14.12.2018

Včera v 12:58

SJ - práca s článkom str. 69, žltou pastelkou sme vyznačili nové písmeno T,t... precvičili sme čítanie práve slov s písmenom t i celý článok. Šlabikár str. 69/3 + precvičovali sme čítanie z tabule. Vysvetlili sme si domácu úlohu, deti môžu riešenie napísať do PÍSANKY. Písali sme do predpisového zošitu č.3 - str. 2 celá. Chýbajúci prineste si do školy aj zošit č. 2 na kontrolu.

PRV - str. 16 - 17 téma ZDRAVIE - vysvetlili sme si ako sa staráme o svoje zdravie, treba vedieť : • dodržiavame hygienu ( umývame si ruky..zúbky atď. ) • obliekame sa primerane ( podľa počasia ) • jeme veľa ovocia a zeleniny • športujeme • dodržiavame pitný režim ...vysvetlili sme si pojmy - ambulancia ( môže byť očná, zubná... ), aký je rozdiel medzi poliklinikou a nemocnicou, operačné sály, lekárnik, lekáreň... atď.

Prosím všetkých, aby nezabudli priniesť peniaze za fotky, nakoľko to musím odovzdať. Poprosím, ak by aj dieťa bolo choré a do prázdnin už nepríde, kontaktujte ma. Ďakujem vopred za pochopenie.

Skoré uzdravenie !
 

13.12.2018

Čtvrtek v 16:17

SJ - šlabikár str. 67, str. 68/1,2 , str. 69/3 + práca s časopisom VRABČEK. Písanie - str. 21 dokončiť, na voľnú stranu 22 si mali dnes precvičiť odpis z tabule : • víla, sova, veje, lov, máva, Eva, sivé •
Zajtra na vyučovaní už budem prítomná a budeme si rozdávať predpisový zošit č. 3.

M - PZ str. 59 ( nakoľko šikovníci ju už mali, zrejme tí stihli aj str. 60 ).

Do skorého videnia !

12.12.2018

Středa v 14:54

SJ - šlabikár str. 66/1, 2, str. 67 článok + precvičovanie čítania z čítacej tabuľky, písanie str. 20/1,2 str. 20/3, šikovníci majú aj celú str. 21.
Domáca úloha - úlohy z prefoteného papiera - riešenia napísať do PÍSANKY.

M - PZ str. 58, šikovníci majú aj str. 59, do malého zošita sme riešili úlohy.. nadiktovala som deťom čísla - 9 7 4 3 a mali tieto čísla usporiadať od najmenšieho po najväčšie.... ( 8263, 4210, 3740 ).
Príklady sme si napísali nasledovne : 9 7 4 3 • 3 4 7 9 a pod to nové zadanie.

AJ - prac. list - colour, do zošita p. uč. vlepila básničku ( dom. úloha ) , v zošitoch si podčiarkli novú slovnú zásobu ( dom. úloha ).


Skoré uzdravenie !
 


11.12.2018

Úterý v 14:08
SJ - šlabikár čl. str. 65 vedieť pekne plynule čítať, čítaciu tabuľku nosiť do školy,dom. úloha prepísať vlepené vety - vyskúšaj si aj ty doma : • Jama je malá. Samo a ja jeme. Sejeme sóju. • Vypracovali sme aj úlohy na prefotených papieroch + písanie str. 18/3 a str. 19 celá.

M - PZ str. 57 + úlohy na prefotenom papieri, riešili sme aj úlohy na interaktívnej tabuli.

EV - koleda, koledníci.... aj sme sa naučili krátku vianočnú koledu "Dajteže nám dajte ".

Skoré uzdravenie !

Triedny aktív

Pondělí v 15:07

Milí rodičia,
dňa 8.1. 2019 budeme mať spoločný krátky triedny aktív o 17.00 hod. v 1. A triede.

Dnes sme si rozdávali aj fotografie, poprosím priniesť do školy peniaze v zmysle Vašej objednávky, buď sada za 11 €, alebo sada za 13 € - máte to uvedené vo vnútri.

Dnes som deťom do zrkadielka vlepila aj info o prázdninách, začínajú 23.12. a končia 7.1.2019. Vyučovanie po vianočných prázdninách začína v utorok, 8.1. 2019.
10.12.2018

Pondělí v 14:57

SJ-čítali sme z čítacej tabuľky, kde už máme aj spoluhláskové skupiny, domáca úloha čítať dva poznačené riadky pekne plynule ( pre vás chýbajúcich mám odložené ), precvičovali sme čítanie slov so spoluhláskovými skupinami aj z tabule :

RO
TRO
STROJ


RA
DRA
ZDRA
ZDRAVIE

RE
TRE
STRE
STRECHA atď.

Písali sme aj slová so spoluhláskovými skupinami na tabuľu veľkými tlačenými písmenami : napr. VLAS, MLOK, SEKLO, MYKLO, TMA, TESLA, KYSLO ....vyskúšaj si aj ty doma na diktovanie.

Šlabikár str. 65 - čítali sme článok + 65/3. Domáca úloha - prepis viet, ktoré som deťom opäť vlepila do zošitov, vyskúšaj si aj ty doma : • Ema a Ela melú. Mama má malú Elu. Leo má mamu Milu. •
V predpisovom zošite sme písali str. 18/2.

Čítaciu tabuľku prosím nosiť v šlabikári do školy.

M -PZ str. 55,56.

AJ - do zošitov si napísali vetu : DO YOU WANT THE CHOCOLATE CAKE ? YES, PLEASE. ( + nakresliť )
PZ - vety zopakovať 19,20 a dom. úloha - naučiť str. 20.

VV - z farebného papiera sme robili vianočný stromček a ozdobovali retiazkou.

Skoré uzdravenie !

7.12.2018

7. prosince 2018 v 14:04

SJ - šlabikár str. 64/2, vyhľadávali sme písmeno p a žltou pastelkou aj vyznačili. Šlabikár str. 65 - v rámčekoch sme si podčiarkli slabiky so spoluhláskovou skupinou - spí, sme, sla, svo.... doposiaľ sme čítali slabiky sa, ma, la, le... teraz už sa budú vyskytovať slová so spoluhláskovými skupinami... rovnako i v článku sme si ich červenou pastelkou podčiarkli ...v slovách PAVLÍNA, PSA, SPÍ, PAVLA.... doma si deti tento článok môžu viackrát prečítať. Písanie - str. 16/1,2 + 17/3,4. ( šikovníci majú celú stranu 17 hotovú ).

Učili sme sa krátku básničku :


Premrzli mi paprčky,
požičaj si papučky,
po papučkách boty,
pôjdem do roboty.

Domáca úloha - prepísať vlepené vety písaným písmom krasopisne, urob túto domácu úlohu aj ty : • Má mama Sama. Máme malú misu. Máme malú Emu ? •

PRV - zopakovali sme tému "Zmysly".... začali sme novú tému "Zdravie" a rozobrali sme si, čo robíme pre svoje zdravie - primerane sa obliekame, jeme veľa ovocia a zeleniny, športujeme, dodržiavame pitný režim....• prečo jeme veľa ovocia • prečo je pohyb dôležitý ... atď. , budeme ešte v tejto téme pokračovať.

Skoré uzdravenie !

6.12.2018

6. prosince 2018 v 16:07

Dnes si deti našli od Mikuláša sladkosti ráno na svojich miestach, i mne na okne pre všetkých Mikuláš nechal sladkosti i mandarinky a aj zavítal k nám do triedy Mikuláš a rozdával čokoládky všetkým. My sme mu zato zaspievali i zarecitovali.

SJ - šlabikár str. 64/1. V predpisovom zošite sme písali str. 14/3 a deti dokončili str. 15 - veľké U. Riešili sme aj rôzne úlohy na prefotenom papieri, kde deti museli vyskladať slovo z rozhádzaných písmen a prepísať ho, potom prepis slov podčiarknutých v danom texte - prepis z tlačenej formy do písanej. Máme aj domácu úlohu - do PÍSANKY som deťom vlepila vety, kt. majú krasopisne prepísať. Vyskúšaj si aj ty doma : • Jej misa je malá. Jój ! Jama, jama ! Som sám. •

M - deti na prefotených papieroch opäť riešili príklady - zamerané na precvičenie numerácie v obore do 8 a riešili sme i Mikulášske úlohy na papieroch - reťazovky, sobie rozklady čísel a anjelské počítanie. Na záver si deti mohli vyfarbiť soba, či čižmičku s Mikulášom. Deti vypočítali veľa príkladov, mám práce ohodnotené - chválim a zajtra pribudnú jednotky do ŽK.

HV - zopakovali sme si koledu "Štedrý večer nastal" a učili sme sa z učebnice novú koledu " Povedzte nám pastuškovia".
Opakovali sme aj piesne - "O najkrajších menách", "Dolina, dolina", "Bola babka" i "Po nábreží koník beží". Pribudli aj jednotky niektorým do ŽK.

Skoré uzdravenie !

5.12.2018

5. prosince 2018 v 15:13

SJ - šlabikár str. 63 - článok vedieť pekne plynule čítať na domácu úlohu, str. 63/3, precvičovali sme čítanie + zopakovali sme články v šlabikári str. 57,59,63. V predpisovom zošite sme písali str. 14/1,2. Písali sme odpis z tabule, vyskúšajte si aj vy doma : • Ja som Jojo. Jem sóju. Joja má osem. •
Zopakovali sme si aj básničku "Vitaj, vitaj Mikuláš".

M -kontrolovali sme si domácu úlohu na prefotených papieroch, opäť sme počítali príklady na prefotených papieroch + domáca úloha sú "Mikulášske príklady". Obsahom je precvičenie numerácie v obore do 8. Na hodine sme počítali príklady napr. : • napíš do tabuľky, kt. číslo je hneď pred číslom 6 a ktoré je hneď za číslom 6.

▒ 6 ▒
▒ 4 ▒

Porovnaj a napíš : 6 ░ 4 < ░
Prosím precvičovať sčítanie a odčítanie v obore do 8, nech sa nám tie spoje zautomatizujú.

AJ - malý zošit - obrázkový diktát, nová slovná zásoba, učebnica str. 22/ 1 + opakovanie.

Zajtra bude zbierka na detské kardiocentrum. Každý cent sa počíta. Je to dobrovoľné.
Skoré uzdravenie všetkým a nezabudnúť si vyčistiť čižmičky.

4.12.2018

4. prosince 2018 v 12:46

SJ - šlabikár str. 63 - práca s textom, žltou pastelkou sme vyznačili všetky y,ý. Deti v texte v zmysle mojej požiadavky vyhľadávali jednotlivé, slová, či vety. V predpisovom zošite sme písali str. 12/3,. str. 13/4,5 ( šikovníci majú aj celú stranu). Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK ( dec. vydanie ).

M - PZ str. 54/2 + vajíčková úloha. Riešili sme potom príklady na prefotených papieroch - príklady v obore do 8, slovné úlohy, doplňovačky. Domácu úlohu máme na prefotenom papieri, kt. vám všetkým chýbajúcim poskytnem po návrate do školy.

EV - predvianočný čas - adventný čas - vianočné priania.

Skoré uzdravenie !

Kam dál