Listopad 2017

16.11.2017

16. listopadu 2017 v 16:05

SJ - 55/2,3, precvičovanie čítania hravou formou - prostredníctvom hádaniek - vyhľadávanie v textoch na str. 53,51,47...nasledovala hra v skupinách - zrakový diktát, v predpisovom zošite č. 2 sme skončili stranou 5 ( vrátane ). Čítali sme aj slová z čítacích kartičiek.

► M - v PZ sme skončili stranou 46 - stihli sme ju celú. Do malých zošitov sme si pod dnešný dátum napísali číslo 7 ... nakreslili sme si 7 farebných krúžkov , do nového riadku sme si precvičili písanie čísel v zostupnom číselnom rade a vzostupnom číselnom rade.... :
• 7 6 5 4 3 2 1 0
• 0 1 2 3 4 5 6 7

Skoré uzdravenie !

15.11. 2017

15. listopadu 2017 v 12:12

SJ - precvičovanie čítania, šlabikár str. 53/3, 54/1, 55/2. V predpisovom zošite č. 2 sme písali na str. 2/3, str. 3/4,5.
Učili sme sa krátku básničku,ľahko sa ju doučíš po návrate do školy. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK.

VV - učili sme sa robiť pohárik z papiera, nakoľko sme ich potom viaceré zakomponovali na výkres.

Skoré uzdravenie !

14.11.2017

14. listopadu 2017 v 15:32

► SJ -písali sme štvrťročnú prácu, stihli sme v šlabikári na str. 52/2, deti farebnou pastelkou vyznačili tie slová, ktoré vo vetách vyzneli humorne, čítali sme aj článok na str. 53, ktorý máme i na domácu úlohu pekne plynule čítať. Dopísali sme poslednú vetu v predpisovom zošite č. 1 a rozdali sme si aj predpisový zošit č. 2. Tu sme stihli str. 2/1,2.


► M -precvičili sme si zautomatizovanie spojov sčítania a odčítania v obore do 6 prostredníctvom hry s kartičkami, pokračovali sme hrou s veľkými kockami opäť na precvičenie sčítania a odčítania v obore do 6 , využili sme aj učebnú pomôcku farebných krúžkov, z ktorých deti vytvárali čísla od 1 po 6.
V PZ sme dokončili stranu 43, pokračovali sme na str. 44/ 1,2,3,4.


► PRV - zopakovali sme si zmysly človeka, zrak a sluch. Zahrali sme sa aj hru "Tichá pošta". Stihli sme aj cvičenie v prac. zošite, ktoré si ľahko dorobíš po návrate do školy.

Skoré uzdravenie !

13.11.2017

13. listopadu 2017 v 12:14

SJ - čítacie kartičky 1,2,3 - precvičovanie čítania, v šlabikári sme stihli str. 52/1 ... diktovanie slabík - MU, KU, ZU, DU, CU, LU, SU, JU, PU, NU..... v predpisovom zošite sme písali na str. 31/3,4. Deti dostali aj domácu úlohu - majú na prefotený papier prepísať tieto slová : milí, milá, malá, milé, malé ...+ doplniť do viet vhodné slovo - po návrate do školy ti papier tiež odovzdám. Zajtra budeme písať štvrťročnú písomnú prácu.

M - PZ str. 41,42,43/1,2,3.

HV - mali sme dnes počúvanie hudby, môžeš si doma aj ty vypočuť .... Deti napodobňovali pohybom zvuky, uvádzali, čo v hudbe počuli ... jedná sa o skladbu : Camille Saint Saens - Akvárium

https://www.youtube.com/watch?v=YVpl-RNzdE4

Do skorého videnia !

10.11.2017

11. listopadu 2017 v 12:49

Na poslednej vyučovacej hodine sme si vyhodnotili štvrťročnú prácu a zapísali aj známky do žiackej knižky. Dopísali sme v predpisovom zošite celú stranu. Pracovali sme s textami v časopise VRABČEK a opäť sme písali na diktovanie veľké tlačené písmená.

Verím, že sa v pondelok uvidíme !

9.11.2017

9. listopadu 2017 v 15:15

► SJ - precvičovanie čítania z čít. kartičky č. 3, precvičovanie čítania i článkov zo str. 43,41,45,47,49 ... práca s článkom na str. 51 • vyhľadaj v texte • pokračuj v texte • oprav v texte .... atď. Nový článok máme aj na domácu úlohu pekne plynule čítať. Stihli sme aj str. 51/3, v predpisovom zošite sme písali na str. 28/3, 29/4 - 7.

► M - počítali sme príklady na prefotenom papieri - zamerané na sčítanie a odčítanie v obore do 5, určenie počtu prvkov. V PZ sme stihli príklady na str. 40/1,2,3,4.

Triedny aktív

8. listopadu 2017 v 17:33

Milí rodičia,
dňa 14.11.2017 o 17. 00 hod. sa uskutoční krátky spoločný triedny aktív v triede 1.A.

8.11. 2017

8. listopadu 2017 v 12:03
SJ - v šlabikári sme čítali článok - str. 49...urobili sme cvičenia str. 49/4, 50/1 ...vyvodenie písmena S ....v predpisovom zošite sme stihli na str. 28/1. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK - precvičenie písania veľkých tlačených písmen v tajničke...písali sme aj odpis z tabule na známky ...

Ema má le lé malé mé láme Ela lá

3.11.2017

3. listopadu 2017 v 15:42

► SJ - čítali sme na známky článok - str. 47. V predpisovom zošite č.1 sme stihli počas prvej hodiny 4 riadky - slabiky La,la,le, počas druhej hodiny ešte dva riadky....pracovali sme s časopisom Vrabček, kde sme si precvičili písanie celých slov veľkými tlačenými písmenami. Hrali sme hru na precvičenie pamäte....naučíte sa ju ľahko po návrate do školy.

► M - precvičili sme si do zošita písanie čísla 6 ..... 1 celý riadok.... potom deti písali čísla podľa môjho zadania ....vyskúšaj si aj ty doma :

• napíš číslo väčšie ako 1, • menšie ako 3, • väčšie ako 5, • menšie ako 4, • väčšie ako 2, • menšie ako 2 .... • napíš, ktoré číslo je v číselnom rade za 4, za 5, za 2, napíš číslo, ktoré je v číselnom rade pred 2, pred 6 ...

Zároveň sme si tým precvičili aj správne písanie čísel.

Dnes zavítal k nám aj atlét Matej Tóth, tak sme sa o ňom aj veľa rozprávali a viac napovie info na našom portáli viď. :

https://www.petrzalka.sk/2017-11-03-sportova-akademia-mateja-totha-uz-aj-v-petrzalke/

V pondelok sa vidíme !

2.11.2017

2. listopadu 2017 v 14:10

► SJ - precvičovanie čítania z čítacej kartičky č. 3, v šlabikári str. 47/5, práca s článkom na str. 47, čítať tento článok i doma... práca so skladacou abecedou.... podľa pokynov deti vytvárali celé slová, v predpisovom zošite sme písali veľké písmeno L a aj úlohy týkajúce sa tohto písmena.

► M - súťažnou formou sme precvičili numeráciu v obore do 5. V PZ sme písali číslo 6, str. 38/3,4. Do malého zošita sme si napísali dnešný dátum a tiež deti precvičovali číslo 6.

Vidíme sa v pondelok !