Říjen 2017

27.10.2017

27. října 2017 v 14:02

► SJ - kontrola domácej úlohy - čítanie z čít. kartičky č. 3, precvičovanie čítania str. 47. Súťažnou formou sme precvičovali orientáciu v texte. Urobili sme aj cvičenie 47/4. Práca s Vrabčekom - písanie veľkých písmen, vyhľadávanie celých slov, kde sa nachádza napr. písmeno E, A, I... atď.

► M - súťažnou formou sme precvičili numeráciu v obore do 5. Deti vypracovali potom samostatne úlohy na prefotenom papieri. ( porovnávanie čísel, rozklad čísel, napíš rozklad čísel bodkami, sčítanie a odčítanie, ale i doplňovačky ...
napr. :
4 < ___, 3 > ___, 4 = ___,

3 + ░ = 5
1 + ░ = 2
2 + ░ = 3

atď.

Jesenné prázdniny : 30.10. 2017 - 31.10. 2017. Nástup do školy 2. 11. 2017
Prajem krásne prázdniny !

JESENNÉ PRÁZDNINY

26. října 2017 v 15:29
Jesenné prázdniny : 30.10. 2017 - 31.10.2017
Nástup do školy : 2.11. 2017

http://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/

26.10.2017

26. října 2017 v 15:00

Prostredníctvom zrkadielka som informovala o možnosti využitia ponuky našej škol. zubárky, ktorá ponúka preventívnu prehliadku dňa 9.11.2017. Pokiaľ mátu svoju vlastnú zubárku a nemáte záujem, dajte mi prosím vedieť.
Stačí aj po návrate do školy. Ďakujem.


► SJ - vyvodenie písmena J,j.... v šlabikári sme urobili úlohy na str. 46/1,2,3. Deti dostali aj čítaciu kartičku č. 3, z ktorej sme precvičovali čítanie a máme aj na domácu úlohu čítať slová z tejto čítacej kartičky pod písmenami M a L.

Dnes sme písali aj diktát, vyskúšaj si aj ty doma. ( písaným písmom A,a, e,E,m,M,l, ma, má, mé ).

► M - robili sme cvičenia na str. 35/5,6,7 + vajíčková úloha, na str. 38/1,2 ... Riešili sme aj ústne slovné úlohy na precvičovanie sčítania a odčítania v obore do 5.

Vyskúšaj si aj ty doma :

1. Snehulienka bola v chalúpke s dvoma trpaslíkmi. Poobede došli do chalúpky ešte dvaja trpaslíci. Koľko bolo v chalúpke poobede trpaslíkov so Snehulienkou ? ( 2 + 2 = 4 )
2. Večer odišli traja trpaslíci do lesa. Koľko zostalo večer so Snehulienkou trpaslíkov ? ( 4 - 3 = 1 )
3. Na druhý deň sa vrátili k Snehulienke traja trpaslíci, koľko trpaslíkov bolo spolu so Snehulienkou ? ( 1 + 3 = 4 )

Predstav si, že si šofér autobusu :

1. Máš prázdny autobus, ale na prvej zástavke ti nastúpia dvaja cestujúci. ( 2 )
2. Na druhej zástavke ti nastúpia traja cestujúci. ( 2 + 3 = 5 )
3. Na tretej zástavke ti vystúpia 4 cestujúci. ( 5 - 4 = 1 )
4. Koľko máš teraz cestujúcich v autobuse ? ( 1 )

Skoré uzdravenie !

25.10.2017

25. října 2017 v 14:22

► SJ - v šlabikári sme čítali text na str. 45, urobili sme cvičenie 45/2. V predpisovom zošite č. 1 sme precvičovali malé písmeno l a stihli sme úlohy, ktoré sa týkali len doposiaľ prebratých písmen...( teda okrem veľkého L ) str. 25/4 - 7.
Čítanie sme precvičovali aj čítaním textu z tabule i čítaním textu zo šlabikára - "Na Detektíva ".

Dnes prebehlo fotenie detí nad šlabikárom.

Skoré uzdravenie !

24.10.2017

24. října 2017 v 13:54

SJ - kontrola domácej úlohy ...čítali sme článok, ktorý deti mali čítať na domácu úlohu. Čítanie sme precvičovali aj formou neznámeho textu prefoteného na papieri ... Podčiarkovali sme opäť písmená A,a,á, M,m,E,e. V predpisovom zošite č. 1 sme písali na str. 23/5,6.
V šlabikári sme si urobili cvičenie na str. 44 a v predpisovom zošite sme pokračovali na str. 24/2.

M - do malého zošita sme robili test pozornosti, deti určovali počet prvkov na základe pokynov aj s hodnotením. Hrali sme hru Bingo tiež do malých zošitov zameranú na sčítanie a odčítanie v obore do 5 aj s hodnotením. Vy doma si môžete prerátať tiež na precvičenie zopár príkladov.

PRV - zopakovali sme si tému z minulej hodiny, rozprávali sme sa opäť o rodostrome a prešli sme na nové učivo "Zmysly". Učili sme sa ich vymenovať - zrak, sluch, čuch, chuť a hmat ( pomáhali sme si ukazovaním ). Urobili sme prvú úlohu, kde deti mali určiť aké zmysly sú potrebné ak chcem čítať knihu, alebo hrať na klavíri, jesť jablko...atď. Pracovné zošity máte v škole, ľahko si to dorobíte aj po návrate do školy.

Skoré uzdravenie !

23.10.2017

23. října 2017 v 14:23

Termín slávnostnej imatrikulácie sa blíži, pripomínam 25.10. 2017 o 17. 00 hod. vo foajé našej školy. Srdečne ste všetci pozvaní.

SJ - v šlabikári sme pracovali s textom na str. 43. Vyhľadávali sme v texte a aj podčiarkovali ceruzkou písmenká - i,í. Článok máme na domácu úlohu pekne plynule čítať. Čítanie sme precvičovali aj prostredníctvom čítacej kartičky č. 1. Tvorili sme slová, v ktorých sa nachádza písmeno I,i,í.... ( Ivan, Igor, Ivanka, Irena, Iveta, India, ihla, iglu, imelo...Vilo, misa, vitaj, Miško, Miriam... ).
Zopakovali sme si krátke básničky. V predpisovom zošite č. 1 sme písali na str. 23/3,4.

► M - určovali sme počet prvkov geometrických útvarov - str. 36/ vajičková úloha. Deti samostatne vypracovali úlohy na str. 37/1,2,3. Stačilo im krátke vysvetlenie a viacerí získali aj jednotku za bezchybné riešenie týchto úloh. Nasledovala úloha, kde mali deti doplniť číselný rad... vysvetlili sme si pojem "číselný rad"..... str . 37/4. Do malého zošita sme si takto číselný rad napísali viackrát vzostupne aj zostupne, čím sme si precvičili aj písanie čísel 1 - 5.
Môžeš si aj ty doma napísať číselný rad..zostupne 5,4,3,2,1 .. vzostupne 1,2,3,4,5....


HV - zopakovali sme si piesne " Pieseň o najkrajších menách", "My sme smelí prváci", "Húsky, biele húsky", "Kopala studienku", "Ani-Ani-Anička", "Zajačik do lesa" a naučili sme sa novú pieseň "Pôjdeme my do lesíka" a skúsili sme aj "Bola babka, mala capka" s tančekom.

SKORÉ UZDRAVENIE !

20.10.2017

20. října 2017 v 14:29

► SJ - precvičovali sme čítanie z čítacej kartičky č. 1. Učili sme sa krátku básničku, ktorú sa hravo doučíte po návrate do školy. V šlabikári sme urobili vyvodenie písmena I,i str. 42/1. Súťažnou formou sme precvičovali čítanie slabík i slov v šlabikári str. 42/2. V predpisovom zošite sme urobili celú stranu 22.

► M - zopakovali sme hravou formou numeráciu v obore do 5. V PZ sme stihli príklady na str. 35/2,3 aj vajíčkovú úlohu, na str. 36/1,2,3. Do malého zošita sme si nakreslili sčítaciu rodinku nasledovne :
• do troch farebných krúžkov sme si napísali čísla 2,3,5
• a napísali sme k tomu 4 príklady....
2 + 3 = 5
3 + 2 = 5
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2

Na tabuli sme si ukázali i iný príklad sčítacej rodinky : ( 2,1,3 )
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
3 - 1 = 2
3 - 2 = 1

Skoré uzdravenie !

19.10.2017

19. října 2017 v 14:06

SJ - Precvičovali sme čítanie : str. 41/ článok....41/3, aj z čítacej kartičky č. 1. V predpisovom zošite sme písali str. 20/3.
Pracovali sme aj so skladacou abecedou, kde deti už samé podľa zadania vedia poskladať celé slovo : EMA, EVA, JULO, VILO, OLEJ, MASLO, LES, SILA, SOVA, MOJE, MUSEL ...atď. Na druhej hodine SJ sme stihli v predpisovom zošite č. 1 urobiť cvičenia str. 21/4,5,6.

• Domáca úloha : vedieť pekne plynule čítať článok, s ktorým sme pracovali na str. 41.

► M - súťažnou formou sme precvičili numeráciu v obore do 4 ( sčítanie a odčítanie ). V PZ sme robili rozklady čísel na str. 35/1 . Do malých zošitov sme tiež robili rozklady čísel....5,5,5,4,4,3.

Skoré uzdravenie !

18.10.2017

18. října 2017 v 13:39

SJ - čítali sme článok z prefoteného papiera, kt. bol ako DÚ. Čítanie sme precvičovali na str. 39 - článok pod obrázkom a prešli sme k vyvodeniu písmena L l na str. 40. Viackrát sme čítali slabiky z cvičenia 40/1....súťažnou formou sme sa zahrali str. 40/2. Stihli sme aj článok čítať na str. 41. V predpisovom zošite sme písali na str. 20 - malé písmeno e,é.
Do PÍSANKY ( zošit, ktorý si nechávame v škole ) sme si precvičili písmenká, slabiky i celú vetu, vyskúšaj si aj ty doma :

A a M m e é á tieto písmenká striedať v prvom riadku....
ma Má ma Má v druhom riadku tieto slabiky
Mama má ◙) . ( hrnček ) v treťom riadku len jednu vetu

Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK, deti vyhľadávali v jednej básničke písmeno M,m ... v druhej básničke A,a ... v tretej básničke L,l...... môžeš si túto aktivitu vyskúšať aj ty doma, časopis máš - septembrové vydanie.

Skoré uzdravenie !!!

17.10.2017

17. října 2017 v 13:46

► SJ - precvičovali sme čítanie na str. 39, 39/3, v predpisovom zošite č. 1 sme stihli celú stranu č. 19. Písali sme celé vety, kde je potrebné si pripomenúť, že na konci vety dávame bodku. Precvičovali sme na prefotenom papieri opäť veľké tlačené písmená, slabiky i celé slová. Na domácu úlohu majú deti čítať vety z úlohy č. 4. Vyskúšajte si aj vy doma :

Má mama m ? Má.
Mama má e. Ema má a.
Máme mama e ?
Máme. Ema má mama E ?

Čítanie sme precvičovali aj z čítacej tabuľky č. 1. V časopise VRABČEK sme doplňovali do slov veľké tlačené písmená.

► M -stihli sme urobiť všetky cvičenia na str. 34. Tu už mali aj náročnejšiu úlohu na postupnosť, kde je potrebné deti upozorniť, čo si majú všimnúť, aby prišli samé na správne riešenie... Do malého zošita sme si napísali dnešný dátum, číslo 5 - a .. 5 farebných kruhov...napísali sme si pod seba príklady a znázornili ich aj farebne nasledovne :

5-1 = 4 nakreslili sme si k tomu 5 kruhov a jeden sme preškrtli pre bližšie pochopenie znamienka mínus, aj ostatné tak...
5-2 = 3
5-3 = 2
5-4 = 1

Hravou formou sme precvičovali numeráciu v obore do 4. Príklady 1 + 1, 2 + 1, 3 -1, 4 - 2.... atď.

► Prvouka -rozprávali sme sa na tému "Moja rodina"... nakreslili sme si aj rodostrom ....
Otázky : • vymenuj členov tvojej rodiny • kto je to pre teba - ocko tvojej mamky • kto je to pre teba - mamka tvojho ocka • kto je to pre teba mamka tvojej mamky ...


Skoré uzdravenie !

Fotografovanie prvákov

9. října 2017 v 16:55

Milí rodičia,
každoročne firma VISION robí fotografie žiakov našej školy. Tento rok sa uskutoční fotografovanie
► v stredu 11.10.2017.
Deti domov dostanú sadu fotografií.
Ak sa Vám sada zapáči, môžete si ju ponechať, ale je poplatok za túto sadu cca 10 € - 12 €. To sa presne dozviete pri dodaní tejto sady.
V prípade, že o fotografie nemáte záujem, tak ich pošlete späť do školy.
Prosím ak si neželáte vôbec fotenie Vašich detí, napíšte mi to prosím do zrkadielka. Ďakujem vopred.


Fotografovanie so šlabikárom sa uskutoční ► 25.10.2017 ►. Deti dostanú 3 fotografie formátu A5, cena 4,50 €. Tu poprosím rovnako, ak si neželáte vôbec fotenie Vašich detí, informujte ma prosím prostredníctvom zrkadielka. Ďakujem vopred.


Vidíme sa zajtra !

4.10.2017

4. října 2017 v 11:35

SJ - šlabikár str. 32,33 ... v predpisovom zošite č. 1 - str. 14/2 .... písali sme už perom....hrali sme sa aj so skladacou abecedou....deti na diktovanie slabík vytvorili z písmeniek celé slová, napr. JU - LA , SO-VA, MI - SA...a iné....

Dnes deti písali aj samostatnú prácu, ktorá už bola aj známkou ohodnotená. Úlohy sa týkali opäť veľkých tlačených písmen, mali uviesť prvé písmeno pod obrázky, prvú slabiku, pospájať obrázky so správnymi slabikami a nakoniec sme písali aj diktát slabík.... diktát na veľké tlačené písmená. Vyskúšaj si aj ty doma :

MA SA ME SO LE HA JA

Pracovali sme aj s časopisom Vrabček, kde sme riešením tajničky opäť precvičili písanie veľkých tlačených písmen.

Zajtra sa vidíme !

IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

2. října 2017 v 15:49

Milí rodičia,

dňa 25.10.2017 o 17. 00 hod. sa vo foajé našej školy uskutoční slávnostná imatrikulácia prvákov, na ktorú Vás srdečne pozývame.