Leden 2018

31.1.2018

31. ledna 2018 v 14:49

SJ - šlabikár str. 12,13, na domácu úlohu máme vedieť pekne plynule čítať článok Starký.... v predpisovom zošite - str. 20/2.
Písali sme aj odpis, vyskúšaj si aj ty doma : • ob, by, br, bi, be, oblok, obojok, nábytok, kobyla, obraz • Využili sme aj medzipredmetové vzťahy v interaktívnych cvičeniach, kde deti museli zadania čítať samostatne.

AJ - pozrite prosím blog triedy 1.B....idú paralelne s učivom.

VV - rozdávali sme výpisy známok za 1. polrok šk. roka 2017/2018. Počas týchto vyučovacích hodín sme sa venovali kresleniu a rysovaniu na interaktívnu tabuľu, kde sme si zopakovali hravou formou rovinné geometrické tvary.

Skoré uzdravenie !

30.1.2018

30. ledna 2018 v 14:07

• SJ - šlabikár str. 10/1,2, str. 11 článok - vyznačili sme si žltou pastelkou písmeno D,d, str. 11/3. V predpisovom zošite sme písali str. 18/1,2,3,4....domáca úloha - str. 19/5,6. V počítači sme si ukázali aj dávnejšie čítané slová - plch, vreckový nožík, sýkorka....

• M - PZ 2. časť ( ak máte súrodenca na našej škole, môže prísť prevziať matematiku 2. časť ) - str. 1/1,2,3 + vaj. úlohy...vyfarbili sme si na tej strane dolu 20 kruhov. Str. 2/1,2,3,4 ...Začali sme preberať číselný rad do 20, dvojciferné čísla, nové pojmy - počet desiatok a počet jednotiek.....napr. číslo 15 - počet jednotiek je 5, počet desiatok 1..... mali sme napr. úlohu, napíš akou farbou sú napísané jednotky a akou farbou desiatky..... 15, 9, 7,13, 12 ...trochu zavádzajúca otázka v PZ, ale pochopili : správna odpoveď... jednotky sú napísané čiernou a desiatky červenou....

• TV - učili sme sa krátku básničku pri cvičení s loptou .... " Nesiem jahôd plné hrnky, vyplašili sme dve srnky a jedného jeleňa, triasli sa mu kolená. "

• PRV - dokončili sme obrázky k téme - Čas, režim dňa..... a robili sme úlohy týkajúce sa pomenovania dní v týždni. Dnes bol utorok, čo bolo včera, čo bude zajtra....

Skoré uzdravenie !

29.1.2018

29. ledna 2018 v 13:01

• SJ - šlabikár str. 9/4, v predpisovom zošite sme písali písmeno R, str. 16-17.

• M - riešili sme úlohy na prefotených papieroch, rovinné geometrické útvary ....
• vysvetlili sme si rovinné útvary a ich odlišnosť od priestorových útvarov,
• mali kresliť krivé čiary, spájali dva body krivou čiarou
• rysovali sme priame čiary pravítkom
• určovali počet prvkov rovinných útvarov, kde boli aj chytáky...
• riešili sme ústne slovné úlohy.... o koľko viac, vytvor príklad ako riešenie úlohy....

• PRV ( pre 1.B ) • rozprávali sme sa o režime dňa a aj sme si dokončili úlohy na str. 23 týkajúce sa nášho režimu dňa....
• 24/1 - dni v týždni....mali deti určiť, dnes je pondelok, čo bolo včera, čo bude zajtra..... 24/2.

• HV - zopakovali sme piesne :
• Anička, dušička
• Bude zima, bude mráz
• Mám ručníček mám
• Kopala studienku
• Išla sova na tanec
Učili sme sa pieseň :
• Šípová ružička


Skoré uzdravenie !

26.1.2018

26. ledna 2018 v 13:33

• SJ - šlabikár str. 9 - článok KOMORA... vyznačili sme si žltou postelkou písmeno C,c...deti majú tento článok vedieť pekne plynule čítať. V predpisovom zošite sme písali na str. 16/2. Na prefotenom papieri sme čítali otázky a museli sme k nim priradiť správne odpovede. Písali sme aj diktát, vyskúšajte si aj vy doma :• Zita volá na Zuzu. Ema má malé vázy. Zolo má milý kostým. •• M - počítali sme príklady na prefotených papieroch, napr .:


1/ Vypočítaj príklady a skontroluj správnosť sčítaním....

8 - 2 = 6..... 6 + 2 = 8

2 / Zväčši čísla o 2 : 4,3,8,6,5,0
3 / Reťazovky
4 / Slovné úlohy....
5 / Usporiadaj čísla od najmenšieho po najväčšie.... napr .: 5,8,9,3,4,0


Skoré uzdravenie !

24.1.2018

24. ledna 2018 v 16:44

► SJ - šlabikár str. 8/1. deti na diktovanie písali slabiky a museli prečítať celé slovo..... 8/2,3.... v predpisovom zošite sme písali písmeno Z a úlohy týkajúce sa uvedeného písmena.... Riešili sme úlohy aj na prefotených papieroch.... napr. mali deti skupinu slov, ktoré museli prečítať a zistiť, ktoré do danej skupiny slov nepatrí, čím sme precvičovali aj čítanie neznámeho textu. Na domácu úlohu majú deti čítať článok OSLAVA.

► AJ - pozrite si prosím blog 1.B triedy...

► HV - ( pre 1. B )... zopakovali sme piesne :
• Ani Ani Anička
• Bude zima, bude mráz
• Bola babka
• Kopala studienku
• Išla sova na tanec
Učili sme sa piesne :
• Šípová ružička
• Ej padá, padá rosička.

Nezabudnúť, zajtra pôjdeme na exkurziu organizovanú spoločnosťou Daphne zameranej na ekovýchovu. Viac info nižie v mojom blogu. P. vychovávateľka bude chodiť s deťmi von hneď po obede.

Skoré uzdravenie !

23.1.2018

23. ledna 2018 v 12:59

SJ - článok na str.7, žltou pastelkou sme si vyznačili písmeno b,B..... deti si zvyknú mýliť s písmenom d, preto sme si to vysvetlili.... str.7/4,5. V predpisovom zošite sme písali malé písmeno z... na str. 14/2.15/3 - len malé písmeno z....
Na domácu úlohu deti dostali prepis slov na prefotenom papieri.

M - dokončili sme úlohy v PZ 1. časť. Deti už nemusia do školy tento PZ nosiť. Počítali sme príklady aj na prefotených papieroch.

PRV - prosím pozrieť nižšie blog u mňa - info pre 1.B.

Skoré uzdravenie !

Exkurzia

22. ledna 2018 v 12:42

Milí rodičia,

vo štvrtok, dňa 25.1.2018 pôjdeme do Spaľovne odpadu na exkurziu spojenú s ekovýchovou od org. Daphne. Deti si prinesú v malom ruksaku desiatu a nápoj. Pôjdeme objednaným autobusom zo školy o 8.15 hod., návrat cca o 11.45 hod. Deti pokračujú potom v ŠKD.

22.1.2018

22. ledna 2018 v 12:37
SJ - čítali sme z čítacej kartičky, na domácu úlohu máme čítať 6-8 stĺpec. V šlabikári sme stihli vyvodenie písmena B,b...str.6/1-3.

M - str. 79 celá..vyriešili sme aj podobné úlohy na tabuli....

PRV 1.B - zopakovali sme si - zmyslové orgány a ich opodstatnenie v našom živote, ako si chránime zdravie a čo pre zdravie robíme, zopakovali sme si čas - aké pokusy sme robili, kyvadlo, presýpacie hodiny....prešli sme na novú kapitolu - DEŇ ... deti vyfarbovali činnosti, ktoré robia ráno, poobede a večer, režim dňa, určovali, ktoré z povolaní sa vykonáva cez deň a ktoré v noci .... učiteľ, hasič, mäsiar, policajt, pekár, lekár....kreslili obrázky, aké činnosti vykonávajú počas dńa - doobeda a poobede.

HV - zopakovali sme si piesne :
• Anička, dušička
• Bude zima, bude mráz
• Mám ručníček mám
• Spi dieťatko

Učili sme sa novú pieseň :
• Išla sova na tanec


Skoré uzdravenie !

19.1.2018

19. ledna 2018 v 13:38

► SJ - čítali sme článok na str. 3 - vytvárali sme obmenené vety. Slová z úlohy na str.3/3 boli riešením rôznych hádaniek podľa zadania učiteľa, deti museli podľa popisu vyhľadať a prečítať to správne slovo. Písali sme aj odpis z tabule, vyskúšaj si aj ty doma :

• Kvetka lakuje plot. Vlak má veľké kolesá. Na lúke sú tulipány. •

Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK. Deti písali obrázkový diktát, museli podľa obrázkov nájsť vhodné slovo a prepísať ho správne z tlačenej podoby do písanej podoby.

► Mat - v PZ sme stihli úlohy na str. 76,77,78 ( vrátane ). Niektorí dostali dokončiť stranu aj na domácu úlohu.

Skoré uzdravenie !

18.1.2018

18. ledna 2018 v 14:49

SJ - v šlabikári str. 4/1 .... vysvetlili sme si slová, kt. deti nerozumeli - platňa, groš, gramofón, 5/2 ...v predpisovom zošite sme písali veľké písmeno K. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK.
M - precvičovali sme numeráciu v obore do 10 prostredníctvom didaktických hier, v PZ sme stihli úlohy na str. 75.
Skoré uzdravenie !

17.1.2018

17. ledna 2018 v 14:51

► SJ - preskúšali sme článok na str.3, zajtra už bude čítanie na známky, pracovali sme s textom článku, deti vyhľadávali slová podľa zadania učiteľa, označili sme si v úlohe str. 3/3 - slová, ktoré sa podarili prečítať ( nevyfarbujeme, len označíme hviezdičkou ), v predpisovom zošite č. 3 - precvičovali sme písmeno k - dokončili sme všetky zadania týkajúce sa malého k. Na prefotenom papieri sme robili obrázkový diktát, kde mali deti k obrázkom vybrať správne slovo a prepísať ho do písaného tvaru. Takže sme precvičili aj čítanie neznámeho textu aj prepis.► Aj - si môžete pozrieť na blogu triedy 1.B

► HV - info pre žiakov 1.B - zopakovali sme si piesne :

• Kopala studienku
• Spi dieťatko spiže
• Anička dušička, kde si bola
• Ani-Ani-Anička
• Bude zima, bude mrázUčili sme sa nové piesne :
• Išla sova na tanec
• Mám ručníček mám
• Šípová ružička kvitneSkoré uzdravenie !

16.1.2018

16. ledna 2018 v 14:20

► SJ - článok na str. 79, 78/1, rozdali sme si aj šlabikáre 2. časť - str.2/1, 2/2 - prečítali sme slová, pekné dary , kt. by nam mohol Mikuláš priniesť sme si aj vyfarbili. Na str. 3 - práca s článkom. V predpisovom zošite č. 3 - str. 12/2.

► M - pokračovali sme riešením slovných úloh na prefotených papieroch, kde sme si farebne vyznačili zápis, riešenie a odpoveď.

Napr. :
Na jabloni bolo 10 sýkoriek, na hruške 9 sýkoriek. Kde bolo viac sýkoriek a o koľko ?

► PRV - info nájdete nižšie na blogu z 15.1. ( info pre 1. B ).

Informácie ohľadom AJ môžete nájsť na blogu triedy 1.B, nakoľko vyučovanie prebieha paralelne, cca rovnako.

Skoré uzdravenie !

15.1. 2018

15. ledna 2018 v 15:21

► SJ - písali sme polročnú písomnú prácu, ktorú sme si aj vyhodnotili.
► M - stihli sme str. 74 celú....riešili sme úlohy aj na dvoch prefotených papieroch....rozklady rôznych čísel, sčítanie a odčítanie v obore do 10, pričom deti získali odpoveď v tajničke, pokiaľ správne vyriešili úlohy. Ostatné príklady boli doplňovačky napr. :

5+Usmívající se=9
Usmívající se+3=7

Mali aj dané čísla v tabuľke zväčšiť o 3 :

5,6,7,4,3,2

Uvedené čísla mali zmenšiť o 2 :

10,8,4,6,9,7

► HV - zopakovali sme si piesne "Spi dieťatko" a naučili sme sa vyčítanku "Mám ručníček mám", "Anička, dušička, kde si bola" a aj pieseň " Bude zima, bude mráz".

► PRV pre žiakov triedy 1.B

• Venovali sme sa téme ČAS, zopakovali sme si pár príkladov, kde sa odráža plynutie času ( deti rastú, kvietok kvitne - zelená čerešňa - červená čerešňa, vývoj motýľa - vajíčko - húsenica, kukla, motýľ ...)
• V akých situáciach je čas veľmi dôležitý - odchod autobusu, lyžiar na pretekoch, pečenie koláčov, príchod do školy .....
• Robili sme meranie času tlieskaním, počítaním a zapisovaním čiar, zistili sme však, že tento spôsob merania času je veľmi nepresný.
• Merali sme čas i kyvadlom.... deti si však všimli, že čím dlhšia niť je pre závažie na kyvadle, tým meria kyvadlo čas pomalšie, opäť by sa takto čas merať nemohol...
• Ukázali sme si aj presýpacie hodiny... využitie tekéhoto merania i v rôznych hrách...., ale v reálnych situáciach by sme sa tiež nemohli spoľahnúť na takéto nepresné meranie času.


Skoré uzdravenie !

12.1.2018

12. ledna 2018 v 13:56

SJ - čítali sme článok, ktorý bol na domácu úlohu... do zošitov, ktoré máme v škole sme si precvičili prepis písmen i prepis celých slov v rámci prípravy na polročnú písomnú prácu. V predpisovom zošite sme písali veľké písmeno T, str. 10-11.
Urobili sme aj viacero úloh v januárovom vydaní časopisu VRABČEK.


M - písali sme polročnú písomnú prácu, ktorú sme si zároveň aj vyhodnotili.


EV/NV - mali sme celá trieda etickú výchovu, kde sme si vysvetlili ako ma ovplyvňuje moje správanie voči okoliu, vždy mám na výber ako sa zachovám, čo sú to dôsledky môjho správania.Skoré uzdravenie !

Triedny aktív

11. ledna 2018 v 16:04
Milí rodičia,

v utorok, dňa 16.1. 2018 sa uskutoční krátky spoločný triedny aktív o 17.00 hod. v 1. A triede.

11.1.2018

11. ledna 2018 v 15:41

SJ - čítali sme článok na str. 77, slová, kde sa vyskytuje písmeno R,r sme si podčiarkli a následne sme vytvárali vety s týmito slovami. Súťažnou formou sme čítali slová z úlohy na str. 76/2. Stihli sme aj na str. 77/3. V predpisovom zošite sme urobili všetky úlohy týkajúce sa malého písmena t na str. 10-11.


► Na tabuli sme mali pripravené slová, ktoré deti mali správne prečítať :
樂 la-si ( sila ), la - Ju , lý - sme , lim-pí, vol-Pa, no-me, lá-vo,vé-no

► do týchto slov sme mali doplniť správne písmeno a prečítať :
樂 mas_o ( maslo ) so_a ( sova ), u_o, l_s, no_, pe_, mi_a
Na domácu úlohu sme dostali vedieť čítať článok na str. 77.

M - prišli sme po stranu 73 ( vrátane ).

Skoré uzdravenie !

10.1.2018

10. ledna 2018 v 13:53

SJ - článok str. 75 - priama reč, podčiarkli sme si vety vyznačené úvodzovkami a pokúsili sme sa aj o rozlíšenie čítania priamej reči v článku. Stihli sme na str. 76/2. V predpisovom zošite sme písali str. 10/2. Písali sme aj prepis slov z tlačeného písma, • vysype, Pavla, polej, palivo, lampa,pila, pávy, popol • Písali sme aj diktát : • Emil má silu. Iva je malá. Sisa je veselá. •

Skoré uzdravenie !

9.1.2018

9. ledna 2018 v 17:56

Prepáčte, nahadzujem neskoro domáce úlohy z objektívnych príčin.

SJ - kontrola čítania domácej úlohy, precvičovanie čítania z čítacej kartičky, v šlabikári sme sa vrátili na str. 64/2 - prečítali sme si opäť slová, potom podľa zadania čísla deti vytvárali pekné vety. Vrátili sme sa i k článku na str. 69 a prešli sme k vyvodeniu písmena R, stihli sme úlohu na str. 76/1. Na prvej hodine SJ si deti precvičili prepis na prefotenom papieri, môžeš si vyskúšať aj ty : ► Samuel, lovím, sypal, volaj, lepím, visím, Emil, lapajú, levy, sivá, Iva, oslava ►
Písali sme aj cvičný diktát už celých viet. Je potrebné upozorniť, že vety začíname veľkým písmenom, za každou vetou dávame bodku, zvýraznime dĺžeň.....► Eva má misu. Misa je malá. Jana je veselá. ► Zajtra budeme písať už diktát riadne na známky.

M - kontrola domácej úlohy, stihli sme v PZ - 70/2,3,4.
Riešili sme do malých zošitov príklady v numerácii do 9 - v rámci didaktickej hry. Potom ešte reťazovky :
2+7+0=
3+4-1=
2+6-4=
9-6+2=
7-4+4=
2+6-8=

PRV - zopakovali sme si tému ZDRAVIE - čo všetko pre zdravie robíme :
• primerane sa obliekame, • športujeme, • jeme veľa ovocia a zeleniny, vlákniny... • dodržiavame hygienické návyky ( choroby špinavých rúk ... ) • oddych, spánok...
V PZ z prvouky sme urobili úlohy str. 18/1,2 ...., kt. si ľahko dorobí, keď sa vráti....len pre info, vraveli sme si ako plynie čas.... deťom je oblečenie malé, rastú........ a deti samé mali nakresliť 4 obrázky plynutia času ..... napr. konárik ako pučí , potom konárik s kvietkom, z kvietka je zelená čerešňa a potom červená čerešňa.... niektorí si nakreslili aj vývoj motýľa.

Skorý návrat do školy !

8.1.2018

8. ledna 2018 v 13:41
VŠETKO DOBRÉ V NOVOM ROKU 2018 !

SJ - šlabikár str. 75/4,5. Domáca úloha - vedieť čítať plynule článok na str. 75. V predpisovom zošite sme písali veľké písmeno P, str. 8,9.

M - didaktické hry na precvičenie numerácie v obore do 9. Stihli sme urobiť celú stranu 69, domáca úloha - str. 70/1 - viacerí to stihli ešte v škole.

HV - zopakovali sme pieseň " Spi dieťatko " + učili sme sa pieseň "Bude zima, bude mráz".

Skoré uzdravenie !