1.7.2018

1. července 2018 v 20:45

Krásne prázdniny želám !

Prváci, môžete si napísať vaše zážitky do zošita, prípadne pár viet o knihách, ktoré budete počas prázdnin čítať. Je to dobrý návod ako nepozabúdať písmenká. Takže doporučujem DENNE niečo prečítať, sem - tam niečo prepísať, sem - tam niečo prerátať a bude sa vám dobre začínať v septembri.

Veľa slniečka a krásnych spoločných chvíľ !
 

23.6.2018

23. června 2018 v 8:06

V pondelok, dňa 25.6.2018 pôjdeme na exkurziu do čokoládovne v Kittsee. Prosím priniesť 4,50 € /bus/, pas, desiatu, nápoj. Návrat cca do 13.00 hod. Pokračujú deti potom v ŠKD.

Po exkurzii bude nasledovať vyúčtovanie z výletu - Červený Kameň - každé dieťa dostane späť sumu 2,70 €, nakoľko sme získali dodatočne zľavu za dopravu.

Pekný víkend !

28.5.2018

28. května 2018 v 16:37
SJ - nový článok o psíkovi vedieť pekne plynule čítať ľavú stranu bez posledného odseku. Učili sme sa aj básničku, kt. je ďalej v čítanke... Snehulienka....zatial len :

Kráľovnej sa narodila dcéra
sťa sneh biela, milá,
bola krásna v páse tenká,
nazvala ju Snehulienka.

Stihli sme napísať len 4 slová - vôľa, kôš, Félix, opätok....
Písanie dom.úloha str. 15/4,3.

M - písali sme písomnú prácu.... + do malých zošitov sme písali 3 rodinky sčítacie + 3 rozklady na 20, 3 rozklady na 19, 3 rozklady na 18.

HV - spievali sme pieseň "Čižíček, čižíček" + " Ó reťaz, ó reťaz" + "Čo všetko deťom k šťastiu treba"....
 


25.5.2018

25. května 2018 v 17:52
SJ - str. 39 - báseň , str. 40 - článok vedieť pekne plynule čítať, čítali sme aj článok str. 41 - o lentilkách, 41/2,3, našli sme slovo raž, čo sme si aj ukázali názorne - klas i zrno raže , porovnali sme ho so zrnom pšenice..... písanie str. 14/2 - deti písali podľa názornej ukážky ovocia .... str. 15/3,4.

M - PZ str. 77 vrátane ( šikovníci pokračovali na str. 78.... )

Skoré uzdravenie !

24.5.2018

24. května 2018 v 14:44

SJ - 37 báseň - podčiarkli sme si rýmy farebne, str. 36 - vedieť pekne plynule čítať článok po slovo metla...str. 38 - článok, str. 39/2....Písanie str. 13/3 - tvorili sme vety na uvedené slová, vyskúšaj si aj ty doma, môže sa vyskytnúť v závereč. písomke zadanie vytvor vetu a napíš ju. str. 13/4,5,6, str. 14/1.

M - PZ 74,75 vrátane

Dnes sme mali skúšku akadémie.

Skoré uzdravenie !

23.5.2018

23. května 2018 v 16:13

SJ - 37/1,2 písanie str. 12/1,2. Riešili deti samostatne úlohy na čítanie s porozumením na prefotenom papieri.Skoré uzdravenie !

22.5.2018

22. května 2018 v 12:25
SJ - 31/ skrytý svet, 32/1, 33 celá strana, vedieť čítať článok 34 po obrázok banánov. Písali sme na známky prepis str. 11/3,4,5,6.

M - str. 71,72,73... riešili sme aj interaktívne príklady v obore do 20. Riešili sme ústne slovné úlohy, kt. podstatou boli reťazovky.

PRV - zopakovali sme si kapitolu o živočíchoch.... čím sa navzájom líšia.... 40/1,2, 41/1,2,3, 42/2, 43/4,5 ... vysvetlili sme si rozdiel medzi stromom a kríkom, stromom a bylinou....dokončili sme si učebnú pomôcku - časti tela rastliny. Urobili sme si aj výstavku v triede.

Skoré uzdravenie !

21.5.2018

21. května 2018 v 15:01

SJ - str. 30/1, 31/2 + článok o bublanine.... okrem posledného odseku.
M - str. 70, 71 - šikovníci majú cca 1/2 príkladov. Opakovali sme interaktívne rovinné a priestorové geometrické útvary ... valec, guľa, obdĺžnik .....

Dňa 24. 5. budeme mať skúšku akadémie... poprosím dievčatá priniesť si balerínky ( pokiaľ máte) + biele ponožky, červenú mašľu do vlasov, biele tričko - rovnako pokiaľ ich máte. Názov nášho vystúpenia je Červené jabĺčko.

Akadémia bude 7.6. i doobeda pre žiakov a poobede srdečne pozývame všetkých rodičov o 17.00 hod.

Dňa 5.6. bude náš posledný triedny aktív v triede 1.A.

V dňoch 6.6. a 8.6. prebehne fotografovanie kolektívov, upresním dátum určený pre našu triedu. Cena 1,50 €, malá skupinka 1 €. Peniaze budem zbierať vopred. Ak si niekto spoločnú fotku neželá, prosím dajte mi vedieť.

Do skorého videnia !

18.5.2018

18. května 2018 v 13:53

SJ - 29/1,2 ...pracovali sme s článkom str. 30, ktorý je na domácu úlohu vedieť pekne plynule čítať. Písali sme prepis na známky na prefotenom papieri, ktorý ti posielame po spolužiakovi.

M - PZ str. 68 ...do malého zošita sme písali 5 sčítacích rodiniek....nakreslili si farebné lupene kvetov...a uviedli tri čísla a k tomu štvoricu príkladov... napr. 13,5,18 ...... 13 + 5 = 18, 5 + 13 = 18, 18 - 5 = 13, 18 - 13 = 5.

Skoré uzdravenie !

17.5.2018

17. května 2018 v 14:30

SJ - str. 27/2,3. str. 28 vedieť plynule čítať po slová .... čierne mačiatka. V článku sme podčiarkli ceruzkou slová s dĺžnom a žltou pastelkou sme vyfarbili len písmená s mäkčeňom - cca v 1/3 článku.

Písanie str. 10/1,2 ... v úlohe napísať do všetkých riadkov sortiment z potravín. Písali sme aj diktát na známky :

• Erika má malého brata. Volá sa Viktor. Viktor má tri roky. Ako sa volá tvoj brat ? •

M - str. 66,67... vrátane.

Skoré uzdravenie !

Kam dál