Červen 2017

27.6.2017

27. června 2017 v 15:55
Milí prváci,
už sa blíži koniec škol. roka , chcem vám všetkým zaželať krásne letné prázdniny, veľa oddychu a čo najviac radostných zážitkov. Nezabudnite počas horúcich dní čítať, niečo si aj napísať, prepísať, či vypočítať. Slovné úlohy máte aj na našom blogu.
Krásne leto všetkým !

21.6.2017

21. června 2017 v 11:34
SJL - v čítanke sme skončili str. 65. Stihli sme si urobit aj tajničku na str. 70.
Precvičovali sme do zošita vety :

Ideme ďaleko za babičkou. Na vŕšku je vĺčik, líška a orol. Má aj tvrdú päsť a deravú pamäť. Do pamätníčka si nalepím fotografiu z prechádzky jarnou prírodou.

M - počítali sme slovné úlohy do žltých zošitov :

1. Máša pozerá rozprávky. Videla už 13 rozprávok, 4 ešte budú. Koľko rozprávok si pozrie spolu ?
2. Máša ide na výlet, zbalila už 5 šiat, 13 ešte musí zbaliť. Koľko šiat si berie na výlet ?
3. V záhrade máme 19 tulipánov. 5 tulipánov je bielych, 4 sú červené, ostatné sú fialové. Koľko fialových tulipánov je v záhrade ?
4. V triede je 5 detí v modrom tričku, zelené tričko má o 2 deti viac ako modré. V žltom tričku je o 2 viac ako v zelenom. Koľko detí je v triede ?
5. V triede je 20 žiakov. Dnes neprišli do školy 4 dievčatá a 3 chlapci. Koľko detí je dnes v škole ?
6. V škol. jedálni sedelo za stolom 13 dievčat, 4 chlapci a 2 pani učiteľky. Koľko ľudí sedelo za stolom v škol. jedálni ?
7. Na lúke kvitli kvietky, 13 sedmokrások, 4 púpavy a 2 podbele. Koľko kvietkov kvitlo na lúke spolu ?
8. Miško má v žiackej knižke 18 známok. Z toho má 12 dvojok a 4 trojky. Ostatné má jednotky. Koľko jednotiek má Miško v žiackej knižke ?

Skoré uzdravenie !

16.6. 2017

16. června 2017 v 11:40
SJ - učili sme sa báseň Snehulienka naspamäť. V pondelok ju budem skúšať na známky. Deti majú na domácu úlohu napísať 2 vety, ktoré sa končia bodkou, 2 vety, ktoré sa končia otáznikom a 2 vety, ktoré sa končia výkričníkom. Majú to vysvetlené na príkladoch. V škole sme písali do žltých zošitov : svietnik, Xénia, päť, kuriatko, nevädza, mäsiar, čerešne, taxík, môj, stôl, mäkký.
V čítanke sme urobili cvičenia na str. 53/2, 55/1.Čítali sme článok na str. 54.

M - počítali sme príklady na prefotených papieroch. Slovné úlohy sme si vyriešili v žltých zošitoch :

Maminka dala na stôl 6 jabĺčok, prišiel ocko a priložil k nim ešte 3 jabĺčka. Malá Lenka zjedla 2 jabĺčka.
Koľko je teraz na stole jabĺčok ?

Janko doniesol do školy 17 nálepiek. Od kamaráta dostal ešte 3 nálepky. Doma dal sestričke 11 nálepiek. Koľko nálepiek má teraz Janko ?

Skoré uzdravenie !

15.6.2017

15. června 2017 v 17:16

► SJ - učili sme sa spoločne báseň Snehulienka do konca, ešte ju budeme opakovať. Deti majú na domácu úlohu vedieť plynule sebaisto čítať prvé dva odseky z článku na str. 52. Urobili sme z čítanky úlohu na str. 53/1.

Robili sme úlohy, ktoré mali deti vysvetlené napr. :

• podčiarkni v texte slová, ktoré sa rýmujú
• poprehadzované slová vo vete usporiadaj a vetu prepíš
• napíš opačný význam k slovám : múdry - hlúpy, vysoký - nízky, mokrý - suchý
• dopíš : veselý ako šašo, studený ako ľad, múdry ako sova
• zakrúžkuj detských spisovateľov : Mária Ďuríčková, Krista Bendová, Mária Rázusová Martáková .....
• utvor tri vety podľa obrázku
• napíš vetu, na konci ktorej bude bodka, otáznik, výkričník ... napr. : Vonku je teplo. Spíš ešte ? Umy sa !

► M - VH sme nemali.

Skoré uzdravenie !

14.6. 2017

14. června 2017 v 11:27
SJ - čítanka str. 49/1,2, učíme sa báseň Snehulienka naspamäť - str. 50....stihli sme sa ju naučiť po slová - to macochu rozhnevalo . Urobili sme cvičenia na str. 51/1,2.
Do malých zošitov deti mali vytvoriť čo najviac slov na písmeno k,K... t,T. Priemerne dokázali deti za určitý čas vytvoriť a napísať 9-10 slov, víťazi napísali až 16 a 17 slov.

M - počítali sme príklady na prefotených papieroch - reťazovky, doplňovačky, ale šikovníci riešili úlohy pre 2. ročník - príklady s prechodom cez desiatku.

Skoré uzdravenie !

13.6.2017

13. června 2017 v 14:06

► SJ - v čítanke sme pracovali na str. 45,46,47. Na domácu úlohu máme pekne vedieť plynule a sebaisto čítať prvé dva odseky z článku na str. 46.
V predpisovom zošite sme písali na str. 21/4,5,6. Deti, ktoré mali už tieto cvičenia hotové, čakal ich prepis prvých dvoch viet z článku Lentilky. Tento prepis z čítanky je už náročnejší, nakoľko sú tam zložitejšie slová a vyskytujú sa vo vetách i čiarky.

► Prvouka - zopakovali sme si od začiatku roka naše vedomosti, potom sme si rozprávali o kvetoch rastlín ( str. 46 ). Stihli sme i prvú úlohu na str. 47.

Napíšeme si krátku previerku, len zopár otázok, uvádzam niekoľko možností :

• vymenuj členov vašej rodiny ( ocko, mamka, brat, príp. sestra )
• kto je otcov otec, otcova mama pre teba
• vymenuj zmyslové orgány ( pomôcka podľa pesničky Hlava, ramená, kolená, palce- oči, uši, ústa - jazyk, nos, koža)
• vymenuj zmysly človeka
• ako sa starám o svoje zdravie ( hygiena, stravovanie, pohyb, primerané oblečenie.... )
• ako môžeme merať čas ( presýpacie hodiny, kyvadlo, stopky - hodiny )
• vymenuj dni v týždni
• dnes je pondelok, čo bolo včera
• zajtra bude sobota, čo je dnes
• koľko dní má týždeň
• vymenuj zdroje svetla (lampa, sviečka, oheň ...)
• čo je pre človeka najväčším zdrojom svetla
• vymenuj nepriesvitné predmety ( kniha, uterák..)
• vymenuj priehľadné predmety ( okno, sáčok ...)
• vymenuj tri živé prírodniny
• vymenuj tri neživé prírodniny
• vymenuj tri ľudské výtvory
• čo potrebuje človek i všetko živé pre život ( vodu )
• vymenuj živočíchy, ktoré žijú vo vode
• vymenuj živočíchy, ktoré žijú na súši
• ako nazývame živočíchy, ktoré sa živia lovením ( dravce napr. líška )
• ako sa pohybujú živočíchy ( lietanie, plazenie, plávanie, behanie ..)
• vymenuj časti tela rastliny
• aká je to koreňová zelenina ( mrkva...petržlen...)
• aká môže byť stonka - ( dužinatá - byliny, drevnatá - stromy )
• ako delíme rastliny podľa stonky ( byliny, kry a stromy )
• ako delíme stromy ( ihličnaté a listnaté )
• ako sme si pripravili herbár ( zber rôznych rastlín, lisovanie, lepenie na výkres, pomenovanie )
• čo užitočné robia včielky v prírode ( opeľovanie kvetov )

Skoré uzdravenie !

12.6.2017

12. června 2017 v 13:32

► SJ - čítali sme článok na str. 42, prečítali sme si básničku na str. 43 - našli sme v básničke slová, ktoré sa nám rýmujú, stihli sme si prečítať aj článok na str. 44 ... písali sme záverečnú písomnú prácu.

► M - riešili sme príklady na prefotených papieroch.... doplňovačky, reťazovky, ale aj príklady už s prechodom cez desiatku, ktoré deti mali záujem.

Skoré uzdravenie !

9.6.2017

9. června 2017 v 19:30

► SJ - na domácu úlohu majú deti čítať celý článok na str. 40. Pripravovali sme sa na záverečnú písomnú prácu.


• Usporiadaj slová vo vete a vetu prepíš ....
• Doplň chýbajúce písmeno v slove a slovo prepíš ...
• Urč počet slabík v slovách ...
• Rozdeľ slovo na slabiky ...
• Napíš písmeno, ktoré je na začiatku slova
• Prepíš uvedené písmená....

V predpisovom zošite sme písali na str. 17/4,5...18/1,2.

► M - písali sme záverečnú písomnú prácu. Deti, ktoré skôr ukončili svoju prácu mali možnosť počítať príklady na prefotených papieroch, alebo riešiť mat. úlohy v časopise VRABČEK.

Skoré uzdravenie !