Únor 2018

28.2.2018

28. února 2018 v 11:55

SJ - šlabikár str. 26/2,3 ...deti samé vytvárali možnosti, ktoré by mohli byť riešením.....vybrali sme ...výťah, podbeľ, ťahá, ďasno... deti doplnili potom na diktovanie....venovali sme sa typom viet.... oznamovacia, rozkazovacia a opytovacia.... rozlišovacie znamienka sme si precvičili v odpise :

• Daj si vetrovku ! Nezabudol si na rukavice ? Autobus čakal na parkovisku.

Riešili sme na interaktívnej tabuli úlohy..... deti mali správne zoradiť slová vo vetách .... napr. Psy po behajú lúke po.
Vierka vrátila vyučovaní knihu po. pehy Ivo a Ela majú.... atď.

Šlabikár str. 27/4, žltou pastelkou sme si vyznačili písmeno Ď,ď...aj v šašovinkách aj v článku. Potom deti každé slovo v šašovinkách museli opísať a tak vytvárali hádanky pre spoužiakov. V predpisovom zošite sme písali na str. 10/3.

Do skorého videnia !

26.2.2018

26. února 2018 v 15:03

Prvouka pre 1.B - zopakovali sme tému - Dni v týždni, Zmysly, Svetlo a tiene .... prešli sme na novú tému Živá a neživá príroda....k neživej prírode patrí voda, pôda, kamene.... o vode sme si pozreli krátke filmy - skupenstvá vody - kvapky, námraza, ľad, para..... i krátky film o kolobehu vody v prírode....

Skoré uzdravenie !

23.2.2018

23. února 2018 v 14:53

SJ - vyhodnotili sme si domácu úlohu - deti napísali 3 autorov detských kníh, ktoré majú doma vo vlastnej knižnici...známe knihy - Mária Ďuríčková - O Guľkovi Bombuľkovi, Danka a Janka , Krista Bendová -Opice z našej police ....
Deti na prefotenom papieri museli správne napísať slová, nakoľko slabiky boli poprehadzované. Šlabikár str. 25/3, 25 - článok je na domácu úlohu vedieť pekne plynule čítať. Písali sme aj diktát :

• Šimon je prvák. Vlado a Zuzka sú šikovní. Mám písanku a pero. Hanka kreslí hrable. •

M - precvičovali sme sčítanie a odčítanie v obore do 10, riešili sme 16 príkladov do malých zošitov, ústne sme riešili slovné úlohy, viacero príkladov aj na interaktívnej tabuli... Do malých zošitov deti písali čísla..... počet jednotiek 4, počet desiatok 1 ... atď.... ústne úlohy... napr. vymenuj čísla väčšie ako 15, menšie ako 19.... o koľko je starší žiak 4. B triedy od žiaka 1. A triedy.... o koľko je mladší atď.... V PZ sme riešili úlohy na str. 18.

EV - rozobrali sme si tému, prečo hovoriť pravdu, ako vplýva na dôveru ak má niekto oklame.... prečo rodičom neklameme.... lož má krátke nohy....vysvetlenie...

Skoré uzdravenie !

22.2.2018

22. února 2018 v 14:14

SJ - šlabikár str. 23, 24/1,2 ....na domácu úlohu majú deti vedieť pekne plynule čítať článok "Motýľ". V predpisovom zošite sme písali str. 9/2,3. Vpredu na vnútornú titulku majú deti napísať veľkými tlačenými písmenami svoje 3 detské knihy - autorov i názvy. Písali sme odpis:

• Zrelé jablká sú sladučké. Jedno si nosím aj do školy.
mrkva, ocot •

M - precvičili sme numeráciu do 10, rozklady čísla 10 .... urobili sme v PZ -str. 17, prerátali sme príklady aj na interaktívnej tabuli.

Skoré uzdravenie !

20.2. 2018

20. února 2018 v 13:03

SJ - šlabikár str. 20/2,3, článok str. 21, žltou pastelkou sme vyznačili slová s ľ ( maľuje, Ľubka..... ) riešili sme úlohy na prefotenom papieri - doplniť vhodné slovo do vety a prepísať ho, vymaľovať obrázok podľa zadania - čítanie s porozumením, ukázali sme si ľan i ľanové výrobky, nakoľko sme toto slovo písali - str. 8/1 - písmeno ľ.... hrali sme didaktickú hru na čítanie s porozumením..

M - riešili sme interaktívne úlohy v numerácii do 10, ale i v numerácii do 20. Na prefotených papieroch sme riešili príklady v numerácii do 20.

PRV - zopakovali sme si tému Svetlo a tiene, robili sme projekt na papier - deti mali nakresliť čo najviac predmetov, ktoré sú priesvitné, priehľadné a nepriesvitné.... celé sme to nedokončili, budeme pokračovať - najkrajšie práce budú odmenené známkou.

Zajtra nebudú úlohy na blogu, nakoľko ani ja nebudem na vyučovaní. Info poskytnem vo štvrtok.

Skoré uzdravenie !

19.2.2018

19. února 2018 v 13:48

SJ - šlabikár str. 20/1 - opäť sme sa venovali slovám s písmenom ľ, deti opisovali inými slovami dané slová v cvičení, potom v skupinách uviedli čo najviac slov veľkými tlačenými písmenami, ktoré si zapamätali.....opäť sme si ukázali bedľu, podbeľ na interaktívnej tabuli, nakoľko predtým viac žiakov chýbalo....písali sme aj odpis z tabule :

• Sokol si sadol na konár. Pozoroval malú myšku. ži, šú, vče, oc ov . •

M - do malých zošitov sme si písali príklady v numerácii do 20 ...

5 + 4 = 9
15 + 4 = 19

3 + 5 = 8
13 + 5 = 18

13 - rozložíme ako 10 + 3
15 - rozložíme ako 10 + 5

Deti písali diktát čísel, vyskúšaj si aj ty doma : počet jednotiek 0, počet desiatok 1 ( 10 ), počet jednotiek 7, počet desiatok 1 ( 17 ) , počet jednotiek 4, počet desiatok 0 ( 4 ), počet jednotiek 0, počet desiatok 2 ( 20 ) ...

Do zošitov sme si napísali čísla : 18 10 12 19 11
Červenou pastelkou deti zakrúžkovali počet jednotiek a zelenou pastelkou počet desiatok ......

Počítali sme aj slovné úlohy, deti do zošitov uviedli len príklady :

• V záhrade rastie 7 jabloní a 10 hrušiek, koľko stromov rastie v záhrade ? O koľko viac hrušiek rastie ako jabloní ? •
• V rybníku bolo 19 rýb, ale rybár vylovil 7 rýb, koľko rýb zostalo plávať v rybníku ? •
• Karol má 14 autíčok, Peter 3 autíčka, o koľko viac má Karol autíčok ? •

Počítali sme aj príklady na interaktívnej tabuli.

PRV - ( pre 1. B ) - zopakovali sme si tému dni v týždni, zmysly, tiene a svetlo...zdroje svetla, vyplnili sme si tabuľku, kde sú uvedené predmety ( uterák, alobal, sáčok, pravítko.....atď. ) a mali sme rozhodnúť, či je priesvitný predmet, priehľadný, alebo nepriesvitný. Hrali sme hru, kde deti rovnako mali určiť, či je daný predmet priehľadný.....


HV - zopakovali sme piesne - Išla sova na tanec, Anička, dušička, Z Východnej dievčatá, Po nábreží, učili sme sa novú pieseň Vŕšok, dolina.

Skoré uzdravenie !

16.2.2018

16. února 2018 v 13:11

SJ - šlabikár str. 20/1 - žltou pastelkou sme si vyznačili písmeno Ľ,ľ ...deti potom náhodným výberom z tohto cvičenia opísali dané slovo a ostatní museli uhádnuť, ktoré slovo vybral. Pracovali sme aj v skupinách, kde deti mali veľkými tlačenými písmenami na papier uviesť čo najviac slov, ktoré si zapamätali s písmenom ľ. Precvičovali sme aj doplňovačky na interaktívnej tabuli. V predpisovom zošite sme písali veľké písmeno H - str. 6,7. Na domácu úlohu máme písať str. 5/2. Písali sme aj diktát, vyskúšajte si aj vy doma :

• Darinka má košík. Vonku je zima. Vrabec čviriká. •

M - PZ str. 15,16. Stihli sme aj jedno cvičenie na interaktívnej tabuli - numerácia v obore do 20.

EV - str. 16 - článok Slimáčik, str. 17/2 tajnička + článok Rozbitý tanierik. Deti potom si samé pripravili scénky ako prejaviť úctu voči spolužiakovi, ako použiť správne slová - prosím, ďakujem.

Skoré uzdravenie !

15.2.2018

15. února 2018 v 13:46

SJ- k článku v šlabikári sme si prezreli aj prezentáciu o Horskej záchrannej službe, v predpisovom zošite sme písali str. 6/2, str. 7/3,4. Domáca úloha je str. 5/1,3. Pracovali sme aj v skupinách - deti mali na prefotených papieroch doplniť mäkčene a dĺžne do slov, mohli sa navzájom poradiť a skutočne sa im darilo dobre. Robili sme aj interaktívne cvičenia, kde mali deti porozhadzované slabiky prečítať správne, pri slovách mali uviesť počet slabík a napísať jednotlivé písmená do políčok.

M - PZ str. 13,14 ( šikovníci majú aj str. 15 ). Riešili sme interaktívne úlohy v numerácii do 10, ale aj úlohy v numerácii do 20.

Skoré uzdravenie !

Zajtra z dôvodu odstávky vody bude školský klub len do 15.00 hod.

14.2. 2018

14. února 2018 v 16:03

SJ - článok str. 19 vedieť pekne plynule čítať, na prefotenom papieri sme robili úlohy na doplnenie slov do viet, ktoré deti museli správne priradiť a prepísať. V predpisovom zošite sme písali str. 4 - celá....Precvičovali sme čítanie s porozumením, doplnenie slov do viet z krátkeho textu, ktoré museli deti prepísať na prefotenom papieri. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK.

AJ - prosím pozrieť blog triedy 1.B, idú paralelne.

HV - pre 1.B - nová pieseň - " Vŕšok, dolina" ....

Skoré uzdravenie !

13.2.2018

13. února 2018 v 13:55

SJ - šlabikár str. 18/1,2, str. 19/3....článok Horská služba, vytvárali sme slová s novým písmenom H,h.....v predpisovom zošite sme písali veľké písmeno D, str. 2,3. Čítanie slabík s h, slov i viet s úlohami - na interaktívnej tabuli. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK.

M - PZ str. 12 celá ( šikovníci majú aj celú str. 13 ) , riešili sme aj slovné úlohy, deti do malých zošitov vytvárali samostatne príklady zo slov. úloh.

• Mamka dala na stôl 6 jabĺk, ocko priložil 3 jablká a malá Lenka zjedla zo stola 2 jablká, koľko je teraz jabĺk na stole ? •
• Janko priniesol 9 motýľov, od kamaráta dostal ešte 1 motýľa, doma však sestričke daroval 4 motýľov, koľko má teraz Janko motýľov ? •
• Hanka mala 5 bielych pasteliek, 2 modré a 3 červené pastelky, koľko mala Hanka pasteliek spolu ? •
• Na lúke sú 3 sedmokrásky, 4 púpavy a 2 rumančeky, koľko je kvietkov na lúke spolu ? •
• Na súťaž sa prihlásili 3 žiaci z 1.A, 4 žiaci z 2.A a 3 žiaci z 3. A, koľko žiakov sa spolu prihlásilo na súťaž ?•
• V škol. jedálni za stolom sedelo 5 dievčat, 3 chlapci a 2 pani učiteľky. Koľko ľudí sedelo v jedálni za stolom ?•

PRV -viď nižšie na našom blogu ( to isté ako pre 1.B )

Skoré uzdravenie !

12.2.2018

12. února 2018 v 12:53

SJ - písanie str. 2,3 - len malé písmeno d....+ pracovali sme s časopisom Vrabček.
M - PZ str. 10,11. Stále precvičujeme numeráciu v obore do 10, nakoľko je potrebné už spoje zautomatizovať. Viacerí získali jednotky, nakoľko interaktívne úlohy rýchlo vyriešili.... trénovať numeráciu čo najviac.

PRV - ( pre 1.B ) - zopakovali sme dni v týždni, čo robíme pre zdravie, ako meriame čas... prešli sme si tému Svetlo a tiene, čo je najväčším zdrojom svetla, aké máme iné svetelné zdroje.... telesá vytvárajú tiene, urobili sme si pokus s baterkou ....aké tiene môžu byť, priesvitný papier a priehladné sklo.... Sklo je aj priesvitné aj priehladné.....

HV - učili sme sa novú pieseň • Prosil líšku vĺčik • , spievali sme piesne - • Z Východnej dievčatá • Po nábreží koník beží • Ani - Ani - Anička • Anička, dušička, kde si bola • Šípová ružička• Išla sova na tanec •

Dnes sme sa dozvedeli, že od marca je možná desiata v našej školskej jedálni. Prosím dajte mi vedieť mailom, príp. SMS, či bude mať Vaše dieťa o tieto služby záujem, nakoľko zajtra je potrebné odovzdať zoznam žiakov. Ďakujem.

Skoré uzdravenie !

9.2.2017

9. února 2018 v 14:51

SJ - vedieť pekne plynule čítať článok str. 17, robili sme aj úlohu na str. 17/4. Písali sme aj odpis z tabule.... Boženka a Laco cestujú celú noc. Auto zastalo v záveji. Na prefotených papieroch sme robili úlohy na precvičenie čítania s porozumením....., pričom deti museli vedieť napísať odpovede vyplývajúce z krátkeho článku. Na interaktívnej tabuli sme riešili hádanky, základ bol v čítaní neznámeho textu.

M - PZ str. 8,9. Písali sme aj písomku - numerácia v obore do 10, doplňovačky do rovníc ..... 5 + Usmívající se = 9 ..... , usporiadať čísla, zadania si deti čítajú samé + porovnávanie.

Skoré uzdravenie !

8.2. 2018

8. února 2018 v 16:05

SJ - str. 15 článok vedieť pekne plynule čítať, 15/3, 16/1,2,3. Písali sme aj diktát : Emil si kúpil písanku. Kamarát je obetavý. Stále je veselý. Písanie : str. 22/3, + vety na str. 23.

M - str. 6,7. Urobili sme aj interaktívne cvičenia na rozklady čísla 10, zajtra si napíšeme krátku písomku.

Skoré uzdravenie !

7.2. 2018

7. února 2018 v 12:04

SJ - šlabikár str. 14/2, v predpisovom zošite sme písali na str. 22/2,4. robili sme interaktívne cvičenia - určovanie počtu slov vo vete, dopľňanie písmen do slov, spájanie porozhadzovaných slabík, čítanie krátkych článkov.

Skoré uzdravenie !

6.2.2018

6. února 2018 v 16:03

SJ - šlabikár str. 13 - vrátili sme sa k tomuto článku so zameraním na intonáciu čítania. Šlabikár str. 14/1. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK. Čítanie sme precvičovali interaktívnymi úlohami. Písali sme aj cvičný diktát :

košík, klamár, banán, zlato, Karol, zošit, obraz, zablatený, Boba

M - riešili sme ústne slovné úlohy :

1. / Na strome bolo 9 orechov, po búrke spadlo na zem 7 orechov, koľko orechov zostalo na strome ?
2./ Na drôte sedelo 7 lastovičiek, 4 odleteli, koľko lastovičiek zostalo na drôte ?
3./ Na škol. dvore sa hrali 5 chlapci a 3 dievčatá, koľko detí sa hralo na škol. dvore ?
4./ V triede máme 10 detí, z toho 4 sú chlapci, koľko je dievčat v triede ?
5./ V záhrade kvitlo 8 narcisov, 5 bolo bielych, ostatné boli žlté. Koľko z nich bolo žltých ?

Potom sme hrali hru "NAŤAHUJEME BUDÍK", príklady si deti písali do malých zošitov z matematiky. Numeráciu sme precvičovali súťažnou hrou MATEMATICKÝ KRÁĽ.

PRV - opakovali sme témy ZDRAVIE, ČAS, dni v týždni.... čo bolo včera ? čo bude zajtra ? pracovali sme aj na prefotených papieroch, kde deti dopĺňali názvy dní, mali určiť čo je dlhší časový úsek deň či týždeň, týždeň či mesiac, mesiac či rok.... brali si aj PZ domov, je potrebné si zopakovať učivo v modrých rámčekoch.

Budem skúšať :

1./ čo robím pre svoje zdravie ? ( hygiena, pitný režim, jeme veľa ovocia a zeleniny, športujem, oddych, primerane sa obliekam )
2./ ako môžeme merať čas ? ( hodiny , presýpacie hodiny, kyvadlo )
3./ vymenuj zmysly človeka ( zrak, čuch, chuť ....
4./ vymenuj zmyslové orgány ( oči, uši......
5./ vymenuj dni v týždni , potrebné vedieť i odzadu...o:))) nedeľa, sobota, piatok....
6./ aké zmysly sú potrebné ak chcem vypiť šálku čaju, ak chcem počúvať hudbu , zjesť ovocie
7./ kto sú členovia mojej rodiny
8./ kto je pre mňa otec mojej mamky

Deti dnes dostali domov knihy od nakladateľstva PIEROT, publikáciu požičiavajú k nahliadnutiu. Ak Vás zaujala, cena je 3 eurá, ak nie, prosia publikáciu vrátiť späť do školy.

Je potrebné deťom prezerať hlávky, vyskytli sa totiž i vlasové parazity.

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa na súťaž KLOKANKO , dajte mi prosím vedieť i mailom..., aby som termín nahlásenia dodržala. Štartovné môžem uhradiť, potom donesiete.

Skoré uzdravenie !

KLOKANKO

5. února 2018 v 17:25
Milí rodičia,

každoročne sa koná matematická súťaž KLOKANKO, ktorej sa môžu zúčastniť aj žiaci našej triedy. Podmienkou účasti v tejto súťaži je logické myslenie dieťaťa, nakoľko úlohy sú tak zamerané, a druhou podmienkou je štartovné - 4 €, pričom pri ochorení dieťaťa sa toto štartovné nevracia. Prosím, ak máte záujem do tejto súťaže dieťa prihlásiť, dajte mi vedieť do 7.2. 2018.

ĎAKUJEM !

5.2.2018

5. února 2018 v 12:03

SJ - čítali sme z rozprávkovej knižky neznámy text, v predpisovom zošite str. 21/4,5 ...písali sme aj odpis : Boženka pozorovala malú myšku. V zime nosím bielu vetrovku. Beta má bubon.

PRV - ( pre 1. B ) zopakovali sme celky ZDRAVIE, ČAS a učili sme sa vymenovať dni v týždni aj odzadu, aj vedieť pohotovo povedať čo bude zajtra..... dni v týždni sme si napísali aj na prefotených papieroch. Deti mali porovnať i čo trvá dlhšie mesiac, či rok .....deň, či týždeň..... týždeň, či mesiac...

M - v PZ sme robili úlohy na str. 4, 5 ( vrátane). Opäť sme precvičovali numeráciu interaktívnymi cvičeniami.

Skoré uzdravenie !

2.2. 2018

1. února 2018 v 15:31
2.2. Polročné prázdniny

Uvádzam zásobu slov na precvičenie písania :


Emil, písanka, kúpil, brat, Boris, Betka, Katka, Karol, kyslý, kapusta, smutný, tráva, tam, banán, sokol, ryby, paplón, zlato, Zuzana, Zorka, or, vr, bub, ro, oš, vš, Br, Sl, Sy, baran, koza, pero, Pavol, zošit, lanovka, sýkorka, vrabec, orol, pláva, obojok, blato, zablatený ..


Vety na precvičenie :

• Emil si kúpil písanku. Potrebuje ju v škole. Kamarát je obetavý. Stále je veselý. •
• Boba rozpráva veselé rozprávky. Boženka pozorovala malú myšku. V zime nosím vetrovku. •
• Bývame blízko seba. Okolo nás sú krásne kvety. Stojí tri eurá. •

1.2.2018

1. února 2018 v 15:17

SJ - článok Starký - zostáva táto domáca úloha - vedieť pekne plynule čítať. V predpisovom zošite sme písali str. 20 veľké písmeno B, str. 21/3. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK. Čítanie si deti precvičovali na interaktívnej tabuli, kde mali jednotlivé slová po prečítaní správne zaradiť do skupín podľa počtu slabík.

M - sčítanie a odčítanie sme precvičovali prostredníctvom interaktívnych cvičení. v PZ 2. časť - str. 3 ( celá ) , 4/ 1,2,3,4.

Pre informáciu uvádzam, že v triede sa nám vyskytol šarlach.

Skoré uzdravenie všetkým !