Říjen 2016

27.10.2016

27. října 2016 v 11:41
SJL : precvičovanie čítania... predpisový zošit - str.26, 27 už máme kompletne celé....+ opakovanie všetkých písmen....
Mat.: dokončili sme celú str. 36 + opakovanie, sčítanie, odčítanie v obore do 5 ...

26.10.2016

26. října 2016 v 12:01
V šlabikári sme precvičovali čítanie, potom sme písali na známky slová Ela, Ema, má, láme, malé.....vysvetlitli sme si nové písmeno veľké L..... v predpisovom zošite deti písali na str. 24/3, 25/4..... 25/5...

Na matematike sme urobili celú stranu 35, potom na str. 36/1,2, na počítadle sme robili rozklady čísel, a dnes deti v škole dostali zošit č.523, kde sme precvičili písanie čísel do riadku, 1 2 3 4 5, pod to si napísali od 5 - 1..... Deti si aj nakreslili daný počet farebne - bodkami --- 1 - jedna bodka, 2 - dve bodky........napísali sme si aj prvé príklady do dvoch stĺpčekov....
1+2 = 3, 1+3 = 4,..... v obore do 5, v druhom stĺpčeku sme napísali príklady na odčítanie..... 5 -1 ...atď.... Zošity mám zakúpené aj pre chýbajúce deti, po návrate do školy im budú odovzdané.... Prípadne ak máte cestu, či staršieho súrodenca, môže prísť čistý zošit prevziať...

Skoré uzdravenie !

25.10.2016

25. října 2016 v 12:57
Dnes som preskúšala čítanie článku• na str. 47 celú triedu......na prefotenom papieri sme urobili cvičenia na písmeno J j.....
museli nájsť deti rovnaké slabiky, museli napísať prvé slabiky .... JA... JE... JO.... atď.... museli vyznačiť, kde sa dané písmeno J j nachádza v rámci slova....či na začiatku, v strede, alebo na konci..... Ježko, čaj, maják... atď ....

► V predpisovom zošite sme napísali • na str. 26 slabiky la, le, lá, lé ..... + na str. 27 slová malé, láme, Ela .... Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK, kde deti na diktovanie dopľňali veľké písmená do tajničky..... potom ešte deti vyhľadávali písmená v texte, ktorý bol napísaný písaným písmom........., m, a, e, l .....

Na prvouke sme sa rozprávali o zmysloch človeka..... a urobili sme si spoločne • na str. 10/1.....

Skoré uzdravenie !!!

24.10.2016

24. října 2016 v 12:50
Milí rodičia,

doteraz sme využívali hyg.obrúsky na utieranie rúk, chcem Vás však poprosiť, aby si deti priniesli uteráčik, každý bude mať označený svoj vešiak, po víkende vždy vymeníme. Ďakujem...

V utorok sa koná Imatrikulácia všetkých prvákov, prosím ak pôjdu deti z ŠKD domov, tak potom máme zraz v hale o 16.45 hod.

Dnes sme prešli ►v šlabikári • str. 46/3, • 47/4,5 ... článok na str. 47 dostali deti čítať na domácu úlohu, v článku sme vyhľadávali a podčiarkovali červenou pastelkou nové písmeno J,j... zopakovali sme slová, v ktorom sa vyskytuje písmeno J..... prosím čítať denne aj z čít. kartičky....

V predpisovom zošite sme písali len malé písmeno l a urobili sme cvičenia ... • str. 24/2, • 25/4,6,7 - okrem veľkého písmena L....

► Na matematike sme hravou formou zopakovali sčítanie v obore do 5.....a stihli sme urobiť celú str. 34.... Je tam náročnejšia úloha týkajúca sa postupnosti.....

► Na hudobnej výchove pribudla nová pieseň "Bola babka"....Skoré uzdravenie !

21.10.2016

21. října 2016 v 15:38

Dnes sme ► na slovenskom jazyku precvičovali zo šlabikára • čítanie slabík • čítanie slov • čítanie celých článkov ....pracovali sme so skladacou abecedou a formou súťaže na základe vysloveného slova, deti samé poskladali z písmen celé slová ... misa, Ema, Ela, mal, som, sova, olej, moje, olej, maslo... ► vyvodili sme si nové písmeno J j.... • str. 46/1,2 , ► v predpisovom zošite sme dokončili str. 22 i str. 23 celú....

► Na matematike sme stihli str. 33/ 3,4,5 a vajíčkovú úlohu.... str.34/1,2 a začali sme písať aj číslo 5. Toto cvičenie sme nedokončili a vrátime sa k tomu v pondelok.

► Počas etiky a náboženstva sme mali nácvik Imatrikulácie prvákov všetkých tried.
► Počas poslednej vyučovacej hodiny sme mali rozlúčku s našou spolužiačkou, ktorá študuje v Paríži a tento celý týždeň sa zaradila medzi svojich spolužiakov v našej triede.

Všetkým želám skoré uzdravenie !

20.10.2016

20. října 2016 v 10:45
Slovenský jazyk - str. 44/1, 45/2 ....čítanie textu na str. 45.... + opakovať čítanie textov na str. 39, 41, 43 tie prvé vety + čítanie z čítacej kartičky ....

Matematika - formou súťaže sme opakovali sčtanie a odčítanie v obore do 4.....str. 32/2,3,5 i vajíčková úloha... str. 33/1,2...

19.10.2016

19. října 2016 v 14:09
Dnes na ► slovenskom jazyku som preverovala čítanie článku na str. 43, zároveň i z čítacej kartičky. Pracovali sme s čaopisom Vrabček, kde dopĺňali veľkými tlačenými písmenami tajničku + tajničku so zašifrovaným písmom..... V zošite, ktorý majú deti v škole sme písali slabiky i celé slová veľkými tlačenými písmenami a napísali sme si aj diktát slabík na veľké tlačené písmená.......môžete skúsiť aj vy doma..... MA ME LI LA MU SA VE MI LU.....
► V predpisovom zošite sme stihli napísať na str. 22 - 5 riadkov...
► Opäť sme sa venovali aj precvičovaniu čítania - str. 42/2 formou súťaže.

Na ► matematike sme formou súťaže precvičovali príklady na sčítanie a odčítanie ..... a pribudlo nám v obore už aj číslo 4.... str. 31/3,4 + vajíčková úloha.... 32/1,4 .....

18.10.2016

18. října 2016 v 17:28
Dnes sme počas 1. vyučovacej hodiny absolvovali fotenie detí. Stihli sme vyvodenie nového písmena L,l.... urobili sme cvičenia • str. 42/1,2, • na str. 43 sme ci prečítali článok, ktorý dostali deti na domácu úlohu aj vedieť čítať.
Prosím denne čítať aj čítaciu kartičku ....
Urobili sme aj na • str. 43/3 v šlabikári. Deti dostali dnes i na papieri rôzne cvičenia, kde opäť mali vyznačiť slabiky, celé slová i celé vety, ktoré sa im podarilo prečítať.

► V predpisovom zošite sme stihli celú stranu 21, ktorá bola opakovaním písmen E,M,A.....
► Na prvouke sme sa vrátili k téme "Moja rodina".... deti priraďovali rôzne činnosti, či predmety, čo je typické pre členov ich rodiny..... zároveň sme sa venovali "rodostromu", kde mohli členov svojej rodiny na záver i nakresliť....

Skoré uzdravenie !

Jesenné prázdniny

17. října 2016 v 15:14
Jesenné prázdniny

• 28.10.2016 - 31.10.2016 •

Školské vyučovanie sa začne 2.11.2016 ( v stredu ).

17.10.2016

17. října 2016 v 15:02
Dnes sme na ► slovenskom jazyku sa venovali opäť čítaniu slabík a celých slov..... deti dostali aj tzv. čítacie tabuľky.... ktoré prosím denne čítať, aby sa im spoje zautomatizovali a tak čítali na vyučovaní sebaistejšie.. Sú tam slabiky a celé slová z písmen, ktorým sa venujeme a už by ich mali vedieť bez dlhšieho váhania prečítať..... ma, Ema, mali, Ela, Emil, malá, malé ..... + opakovať povinné články ( prvé tri vety pod obrázkom str.37, str.39, str. 41 ). Tieto povinné články by mali vedieť deti plynule prečítať.

Pracovali sme aj s časopisom Vrabček, kde deti vyplnili samostatne tajničku - veľkými tlačenými písmenami... + jednu tajničku doplnili na diktovanie veľkých tlačených písmen.... + deti vyhľadávali a krúžkovali niektoré písmená....

► V predpisovom zošite č. 1 sme písali aj malé písmeno e, čo deti ľahko zvládli, preto sme stihli vyvodiť aj veľké písmeno E....


► Na matematike sme sa venovali prvým príkladom...sčítanie a odčítanie, pričom deti z názorných ukážok dokázali vyvodiť príklad......venovali sme sa pojmom, čo znamená niečo sčítať a niečo odčítať.... stihli sme urobiť na • str. 30/ 3,4,vajíčkovú úlohu..... na str. 31/1,2 ....

► Na hudobnej výchove sme sa naučili novú pieseň " Pôjdeme my do lesíka".... + opakovali sme piesne, ktoré už deti vedia... Hodiny, Húsky biele húsky, Pieseň o najkrajších menách, Zajačik do lesa, My sme smelí prváci....

Skoré uzdravenie !

Fotografovanie detí

14. října 2016 v 15:41
Milí rodičia,
každoročne firma VISION robí fotografie žiakov našej školy. Tento rok sa uskutoční fotografovanie
► v utorok 18.10.2016. ►
Deti domov dostanú sadu fotografií.
Ak sa Vám sada zapáči, môžete si ju ponechať, ale je poplatok za túto sadu 10 €.
V prípade, že o fotografie nemáte záujem, tak ju pošlete späť do školy.
Prosím ak si neželáte vôbec fotenie Vašich detí, napíšte mi to prosím do zrkadielka. Ďakujem vopred.

14.10.2016

14. října 2016 v 15:18
Dnes sme precvičovali na ► slovenskom jazyku písanie viet...... čítali sme opäť slabiky i celé slová..... + článok na str. 41...
Precvičovali sme čítanie opäť opakovaním - čítaním na str. 40/1,38/2,36/1 ...37/3 ...

Na druhej hodine slovenského jazyka sme pracovali so skladacou abecedou, písali sme na známku vety .... + opäť sme precvičovali čítanie slabík i celých slov.....

Na ► matematike sme stihli str. 29/1,2,3,4 i vajíčkovú úlohu, + str. 30/1,2.

13.10.2016

13. října 2016 v 13:14
Dnes sme sa ► na slovenskom jazyku opäť venovali čítaniu slabík, robili sme cvičenia na papieri..... určovanie prvého písmena, určovanie prvej slabiky, deti vyznačili všetky slabiky, ktoré sa im podarilo prečítať a kontrolou sme overovali, ktoré slová z daných slabík vznikli.....
V predpisovom zošite sme písali na str. 19/4 ..... na domácu úlohu dostali deti tieto vety precvičiť, nakoľko zajtra budeme písať takéto jednoduché vety na známku....

Na ► matematike sme sa venovali písaniu jednotky a dvojky..... určovaniu počtu prvkov, stihli sme na str. 28/3 a vajíčkovú úlohu....

12.10.2016

12. října 2016 v 14:11
Milí rodičia,

dňa 25.10. 2016 o 17.00 hod. sa uskutoční slávnostná Imatrikulácia detí prvých ročníkov, na ktorú ste srdečne pozvaní.

Dnes sme sa venovali čítaniu slabík, slov i celých viet. Čítali sme texty zo šlabikára napr. str. 36/2, 37/3,38/2,35/5 ... opäť sme písali veľké tlačené písmenká - slabiky v našom zošite, čo majú deti v škole.... po zopakovaní sme si napísali diktát - na veľké tlačené písmená..... Môžete skúsiť i vy doma.... SA, MA, ME, SO, VA, LE, SE , VÁ, MO, VU, LO, DA, DO, JA ......Na druhej hodine slov. jazyka sme opäť čítali texty.... slabiky i celé vety.....V predpisovom zošite sme urobili na str. 19/1 ... na papieri sme robili rôzne úlohy....napr : spojiť slabiky so správnymi obrázkami, napísať prvú slabiku i napisať prvé písmeno zobrazených obrázkov.....

► Na matematike sme písali číslo 2, deti si vyskúšali i striedavo na tabuľu písať jednotku i dvojku.... Vyskytli sa i zrkadlové zobrazenia, i nesprávne písanie číslic zospodu, čo sme si ešte raz vysvetlili....Stihli sme na str. 27/3,4, vajíčkovú úlohu, str. 28/1,2 .....

Skoré uzdravenie !

11.10.2016

11. října 2016 v 13:12
Dnes sme sa venovali čítaniu slabík i celých slov, prešli sme v šlabikári cvičenia na • str. 38/1,2 + str. 39/3 .... čítali sme aj článok pred touto úlohou. Deti si tento článok majú ešte prečítať i doma. Pracujeme so skladacou abecedou.
V predpisovom zošite sme ukončili stranu 18, spájanie slabiky ma, Ma......

Na prvouke sme sa venovali téme "Cesta do školy".....deti samé prečítali mená detí a určovali, ktoré dieťa je bližšie k cieľu, ktoré najďalej..... stručne deti opisovali i vlastnú cestu do školy......Deti vedia pomenovať rôzne inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v našom meste .... rôzne služby, či obchody..... Menovali lekáreň, poštu, materskú školu, obchod TERNO, ihrisko, detské ihrisko, kostolík, nemocnicu......... venovali sme sa téme i "Moja rodina".....k obrázkom sme priradili predmety, ktoré približne vystihujú daných členov rodiny..... + si deti mohli niektoré predmety vyfarbiť, tejto téme sa budeme venovať i na budúci týždeň.

Skoré uzdravenie !

10.10.2016

10. října 2016 v 15:49
► Na slovenskom jazyku sa venujeme čítaniu slabík i celých slov..... opäť sme si prešli článok na str. 37 a nakoľko máme veľké rozdiely v úrovni čítania slabík medzi deťmi, dostali aj domácu úlohu tento článok doma znova prečítať.
Venovali sme sa čítaniu slov napísaných na tabuli, skladali sme slová z písmen zo skladacej abecedy....čítali sme znova slabiky zo strany 36/1,2 .....
► Písanie - písali sme v predpisovom zošite str. 17 do konca.... a stihli sme aj na str. 18/1,2.

► Matematika - stihli sme na str. 27/3 aj to nie celé cvičenie, nakoľko sme dnes mali akciu -" Pasovanie prváčikov za čítateľov v našej školskej knižnici".

► Hudobna výchova - tu sme opakovali piesne, ktoré už poznáme - Zlatá brána, Húsky biele húsky, Hodiny, Pieseň o najkrajších menách a pribudla dnes pieseň s tančekom - Zajačik do lesa.....Skoré uzdravenie !

7.10.2016

7. října 2016 v 14:26
Dnes sme robili úlohy na samostatnom papieri, deti určovali podľa obrázkov prvé písmeno, prvú slabiku a mali označiť i celé slová, ktoré vystihujú obrázky. V šlabikári sme sa venovali už prvému článku a urobili sme na • str. 37/3.
Precvičovali sme spájanie hlások do slabík a spájanie slabík do slov..... čítame celé slová .... pracovali sme aj so skladacou abecedou.
Písali sme • str. 16/3 a v písanke, ktorú majú deti v škole ešte stihli dva riadky písmen M,m....

Matematika ► robili sme rôzne úlohy na samostatnom papieri - určovanie počtu prvkov a porovnávanie.....
Hravou formou sme sa venovali pojmu " číselný rad"......

6.10.2016

6. října 2016 v 13:07
Dnes sme sa venovali vyvodeniu písmena M, ► v šlabikári sme prešli • str. 36 celú, venovali sme sa čítaniu slabík, tvorili sme slová na písmeno M, slová sme delili vytlieskavaním na slabiky, ► v predpisovom zošite sme písali • na str. 16/1,2

► v matematike sme sa venovali pojmu " číselný rad" .... číslo pred a číslo za, robíme krátke slovné úlohy napr. Katka niesla v košíku 3 jabĺčka, Peter mal v košíku jabĺčok viac..... Koľko mohol Peter mať v košíku jabĺčok ? Deti vedia hneď, že riešení je niekoľko.....
Venovali sme sa písaniu čísla 1 ..... • str. 25 a 26.

Skoré uzdravenie !

5.10.2016

5. října 2016 v 16:23
Dnes sme prešli ► v matematike na • str. 23/ vajíčkovú úlohu a stranu 24 celú a • str. 25/1. Deti dnes už precvičovali na papieri číslo 1 v dvoch riadkoch. Venujeme sa pojmu "číselný rad" hravou formou...

► Dnes sme sa venovali precvičovaniu písmena A, a.....spájame hlásky do slabík a slabiky do slov.... pracujeme so skladacou abecedou....

► V predpisovom zošite sme stihli na • str. 15/5,6 a precvičovali sme do zošita, ktorý majú deti v škole písané A,a.


4.10.2016

4. října 2016 v 16:47
Dnes sme sa venovali ► písmenku A,a .... napísali sme si formou diktátu úlohu na • str. 35/4, a venujeme sa spájaniu slabík do slov..... stihli sme na • str. 35/5 .... deti si poznačili hviezdičkou slová, ktoré sa im podarili prečítať ....v tejto úlohe si deti ešte zakrúžkovali červenou pastelkou všetky veľké tlačené A...

► V predpisovom zošite sme stihli na • str. 15/ 4 .
► Prvouka - venovali sme sa téme "Moja trieda", kde deti najskôr pozorovali obrázok v učebnici a potom mali samostatne porozprávať, čo vsetko si zapamätali a na záver vyhodnotiť, čo bolo pekné, čo sa im nepáčilo.... Venovali sme sa ďalej téme "Pravidlá našej triedy" ..... s dôrazom na slová "prosím, prepáč, ďakujem.... "

► Dnes sme si napísali aj samostatnú prácu z matematiky, kde bolo ich úlohou • určiť počeť prvkov daných predmetov + porovnať.

Prajem skoré uzdravenie !