Září 2017

29.9.2017

29. září 2017 v 13:37

SJ - hláska, slabika, slovo... deti samostatne robili na prefotenom papieri nasledovné úlohy :
• mali pod obrázkom správne určiť a označiť začiatočné písmeno,
• potom prvú slabiku
• opäť prvú slabiku, ale nakoľko bola uvedená aj druhá slabika, zistili, že sa im podarilo prečítať celé slovo.....

napr. ( MI - SA, SO - VA, PE - RO, ŽA - BA .... )

Túto skúsenosť sme rozvíjali aj hravou formou prostredníctvom ružových rozstrihaných písmenok. Deti na diktovanie vytvárali samostatne slabiky .... napr.. MA, MO, LO, ME, JU ......potom na diktovanie priradili písmenká, napr. S-I-L-A .... a zistili, že vedia slabiky spojiť do celého slova.... takto sme dnes prečítali prvé slová .... M-I-S-A, J-U-L-A, J- U-L-O, V-I-L-O, M-O-J-A, E-M-A ......

• V šlabikári sme urobili na str. 29/3,4.
• V PÍSANKE ( tú si nechávame na precvičovanie v škole ), ale môžeš si doma vyskúšať, čo deti písali v škole, veľké tlačené písmená na str. 4. .... P,T,K, PA, TU, KÁ, OSA, MISA, KOZA .....teda písali sme už prvé slová.....
• V predpisovom zošite č. 1 - sme kreslili cvičenia na uvoľnenie ruky - str. 12/ motýle....

M - po str. 22/2 ( vrátane )

Máme aj drobné zmeny v rozvrhu.

Aktualizovaný rozvrh hodín na celý týždeň :


Po : SJ AJ M HV
Ut : SJ M TV PRV SJ
Str: SJ AJ SJ Vv Vv
Štvr: SJ Tv M SJ
Pia: SJ Ev/Nv M SJ

Prajem skoré uzdravenie !

22.9.2017

22. září 2017 v 13:50

SJ - str. 21/ 4,5, • str. 22, 23 celá .... v predpisovom zošite č. 1 sme stihli celú • str. 9, • na str. 10 sme začali kresliť kvietky podľa návodu na uvoľnenie ruky. Niektoré deti túto úlohu majú dokončiť na domácu úlohu.

M - dokončili sme vajíčkovú úlohu na str. 15, • str. 16 celú, • str. 17/1,2,3,4....

Nezabudnúť, v pondelok ideme do ZOO.

19.9.2017

19. září 2017 v 20:33
Milí rodičia,
v pondelok, dňa 25.9.2017 pôjdeme do ZOO. Odchod zo školy bude o 8.00 hod. objednaným autobusom, ktorý bude pristavený pri našej škole. Predpokladaný návrat je cca o 12.30 hod. Vstupné platiť nebudeme, ale ako som už avízovala na triednom aktíve, našou vstupenkou bude mrkva, príp. jabĺčko, prosím deťom pribaliť. Autobus bude hradený z triedneho fondu, vychádza to 2,40 € na žiaka. Prosím nezabudnúť na primerané oblečenie, nápoj, desiatu a dobrú náladu.

14.9.2017

14. září 2017 v 14:32

SJ - opäť sme precvičovali čítanie písmen podľa nápovedných obrázkov, kt. majú deti v šlabikári po bokoch strán, mali aj vyhľadať obrázok podľa zadaného písmena..... napr. D.... museli rýchlo vyhľadať dáždnik.... atď... • 12/1,• 13/ 3,4,5... v predpisovom zošite č. 1 deti stihli celú str. 4. Súťažnou formou tímov sme precvičovali písanie veľkých písmen na tabuľu.

M - vrátili sme sa k úlohe na str. 7, kt. sme si spoločne dokončili, stihli sme i vajíčkovú úlohu, • str. 8/1,2,3, vajíč. úloha,
str. 9/ 1,2,3 , • str. 10/1.

Skoré uzdravenie !

13.9.2017

13. září 2017 v 13:57

Prosím uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy v zmysle informácii podaných na triednom aktíve :
číslo účtu : 9408874001/5600, ak navštevuje školu jedno dieťa - suma 30 €, ak navštevuje školu aj mladší súrodenec - suma je pre mladšieho 15 €, prosím potvrdenie o transakcii priniesť do školy.

Rozvrh hodín na celý týždeň

Po : SJ M AJ SJ HV
Ut : SJ M TV PRV SJ
Str: SJ AJ Vv Vv
Štvr:SJ Tv M SJ
Pia: SJ Ev/Nv M SJ

Ev - Etická výchova, Nv - Náboženská výchova

► SJ - precvičovali sme čítanie písmen pomocou nápovedných obrázkov, ktoré majú deti po bokoch strán. Dnes sme dostali aj predpisový zošit č. 1, kde niektoré deti stihli vypracovať celú stranu. Mali za úlohu doplniť chýbajúce čiary, vlnovky, krivé čiary so slučkami podľa predlohy.

Skorý návrat do školy !

12.9.2017

12. září 2017 v 14:49

Ponuka krúžkov na našej škole už od 1. ročníka, kde je možné využiť vzdelávacie poukazy bola doplnená, preto uvádzam znova :

Športový krúžok - p. Molnárová
Chcem to vedieť - p. Hetényiová ( krúžok špeciál. pedagóga )
Výtvarný krúžok - p. Vargová
Hudobno - dramatický krúžok - p. Lampertová

Čas ponúkaných krúžkov ešte upresníme.

Rozvrh hodín na stredu : SJ AJ Vv Vv

Deti dnes dostali aj heslá do internetovej žiackej knižky.

► SJ - v šlabikári sme urobili cvičenia na • str. 11, • str. 12/2 .... deti vyfarbili gulôčky len s tými písmenami, ktoré vedia aj prečítať.... následne po jednom tieto písmená aj čítali. Súťažnou formou sme precvičovali veľké písmená.... dieťa, ktorá dané písmeno nepozná, nevadí, ale musí si ho vedieť vyhľadať podľa nápovedných obrázkov. ( C - citrón, D - dáždnik, H - hrozno.... atď. )

► Prvouka - deti dostávali PZ formátu A4, stihli sme urobiť na • str. 2/1,2

M - • str. 5/1,2, + vajíčková úloha, • str. 6/1,2, + vajíčková úloha, • str. 7/1 - pexeso - k tejto úlohe sa ešte vrátime, nakoľko ju nestihli všetci. Cvičenie, v ktorom mali určovať polohu auta - zadala som deťom, aby vyfarbili prvé auto a posledné auto pastelkou, ktorá sa im páči. Cvičenie na detskom ihrisku, kde určovali tiež rovnako polohu... zadala som deťom nech vyfarbia napr. modrou pastelkou tričko chlapcovi, ktorý je na hojdačke "hore", atď.

Skoré uzdravenie !

11.9.2017

11. září 2017 v 15:13
1.A - Školský rok 2017/2018

Dnes, 11.9. 2017 sme mali počas 1. VH ukážku hudobnej školy YAMAHA, kt. bude od septembra vyučovať na našej ZŠ Dudova programy napr. zobcová flauta, akustická gitara, keyboard deti, dospelí. Potrebné informácie sa môžete dozvedieť i na webe www.hudobnaskola.sk, mail : info@hudobnaskola.sk. Deti dostávali aj letáčik, poskytnem chýbajúcim, keď sa vrátia do školy.

Deti v zrkadielku majú aj rozvrh na utorok, zatiaľ len na jeden deň, nakoľko ešte v celkovom rozvrhu môžu nastať zmeny.
UT : SJ M TV PRV SJ

V škole je možné poistiť veci žiaka pre prípad krádeže nasledovne :
• poistná suma do 50 € - 0,60 €
• poistná suma do 100 € - 1,20 €
• poistná suma do 150 € - 1,70 €
• poistná suma do 200 € - 2,30 €
• poistná suma do 250 € - 2,80 €
Spoluúčasť, poistený žiak sa podieľa na plnení 6 € z každej poistnej udalosti. Poistenie je dobrovoľné. Kto má záujem - poistenie je možné vyplatiť do 22.9. 2017.

V ponuke sú dva krúžky od 1. roč. na našej škole : • ŠPORTOVÝ KRÚŽOK - p. uč. Molnárová, čas upresníme
CHCEM TO VEDIEŤ - p. Hetényiová, špeciál. pedagóg - určený deťom s problémami učenia, je možné sa prihlásiť aj od II. polroka.

Prosím o vrátenie VZDELÁVACIEHO POUKAZU v zmysle informácii poskytnutých na triednom aktíve.

SJ - v šlabikári sme urobili na str. • 8/2, • 9/3,4,5, • 10/1, • 11 - len prvý riadok ....
AJ - deti sa učili pozdravy, dostali prefotený papier - info nebudem poskytovať, nakoľko tento predmet ich neučím...
M - zopakovali sme si pojmy - priama čiara, otvorená čiara, uzavretá krivá čiara.... v PZ - str. 4/1,2 ... vajíčková úloha bola dobrovoľná.
HV - hud. rozcvička, zopakovali sme si pieseň, kt. deti poznajú zo škôlky - Zlatá brána, stihli sme i rytmické cvičenia....Naučili sme sa novú pieseň - Tik, tak .....

V škole sa vyskytli vo vedľajšej triede vlasové parazity, prosím deťom kontrolovať hlávky. Ďakujem.

Skoré uzdravenie !