastné dieťa ako mu to ide, vtedy veľmi rýchlo zistíte, čo je potrebné precvičiť, s čím má to Vaše dieťa problémy.

28.9.2018

28. září 2018 v 13:43


SJ - skúšala som básničku na známky, stihli sme v šlabikári úlohy na str. 26, • str. 27/4,5,6. V predpisovom zošite 1 sme písali na str. 11 a na str. 12 sme skúšali len cviky ( motýle ) na uvoľnenie ruky. Hrali sme didaktickú hru na precvičenie spájania hlások do slabík.

PRV - str. 4 a začali sme aj úlohy na str. 5. Vrátime sa k tomu aj na budúcu hodinu, nemáme všetky učebne školy navrhnuté. Rozprávali sme si aké opatrenia platia v škole kvôli bezpečnosti, akú úlohu má vrátnik, ako sa správať, aby p. upratovačka nemusela veľa práce robiť za nás, o štátnom znaku....

Skoré uzdravenie !

27.9.2018

27. září 2018 v 17:30



SJ - šlabikár str. 25/4,5, str. 26/1. Zopakovali sme si celú básničku a už ju skúšam. V PÍSANKE sme písali na str. 4. Pracovali sme aj samostatne na známky na prefotenom papieri ( dnes Vám bol odovzdaný ).

M - PZ str. 18 - celá.

HV - opakovali sme pieseň • My sme smelí prváci • Anička dušička • Húsky biele húsky • a učili sme sa novú pieseň • Dolina, dolina • robili sme aj rytmické cvičenia.

Skoré uzdravenie !

26.9.2018

26. září 2018 v 13:47

Nezabudnúť prosím, zajtra sa fotia deti so šlabikárom. Fotiť sa budú na základe Vami vyjadreného záujmu v zrkadielkach.
Od 1. 10. 2018 ( od budúceho týždňa ) žiaľ deti nebudú môcť dostávať desiatu v škol. jedálni z prevádzkových dôvodov.

SJ - pracovali sme opäť na prefotenom papieri, v šlabikári sme stihli cvičenie na str. 25/3. Písali sme do PÍSANKY str. 3, na ► domácu úlohu majú 3 riadky na str. 4. ► Na 2. VH SJ sme si zopakovali už celú báseň, kt. sa spoločne učíme a zajtra už ju začnem skúšať na známky. Pracovali sme aj so skladacou abecedou a v predpisovom zošite č. 1 sme písali 3 riadky na str. 4.

M - hrali sme didaktickú hru zameranú na porovnávanie a určovanie počtu prvkov. V PZ sme stihli celú str. 17 dokončiť.

AJ - ( pokyny od p. u. z 1.B ) - pracovali na prefotenom papieri ( máš ho u mňa ) a p. učiteľka skúšala všetkých krátku básničku, kt. máte v malých zošitoch.

Zajtra sa môžete zastaviť aj v triede, odovzdám Vám pref. papiere, šek do jedálne i zošit z AJ. Fotenie bude prebiehať ráno od 8.00 hod. v herni, Vy si ju môžete dať vopred odfotiť, nemusíte čakať na nás. Usmívající se

Kam dál