Prosinec 2017

22.12.2017

22. prosince 2017 v 14:36

SJ - dnes sme písali v predpisovom zošite malé písmeno p, str. 8/2, 9/5. Čítanie sme si precvičili z novej čítacej kartičky.
Mali sme krátke vianočné posedenie pri oblátkach. Hrali sme zábavnú hru pri vianočnej hudbe a aj sme veru počítali príklady v numerácii do 9 na požiadanie detí, nakoľko sa im didaktické hry z predošlého dňa páčili.

Potom sme sa zúčastnili krásneho hraného predstavenia o Rumcajsovi a Manke.

Vianočné prázdniny máme od 23.12. - 7.1. 2018. Nástup do školy máme 8.1.2018.
Prajem krásne Vianoce všetkým !

Počas prázdnin si môžete precvičiť čítanie, písanie i počítanie. Smějící se Uvádzam zásobu slov na precvičenie a zopár príkladov :

saláma, noviny, ujovi, anjel, melón, ananás, mlyn, maliny, maslo, sova, lampa, páv, lupa, nápoj, mapa, veje, velí, majú, sivý, milý, syn,Ivovi, Emil, Ivan, Silva,seno, meno, lámu.

Ema a Ujo Emil majú nové noviny. Malá Iva je milá a má veselú sovu. Nela a Milan majú lano. Lampa je malá. Ivo sa napil. Volám sa Jana a mám novú sivú lupu.

• Napíš tri rôzne rozklady čísla 9
• Napíš tri rôzne rozklady čísla 8
• Napíš tri rôzne rozklady čísla 7


3 + 4 +2 =
4 - 3 + 6 =
5 - 3 - 1 =
5 +4 - 4 =
8 + 1 -9 =

2 + Smějící se = 9
3 - Smějící se = 0
Smějící se + 7 = 8
Smějící se + 6 = 9

• Zuzka má 3 zošity. Katka má 5 zošitov. Koľko majú spolu zošitov ?
• Filip má 7 farebných gumičiek, Oliver mu vzal 4 gumičky. Koľko zostalo Filipovi gumičiek ?
• Mamka kúpila v sobotu 5 rohlíkov a v pondelok viac rohlíkov. Koľko mohla kúpiť v pondelok rohlíkov ?

Skoré uzdravenie !

21.12. 2017

21. prosince 2017 v 14:25

SJ - precvičovali sme čítanie z novej čítacej kartičky, ktorú sme si dnes rozdali. V šlabikári sme robili na str. 74/1 - 3. V predpisovom zošite sme precvičovali veľké Y. Pracovali sme aj na prefotenom papieri, kde deti mali vyfarbiť podľa zadania len obdĺžniky a krúžky, pričom museli prepísať slová, ktoré im vznikli.

M - dnes sme prostredníctvom viacerých didaktických hier súťažnou formou precvičovali sčítanie a odčítanie v obore do 9.

Zajtra 22.12. 2017 bude ŠKD len do 16.30 hod.

Skoré uzdravenie !

20.12.2017

20. prosince 2017 v 14:07

SJ - robili sme úlohy na prefotenom papieri • doplňovačky, spájačky • čím sme precvičovali čítanie neznámeho textu. Písali sme aj odpis z tabule, vyskúšaj si aj ty doma : • noviny, sivý, Ivovi, jamy, Lajo, smelý, milý, Silvia • Stihli sme i ďalšie úlohy na prefotenom papieri týkajúce sa čítania s porozumením, podľa výsledku výpočtu bolo potrebné nakresliť prislúchajúci obrázok. V šlabikári sme pracovali s textom na str. 72/1 - deti vyhľadávali slová po stĺpcoch i po riadkoch, potom podľa kritérii učiteľa : napr. prečítaj slová, ktoré sa končia písmenom o, n, k ... atď. Pracovali sme aj s časopisom VRABĆEK, kde si deti samostatne prečítali úryvok a mali prerozprávať obsah.

Skoré uzdravenie !

19.12.2017

19. prosince 2017 v 13:43

SJ - čítanie článku v šlabikári, pracovali sme na prefotenom papieri - precvičovanie čítania + diktát slabík veľkými tlačenými písmenami ...v predpisovom zošite č. 3 sme skončili stranou 7 ( vrátane ). Písali sme diktát slabík písaným písmom, vyskúšaj si aj ty doma : vo, só, Ja, me, na vi, ol, ju, Si, Lú. Šlabikár str. 72 - 73.

M - pracovali sme na prefotenom papieri - rozklady čísla 9 + príklady na sčítanie a odčítanie v obore do 9.

PRV - pokračovali sme v téme "ZDRAVIE", zopakovali sme si čo robíme pre svoje zdravie, vysvetlenie pojmov - ambulancia, ordinačné hodiny, operačná sála, rozdiel poliklinika a nemocnica, lekáreň, lekárnik - farmaceut, recept, lieky, detský lekár, očný lekár, zubár, optika ... atď.

Skoré uzdravenie !

18.12.2017

18. prosince 2017 v 14:10

SJ - skúšanie článku zo str. 71, precvičovanie čítania z prefoteného papiera, šlabikár str. 72/1, ... písali sme v predpisovom zošite č. 3 - malé písmeno y.

M - skončili sme str. 68/3.

HV - zopakovali sme si pieseň z učebnice "Povedzte nám pastuškovia" a učili sme sa aj koledy " Štedrý večer nastal" + " Dajteže nám dajte, čo nám máte dať".

Dnes sme mali aj tvorivé dielne vo foajé našej školy.

Skoré uzdravenie !

15.12. 2017

15. prosince 2017 v 16:20

SJ - šlabikár str. 71 - článok Nákupy - domáca úloha vedieť pekne plynule čítať. str. 71/3, v predpisovom zošite č. 3 sme skončili stranou 5 ( vrátane ). Pracovali sme aj so skladacou abecedou, kde sme si precvičili spoluhláskové skupiny. Deti podľa diktovania museli čo najskôr vytvoriť slová : LIENKA, OKLAME, PLAT,SOKEL, PALMY, TOPÁNKY, PIEKLO, VYPIEKLO, SLIEPKA. Písali sme aj odpis, vyskúšaj si aj ty doma :

• Jula sova Vilo moje málo víla máva veje •


M - skončili sme stranou 66 ( vrátane ).

EV - venovali sme sa téme "Čarovné slovíčka" - prosím, ďakujem, prepáč .... ako prejaviť ak som s niečím nespokojný, ako si chrániť svoje veci i seba , ako vedieť odkomunikovať problém, ktorý chcem riešiť..... ako pôsobia slovíčka prosím, ďakujem.... ako pôsobí hnev, pýcha a arogancia v komunikácii....nasledovala dramatizácia niektorých situácii ...

Skoré uzdravenie !

14.12.2017

14. prosince 2017 v 15:14

SJ - precvičovanie čítania článku na str. 69, ktorý dostali deti už na zajtra vedieť pekne plynule čítať, 69/3 , vyvodenie písmena K, k, tvorili sme slová so zač. písmenom K,k ...... 70/1,2.. ( vysvetlenie slov, ktorým deti nerozumeli, napr. kabanos..... ) v predpisovom zošite č. 3 sme skončili stranou 4 ( vrátane ), niektorí stihli aj niečo zo strany 5.

M - precvičovali sme numeráciu v obore do 9, skončili sme str. 62 ( vrátane ), domáca úloha je na str. 63/1,4. Domáca úloha bola v škole vysvetlená.

Skoré uzdravenie !

13.12.2017

13. prosince 2017 v 17:48

SJ - precvičovanie čítania článku na str. 69, pracovali sme aj s časopisom VRABČEK, dopísali sme všetko potrebné v predpisovom zošite č. 2 a v predpisovom zošite č. 3 sme skončili stranou 3 ( vrátane ).

Skoré uzdravenie !

12.12. 2017

12. prosince 2017 v 13:32

SJ - vyvodenie písmena T , vytvárali sme slová na písmeno T, kde zvíťazil náš prvý rad, v šlabikári sme na str. 68/1,2, pracovali sme s článkom na str. 69, vyhľadávali sme slová s T. V predpisovom zošite sme skončili stranou 20 ( vrátane ). Pracovali sme so skladacou abecedou, deti na diktovanie vytvárali slová : TONKA, TONA, TESLA, TMA, TUKY, SITKO, KYSLO, MLOK, VLASY, SILVA, LAKUJE, OLEJ.

M - riešili deti samostatne reťazovky s tajničkou. V PZ sme stihli celú stranu 59, na str. 60/1,2,3 - túto úlohu dostali deti dokončiť na domácu úlohu. Viacerí to stihli ešte na hodine.

PRV - zopakovali sme si tému ZMYSLY ..... str. 17/5, rozprávali sme sa ako sa staráme o zdravie - primeranie sa obliekame, dodržiavame hygienické zásady, jeme veľa ovocia a zeleniny, športujeme...

Skoré uzdravenie !

11.12.2017

11. prosince 2017 v 11:35

SJ - čítanie článku, ktorý bol na domácu úlohu, precvičovanie čítania z čítacej kartičky, ktorú máme v škole zameranú na spoluhláskové skupiny .... slá, mlá, vlá, čítanie slabík - os, is, es.... atď. V predpisovom zošite sme písali na str. 18 veľké písmeno V + deti si doplnili veľké písmeno V aj na str. 19.

M - kontrola domácej úlohy, ktorá bola na prefotenom papieri + sme doriešili príklady v treťom stĺpci. V PZ sme riešili príklady na str. 58, 59/1. V malých zošitoch sme robili rozklady čísel 8,8,8,8, 7,7, 6,6, 5.

HV - učili sme sa vianočnú koledu, ktorú máme v učebnici, "Povedzte nám pastuškovia", zopakovai sme si piesne "Mikuláš, Mikuláš", "Spi dieťatko" + robili sme rytmické cvičenia s orffovými nástrojmi.

Skoré uzdravenie !

8.12.2017

8. prosince 2017 v 14:34

SJ - skúšanie čítania článku na str. 65, zopakovali sme si krátku básničku na písmenko P : " POMRZLI MI PAPRČKY, POŽIČAJ MI PAPUČKY, PO PAPUČKÁCH BOTY, POJDEM DO ROBOTY ".... pracovali sme aj so skladacou abecedou ...deti podľa diktovania poskladali slová a niektoré aj so spoluhlásk. skupinami :

• MOJU, VLAS, PLAZY, SEKLO, MYKLO, TUNEL, TULIPÁN, POTKAN, PLIENKA •

V predpisovom zošite sme písali na str. 18/2. Potom na druhej hodine SJ - sme stihli na str. 66/2, 67 - článok + dostali ho deti pekne vedieť plynule čítať na domácu úlohu. Čítali sme aj z čítacej kartičky na písmená Y, P, T ( kartičky máme v škole ). Ústne deti mali vyskladať z písmen slová opäť so spoluhláskovými skupinami :

• s-p-o-l-u, s-l-a-m-a, s-v-o-j-e, -s-m-e-l-ý, s-p-í-m-e •

V predpisovom zošite sme potom stihli celú stranu 19 ( okrem veľkého písmena V ).

M - dokončili sme úlohy na str. 55, 56,57, 58/1 - v tejto úlohe sme len začali sviečky kresliť... nedokončili sme. Domáca úloha je na prefotenom papieri ( poslala som ti po spolužiačke ) - vypočítať prvé dva stĺpce príkladov.

Skoré uzdravenie !

7.12.2017

7. prosince 2017 v 13:39

SJ - skúšanie čítania, šlabikár str. 65 - práca s novým článkom, ktorý majú deti aj na domácu úlohu vedieť pekne plynule čítať. • 65/3, 66/1.
Písali sme aj cvičný odpis z tabule, vyskúšaj si aj ty doma :

Milo málo je. Melú malú salámu. Ujo a Jula sú milí.

Precvičovali sme čítanie aj z prefoteného papiera - slá, Slá, slo, sli, mlá, vlá, sol, sil, Silvo, Slávo, maslo.... atď. Pracovali sme aj písomne na prefotenom papieri - úlohy zamerané na čítanie s porozumením..... napr. vyber zo slov, ktoré nepatrí do toho riadka.... napr. BANÁN, RUKAVICE, MALINA, JAHODA...... ( RUKAVICE ).

M - PZ str. 54 celá, str. 55/1,2 ... riešili sme aj na prefotenom papieri tzv. "MIKULÁŠSKE POČÍTANIE"....reťazovky, rozklady, sčítanie a odčítanie v obore do 8.

Skoré uzdravenie !

6.12. 2017

6. prosince 2017 v 12:05

SJ - skúšanie čítania z čítacej kartičky - písmeno p v slovách - prosím domácu úlohu vedieť čítať už plynule. Precvičovali sme čítanie slov z tabule, lampa, palma, spolu, slama .... atď.

ra
dra
zdra
zdravý

ro
tro
stro
stroj

le
ple
spletá

me
sme
smelý

V predpisovom zošite sme skončili stranou 17 ( vrátane ).

Pracovali sme s časopisom VRABČEK. Deti dopisovali celé slová veľkými tlačenými písmenami do tajničky akoby cvičný diktát celých slov.

Dnes sme navštívili aj škol. knižnicu, kde deťom pani knihovníčka rozprávala o adventnom čase, zvyklostiach, pečení oblátok a pozreli sme si aj krátku rozprávku o Barborke.

VV - urobili sme si vianočnú hviezdu a k tomu aj sviečku, ktorú si deti vzali aj domov.

Skoré uzdravenie !