Září 2016

30.9.2016

30. září 2016 v 13:46
Dnes sme prešli ► v šlabikári • str. 32,33,34, 35/3 ► v predpisovom zošite • str. 13 dokočili sme 1/2 strany, • str. 14 - len ceruzkou 2 riadky..... prosím od pondelka už nosiť do školy pero.... budeme písať už perom, prosím trénovať i doma....

► V matematike sme prešli • str. 21/ vajíčková úloha, • str. 22/1,2,3 ... geometrické tvary, rozdiel medzi štvorcom a obdĺžnikom, ukázali sme si rôzne trojuholníky.....

V pondelok budú deti písať samostatnú prácu ... budú tam úlohy podobné ako v šlabikári, napr. • priradiť správne obrázok k daným slabikám • napísať začiatočné písmeno daného obrázku, • vybrať slabiku, ktorá do radu nepatrí ... napr. MA, MI, ME, MU, SA , MO....... teda podobné ako preberali v šlabikári....

V matematike rovnako si napíšeme sam. prácu v utorok, určujeme počet prvkov do 6.... napr. vymaľovať 5 predmetov, zakrúžkovať paličky, aby v každom krúžku bolo 5 paličiek, dokresliť hrušky, aby ich bolo spolu 6 .... atď.... porovnaj počet prvkov znakmi väčší, menší, rovná sa.....

29.9.2016

29. září 2016 v 11:58
Dnes sme prešli v šlabikári ► str. 31/4,5 čítanie slabík ... trénujeme hrou čítanie slabík.... máme na tabuli slabiky v rôznych farbách SA, SE, SI, SO, SU... MA, ME, MI, MO, MU...JA, JE, JI, JO, JU.... VA, VE, VI, VO, VU....► v predpisovom zošite sme stihli 1/2 strany na str. 13 ...

Matematika - tu sme prešli • str. 19/2 + vajíčkovú úlohu, • str. 20 celú + • str. 21/1

28.9.2016

28. září 2016 v 14:37
Milí rodičia,

chcem vás informovať, že sa nám v triede vyskytli ovčie kiahne.

Dnes sme prešli ► v šlabikári • str. 30/1,2 • str. 31/3 ► v predpisovom zošite č. 1 si deti dokončili • str. 12 do konca .....► v škole majú deti ďalší predpisový zošit, kde sme písali veľké tlačené písmená A, M, E + slabiky MA, ME, MÁ + LA, JE, MI, LI ......písali sme aj skušobne kratučký diktát na veľké tlačené písmená - slabiky.... deti si mohli pomôcť nápovednými obrázkami.......

V matematike sme prešli • na str. 18/3,4 ...úlohu 4 robili samostatne, • str. 18/ vajíčková úloha... • str. 19/ 1 + sme sa o obrázku porozprávali, nakoľko ďalšia úloha bude s ním opäť súvisieť.

Deti, ktoré sú choré nemusia potom dopisovať do predpisových zošitov veľké tlačené písmená, nakoľko ten zošit majú u mňa, ale ak vám chorôbka trochu dovolí, bolo by fajn, uvedené tlačené písmená si vyskúšať aspoň na cvičnom papieri.
Skoré uzdravenie !

27.9.2016

27. září 2016 v 16:56
Dnes sme prešli ► v šlabikári strany 28,29 celé ... ► dopísali sme si v predpisovom zošite str. 11, • na str. 12 sme urobili len 1/2 strany .... ► na prvouke sme stihli cvičenia • na str. 4/2, • na str. 5/3,4,5 ....

26.9.2016

26. září 2016 v 15:28
Zdravím vás milí rodičia,

dnes sme počas vyučovania mali návštevu sokoliarov, deti mali možnosť vidieť viaceré dravé vtáky a aj zopár zaujímavých ukážok správania sa našich dravcov. Suma 2 eurá bude odrátaná zo vstupnej sumy len prítomným deťom.

Dnes sme prešli ► v šlabikári • str. 26 celú a • str. 27 celú. V predpisovom zošite 1 sme prešli • str. 10 a polovicu • str. 11, ► v matematike sme prešli na • str. 17 / 4,5 a na str. 18/1,2.

23.9.2016

23. září 2016 v 16:39
Dnes sme ► na matematike prešli • str. 16 celú, • str. 17/ 1,2,3 a 4 úlohu sme nedokončili.... vrátime sa k tomu ....
► v šlabikári sme prešli • str. 24 celú , 25 tiež celú ..... tu sme čítali už celé slabiky.....
► písanka 1 - dokončili sme celú • str. 9 a na • str. 10 sme stihli precvičiť na kvietkoch - ováliky a krúžky.....viac zo strany 10 sme nerobili......

22.9.2016

22. září 2016 v 17:21
Dnes sme prešli ► v šlabikári - • str. 23/3 ....písanie veľkých tlačených písmen, ktoré sú na začiatku slova .... dieťa ak dané písmeno nepozná, vie si pomôcť pohotovo nápovednými obrázkami, ktoré sú pozdĺž strán šlabikára.... písanie - • str. 9 - len prvé dva riadky.....

Matematika - prešli sme • str. 13, 14, 15 celé.....

21.9.2016

21. září 2016 v 15:39
Dnes sme prešli ► v šlabikári • str. 21/4,5, • 22/1,2
► písanka 1 • str. 8, str. 9/ len kruhy
► matematika • str. 11 celá, • str. 12 celá

20.9.2016

20. září 2016 v 15:17
Slovenský jazyk - v šlabikári sme prešli • str. 19/4,5,6, • 20/1,2, • 21/3,
Písanie - predpisový zošit 1 - po • str. 7/ prvý + druhý riadok.....
Prvouka - • str. 3 téma "Moja školská taška" - celú stranu ....

19.9.2016

19. září 2016 v 15:18
► SJL - šlabikár str. • 17/4,5,6 • 18/1,2,3 , dostávali deti dnes už aj predpisový zošit č. 1, kde sme urobili • str.3,4,5
► Mat - PZ - určovanie počtu prvkov, vyjadrenie počtu pomocou bodiek.....• str. 8, 9, 10 celé, • str. 11/vajíč. úloha

14.9.2016

14. září 2016 v 15:09
Dobrý deń,

dnes sme prešli :

Matematika - • str. 5/2 + vajíčková úloha, • str. 6/1,2, + vajíčková úloha, • str. 7/1 + vajíčková úloha, • str. 8/1
Slovenský jazyk - • str. 13/3,4,5, • str. 14/ 1,2 • str. 15/3,4,5, • str. 16/1,2,3 + písali sme malé a veľké šikmé čiary + ovály.

V šlabikári si nájdete vzdelávacie poukazy, dajú sa použiť na chod krúžkov v našej škole, v škol. klube, alebo aj na niektoré krúžky v Centrách voľného času.

Podpísané poprosím vrátiť nepokrčené, nezložené, nakoľko sa budú opäť spracovávať cez počítač a tlačiareň.

► Poprosím vás uhradiť ZRPŠ - príspevok do Spolku priateľov školy - č.účtu : 9408874001/5600

► 30 eur pre jedno dieťa, 15 eur pre súrodenca ►

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím • meno vášho dieťaťa • triedu, ktorú v tomto škol. roku navštevuje, vďaka.

13.9.2016

13. září 2016 v 13:36
► Dnes sme v šlabikári prešli cvičenia na str. • 11/2, str. 12/ 1,2 + opäť sme precvičovali písanie čiar, oválov a kruhov.
Deti dnes dostali aj učebnicu Prvouky - predmety sme označili obrázkom ( HV - noty, TV - lopta .... ) a deti samé vytvorili obrázkový rozvrh hodín na dnešný deň - • str. 2/1,2....

Prosím deti, ktoré dnes chýbali v škole, aby si to doplnili.

► Deti dnes dostali prihlášku do škol. knižnice, majú to bezplatné. Nájdete ju vloženú v zrkadielkach.

Riaditeľské voľno

12. září 2016 v 13:27
Dňa 16.9.2016 budeme mať z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

12.9.2016

12. září 2016 v 13:25
Dnes sme prešli v šlabikári nasledovné úlohy : • str. 8/1,2 - pod obrázok uviedli deti hlásku, ktorú počujeme na začiatku slova.... • str. 9/ 3,4,5, str. 10/1 .... písali sme aj na papier rôzne vlnovky a krúžky.....
Matematika - • str. 4/1,2, • str. 5/1,2


Prosím, aby si to deti, ktoré dnes chýbali v škole doplnili...

9.9.2016

9. září 2016 v 19:12
Milí rodičia,

dňa 22.9.2016 bude fotografovanie prvákov nad šlabikárom.
3 ks fotografií vo formáte 13x18 cm bude stáť spolu 4,50 eur,
4 ks fotografií vo formáte 5x7 cm bude stáť spolu 2,70 eur.

8.9.2016

8. září 2016 v 15:14
Milí rodičia,
niektorým neboli vygenerované heslá do internetovej žiackej knižky, jedná sa o rodičov detí, ktoré už heslo majú pre staršieho súrodenca. Toto isté heslo im zostáva.

Rozvrh hodín na pondelok 12.9. 2016

SJ M Aj SJ HV

Šalg.

7.9.2016

7. září 2016 v 15:45
Dnes o 17.00 hod. bude triedny aktív žiakov 1. A triedy.