Květen 2017

Informácie

29. května 2017 v 17:02
Deti dnes dostali prihlášku týkajúcu sa etiky a náboženstva v budúcom škol. roku 2017/2018. Vyplnenú a podpísanú poprosím priniesť najneskôr do 31.5. 2017.

Dňa 2.6. 2017 ( v piatok ) budeme mať športový deň. Pôjdeme na ihrisko na Mamateyovej ulici. Prosím priniesť v ruksaku nápoj, desiatu, malú deku a detské hry.

Dňa 6.6. 2017 budeme mať spoločný záverečný triedny aktív v triede 1.A o 17.00 hod.

29.5.2017

29. května 2017 v 11:36

SJ - čítali sme článok na str. 28. V predpisovom zošite sme písali na str. 13/6, 14/1,2.
M - PZ str. 72. Kto to stihol na VH, dostal príklady na prefotenom papieri.

26.5.2017

26. května 2017 v 13:40

► SJ - domáca úloha - čítať plynule a sebaisto článok Chlapec a vtáčik....len na str. 26.
Na hodine sme skúšali prerozprávať obsah článku po krátkych úsekoch. Tvorili sme potom i vety k ilustráciam. Stihli sme aj úlohy v čítanke pod článkom na str. 27.
V predpisovom zošite : • 11/6, • 12/1,2, • 13/3,4,5,6.

► M - v PZ sme prišli po str. 71.

19.5.2017

19. května 2017 v 13:04
► SJ - čítanka str. 18 Klamárik, čítať plynule a sebaisto len na str. 18.
str. 19 /1,2
str. 20/ 1
V predpisovom zošite str. 9/5, str. 10/1.

► M - v PZ sme prišli po str. 65, vrátane...

V pondelok 22.5. 2017 pôjdeme na dopravné ihrisko. Odchod zo školy bude o 8.45 hod. Je potrebné si priniesť SJ, ruksak, desiatu a nápoj. Predpokladaný príchod je cca o 11. 00 hod.

17.5.2017

17. května 2017 v 12:30

SJ - čítanka str. 17/3,4
M - celá strana 61 ....+ na str. 66/3 .

Skoré uzdravenie !

16.5.2017

16. května 2017 v 13:24

► SJ - čítanka str. 15/2, str. 16 - článok Farebné ceruzky majú deti vedieť pekne sebaisto plynule čítať, venovali sme sa intonácii, priamej reči, môžu si to deti doma tiež vyskúšať čítať aj správne intonačne. Na str. 17 - báseň Umelec sme si prečítali a podľa návodu aj nakreslili v úlohe str. 17/3.
V predpisovom zošite sme písali na str. 8 / 1,2,3 .... písmenká som diktovala : • a,e,p,k,j,v,r,f,x,q,w,g • v úlohe 8/2 tieto isté písmenká deti napísali, ale veľké ...• A,E,P,K... atď.• Na str. 9/4,5 ...v tejto úlohe deti mohli uviesť, čo sme sa naučili v škole a samé diktovali : • písať, čítať, počítať, rysovať, recitovať, tancovať, priateliť sa. •

► Prvouka - • str. 41/1,2,3, • str. 42/ 2,3 .
Pomocné otázky : • vymenuj časti tela rastliny
• ktorou časťou rastlina prijíma živiny a vodu ?
• aká je to koreňová zelenina ?
• popíš strom a jeho časti ( koreň, kmeň, koruna - pomôcka 3xK, listy, konáre )
• aký je rozdiel medzi rastlinou a stromom ?
• aký je rozdiel medzi stromom a kríkom ?

Skoré uzdravenie !

15.5.2017

15. května 2017 v 16:19

► SJ - v čítanke sme čítali článok na str. 14, urobili sme úlohy str. 14/1, 15/3. Písali sme diktát, vyskúšajte si aj vy doma : • Ideme ďaleko za babičkou. Na vŕšku je vĺčik, líška a orol. Ktoré auto sa ti najviac páči ? Červeno-modré. •

► M - v PZ sme pokračovali po str. 61, teda str.60 majú deti mať celú dokončenú. Na domácu úlohu deti dostali na prefotenom papieri vypočítať tretí stĺpec.

► HV - učili sme sa novú pieseň - Na dvore býva sliepočka naša. Zopakovali sme si piesne - Ej padá, padá rosička, Ako je vysoko, Šípová ružička, Ani - Ani - Anička, Povedal mi jeden chlapec.

Vo štvrtok 18.5.2017 majú deti riaditeľské voľno, nakoľko bude v škole prebiehať oslava 40. výročia otvorenia našej školy.

Skoré uzdravenie !

12.5.2017

12. května 2017 v 14:38

► SJ - na dom. úlohu majú deti vedieť sebaisto a plynule čítať 3 odseky článku na str. 12. ( po vetu - nič mu nejde na um ) Urobili sme úlohy na str. 13, básničky sme si prešli. V predpisovom zošite sme písali do volných riadkov slabiky a celé slová na precvičenie písmen Q,q,X,x,W,w. Vyskúšaj si aj ty doma : • Wy, we, uw, Xénia, Xaver, mixér, Qi, qu, qy, Aquapark, Quido •

► M - riešili sme úlohy v PZ po str. 57. Urobili sme si krátku rozcvičku do malých žltých zošitov - 12 príkladov celkom na sčítanie a odčítanie v obore do 20 formou hry Bingo. Na domácu úlohu majú deti v počítacích tabuľkách,čo majú na prefotených papieroch vypočítať príklady v druhom stĺpci. Riešili sme i matematické úlohy na interaktívnej tabuli.

Skoré uzdravenie !

9.5.2017

9. května 2017 v 14:19

► SJ - čítali sme básničku na str. 9 o lastovičkách, ktorej obsah mali deti svojimi slovami prerozprávať. Na dom .úlohu máme čítať článok na str. 10, ale len dva odseky po slová : rozoznávať vône... ilustrácia tieto odseky oddeľuje.
V predpisovom zošite sme písali na str. 5, písmeno W,w.
► Prvouka - zopakovali sme si živé prírodniny, neživé prírodniny, ľudské výtvory a časti tela rastliny. Dnes sme si vyrobili aj učebnú pomôcku na výkres - časti tela rastliny.

Skoré uzdravenie !

5.5.2017

5. května 2017 v 15:41

► SJ - čítanka str. 6/1, celá 7 str., článok na str. 8 - majú deti vedieť čítať plynule odsek 1,2,3,4. Plynulé čítanie znamená, že už nesmú rozmýšľať nad slabikami, ale prejav musí byť už bez zastavenia a sebaistý.
Písali sme kontrolný diktát na známky. Vyskúšaj si aj ty doma : • Žiaci píšu. Ďateľ ďobe do stromu. Kam bežíte? V triede je krieda. •

► M - riešili sme slovné úlohy na prefotenom papieri, vyskúšaj si aj ty doma :

1/ Janka mala 19 sliviek, zjedla 4 slivky. Koľko sliviek jej zostalo ?
2/ Martin si kúpil košeľu za 12 eur a kravatu za 4 eurá. Koľko eur zaplatil ?
3/ Mamka mala 20 eur. Za syr zaplatila 12 eur, koľko eur jej zostalo ?
4/ Števko má 7 guliek. Janko 12 guliek. Koľko guliek majú spolu ?
5/ Peter zjedol 6 marhúľ. Patrícia zjedla 4 marhule. Koľko marhúľ zjedli spolu ?
6/ Prečítala som 12 strán. Mám ešte prečítať 7 strán. Koľko strán mala kniha ?
7/ Dnes som prečítala 12 strán. Včera som prečítala 5 strán. Koľko strán som už prečítala ?
8/ Silvia mala 17 žuvačiek. Stanovi dala 4 žuvačky. Koľko žuvačiek zostalo Silvii ?
9/ Michal kúpil 16 rožkov, cestou 3 rožky zjedol. Koľko rožkov doniesol domov ?
10/ Babka mala 14 gombíkov , prišila ich 11. Koľko gombíkov jej zostalo ?
11/ Na lúke bolo 5 červených a 12 žltých kvetov. Koľko kvetov bolo na lúke?
12/ Erik mal 13 áut. Oliver má o 4 autá viac ako Erik. Koľko áut má Oliver ?

Potom deti pokračovali v PZ.

4.5.2017

4. května 2017 v 14:51

► SJ - rozbor článku z čítanky o Miškovi a Alenke, písali sme opäť cvičný komentovaný diktát • Jarné slniečko pripekalo, no v tôni lesa bolo príjemne. Zo spevu vtákov sme najlepšie rozoznali kukučku. • v predpisovom zošite si deti dopísali stranu s písmenom Q.

► M - riešili sme slovné úlohy, napr. spolu bolo kvetov na lúke 19, z toho žltých bolo 12, koľko bolo iných kvetov ? Iných znamená - mohli byť červené, zelené.... teda všetky ostatné okrem žltých.
Domáca úloha - na prefotenom papieri deti dostali úlohy na sčítanie a odčítanie 3 + 5 + 10 = ....... 17 - 3 - 4 = .........

Počas 3. a 4. VH sme si mohli pozrieť na našom škol. dvore názorné ukážky zásahu polície.