Březen 2018

Veľkonočné prázdniny

28. března 2018 v 15:29
Prajem krásne sviatky !


Uvádzam zásobu slov na precvičenie :

► vagón, gitara, glóbus, špagety, Gustáv, Gabriel, gumička, galoše, langoše, doga, orgován, gerbera, papagáj, lego, tiger, gašparko, garáže ►

► mlieko, kvietok, piatak, trieda, krieda, spieva, pieseň, visieť, vidieť, vietor, sviatok, piatok, polievka, fialka, Snehulienka, snežienka, vysvedčenie, spievanie, kreslenie, hniezdo, hviezda, viac, viem, mladšia, cudzia, čierna, krajšia ....lišiak, moriak, bocian, mesiac, žabiak, polievať,priateľ ►

28.3.2018

28. března 2018 v 15:20

SJ - šlabikár str. 41 článok vedieť pekne plynule čítať. Str. 40/2, v predpisovom zošite - veľké písmeno G.... domáca úloha dopísať úlohy týkajúce sa veľkého G.... písali sme aj diktát na známky : Chlapci sa hrajú. Majú tri balóny. Dva sú žlté. Jeden je červený.

VV - robili sme veľkonočnú pohľadnicu.

Skoré uzdravenie !

27.3.2018

27. března 2018 v 17:17

SJ - šlabikár str. 40/1,2
písanie str. 16/2 malé g, str. 17 - úlohy s malým g.
Písali sme aj cvičný diktát : Naša mačka Micka má šesť mačiatok. Ľúbia mliečko. V noci jej žiaria očká do zelena.


M - úlohy na prefotenom papieri, logické úlohy, príklady, ktoré bolo potrebné znázorniť... atď...

PRV - viď blog z pondelka pre 1. B .... ideme paralelne

Dňa 10.4. 2018 budeme mať informatívny triedny aktív od 17.00 hod. v triede 1.A formou individuálnej konzultácie.
Veľkonočné prázdniny máme od 29.3. 2018 - 3.4. 2018. Nástup do školy máme 4.4. 2018

Skoré uzdravenie !

26.3.2018

26. března 2018 v 16:11

SJ - článok - Mladší brat ... zvolacie krátke 4 vety sme prepísali. Venovali sme sa - priama reč, zvolacia veta, rozkazovacia veta, výkričník....Písanie sme si aj následne vyhodnotili. Vyzbierala som i prácu - čítanie s porozumením, kde deti museli odpovedať na otázky z textu.

M - súťažnou formou sme precvičovali numeráciu v obore do 20. Do malých zošitov sme si potom písali príklady :

13 - 2 =
13 - 12 =
19 - 7 =
19 - 17 =

atď. Vyzbierala som kombinované príklady, ktoré boli na domácu úlohu.

Prvouka - ( 1. B ) zopakovali sme si význam vody pre život a opakovali sme na písomnú prácu, ktorá bude po prázdninách.... :

• formy vody .... napr. nakresli vodu v kvapalnom skupenstve ... ( stačia kvapky vody )
• napíš názov mesta, v ktorom žiješ...
• napíš, kto je pre teba otec tvojej mamky
• dnes je pondelok, aký deň bol včera
• dnes je utorok, aký deň bude zajtra
• napíš príklady z neživej prírody
• napíš príklady zo živej prírody
• napíš 3 príklady ľudských výtvorov

Skoré uzdravenie !

23.3.2018

23. března 2018 v 13:14

SJ - písmeno ch ....tvorili sme vety s využitím slov, v ktorých sa vyskytuje písmeno ch, vytvárali sme 4 - členné i 5 - členné vety. V šlabikári článok str. 39 - vedieť pekne plynule čítať.... písali sme aj odpis...

• zjem, anjel, nesiem, viem, visieť, vidieť, chytiť, svietiť •

Pracovali sme aj na prefotených papieroch. Čítali sme článok - následne deti museli vedieť napísať odpoveď na otázku vychádzajúcu z textu.
Riešili sme aj úlohy, kde deti dopĺňali dvojhlásky, pričom slová i celé vety sme potom čítali viackrát.

M - riešili sme úlohy na interaktívnej tabuli.... numerácia do 0 -20. Prosím priniesť príklady zo štvrtka. V PZ sme riešili úlohy na str. 34 - 35.

Etika - téma : "Môj erb" .... zamerali sme sa na vlastnosti detí a vzťahy .....

Skoré uzdravenie !

21.3.2018

21. března 2018 v 16:21

SJ - článok " Kvietok " vedieť pekne plynule čítať....opakovali sme slová s dvojhláskami.... pracovali sme s časopisom Vrabček, kde deti doplňovali písmená na základe prečítaného textu, čím sme trénovali čítanie neznámych textov..... v predpisovom zošite sme písali str. 14/1 - malé písmeno ch.

Zajtra nebudem prítomná na vyučovaní, nakoľko mám školenie. Pokiaľ máte záujem o fotenie spoločnosťou Prestigephoto, je potrebné to dať vedieť ráno p. vychovávateľke, ktorá bude v triede namiesto mňa.

V piatok verím, že sa vidíme....

20.3.2018

20. března 2018 v 14:28

SJ - článok str. 37, 37/5 ... jednotlivé kvety sme si aj názorne ukázali....... opakovali sme si slová so slabikami de,te,ne,le, di, ti, ni, li..... + slová s dvojhláskami.....precvičili sme si aj prepis :

polievka, jarný kvietok, biela tekutina, žiak v piatej triede, črievko

pracovali sme aj s časopisom VRABČEK + v predpisovom zošite sme stihli slová s dvojhláskami.. str. 13.

M - písali sme písomnú prácu, ktorú sme si zároveň aj vyhodnotili. Riešili sme aj príklady na prefotených papieroch napr. :

12 + 3 + 5 =
19 - 7 + 2 =

Dnes sme absolvovali aj výchovný koncert s Tomasom Puskailerom so zameraním na ekovýchovu.
Vo štvrtok sa uskutoční fotografovanie spoločnosťou Prestige. Sada stojí 10 €.

Skoré uzdravenie !

19.3.2018

19. března 2018 v 12:55
SJ - šlabikár str. 36/2,3,4 ....dvojhlásky sme si zvýraznili žltou pastelkou.....úlohy so zameraním na fixáciu slov, v ktorých sa vyskytuje dvojhláska..... vysvetlili sme si viaceré slová zo šlabikára - golier, jahniatka,...... bahniatka sme si aj názorne ukázali.

M - ústne slovné úlohy + PZ str. 30,31.... domáca úloha str. 32. Šikovníci domácu úlohu nemajú.

Ak majú deti určiť počet prvkov môžu si dané prvky pri počítaní označiť čiarkou, príp. zakrúžkovať....mali totiž problém správne určiť počet korčúľ. Viacerí urobili chybu.

Zajtra budeme mať výchovný koncert.
Vyskytli sa aj vlasové parazity, prosím prezrieť vlásky deťom.
Zajtra budeme robiť aj na prefotených papieroch, kt. môže prísť staršia sestra v prípade záujmu prevziať.

Skoré uzdravenie !

16.3.2018

16. března 2018 v 21:26

SJ - celý článok str. 35 vedieť pekne plynule čítať... písali sme diktát, vyskúšaj si aj ty doma :

• Je pekné ráno. Obloha je jasná. Hanka a Petra sú veselé. •

Precvičovali sme aj slová so slabikami, de, te, ne, le, di, ti ni, li..... Písali sme aj prepis :

• DERAVÝ, KNIHA, PLESNIVÝ, HNEDÝ, ZÁHRADNÍK, TANEC, NIKTO, NEMÁ •


M - interaktívne cvičenia - numerácia v obore do 20, PZ str. 28,29 ( šikovníci majú aj str. 30 ) ....

Skoré uzdravenie !

15.3.2018

15. března 2018 v 18:37

SJ - šlabikár - článok O medovníkovom..... polovicu vedieť pekne plynule čítať.... práca s textom, vyhľadávanie slov so slabikami de,te,ne,le.....deti riešili úlohy na prefotených papieroch so zameraním na uvedené slabiky de, te,ne.......

M - PZ str. 26,27, ( šikovníci majú aj str. 28 ) ..... interaktívne cvičenia.....

Skoré uzdravenie !

14.3. 2018

14. března 2018 v 19:49

SJ - šlabikár str. 33/3, 34/1 - podčiarknúť v slovách slabiky de, te, ne, le ....34/2 - žltou pastelkou sme si vyznačili všetky slabiky de, te ne, le, di, ti , ni, li , 34/3 - koník, malina, nite, lodička, nebo, Anička, teplo. V predpisovom zošite sme písali str. 12/1. Pracovali sme v skupinách, kde deti súťažili, kto napíše viac slov so slabikami- de, te, ne, le .....čím si ich viac aj zapamätáme.....


Skoré uzdravenie !

13.3.2018

13. března 2018 v 14:11

SJ - šlabikár str. 30/1,2, text str. 31, 31/1,2,3....Písali sme aj odpis : Malý Miško bežal. Spadol a rozbil si koleno. Teraz plače.
M - str. 25, šikovníci majú aj str. 26 + príklady na prefotenom papieri.... zväčši čísla o 6 ...11,12,13... atď. Zmenši čísla o 4 ....
PRV - dokončili sme si projekt - rozdelenie predmetov do skupín - priesvitné, priehľadné a nepriesvitné.... Venovali sme sa téme o živej a neživej prírode, ako viem, čo patrí do živej prírody.... + úlohy na doplnenie učiva v PZ.

Skoré uzdravenie !

12.3. 2018

12. března 2018 v 13:31

SJ - šlabikár str. 29 - článok.... vedieť čítať.... písanie str. 11/2,3..
M - skončili sme str. 23 ( vrátane ), šikovníci majú aj 24.
HV - Červené jabĺčko- pieseň spojená s tančekom.

Skoré uzdravenie !

Jarné prázdniny

2. března 2018 v 13:11

Jarné prázdniny od 3.3. 2018 - 11.3.2018

Počas jarných prázdnin si oddýchnite, aby ste načerpali nových síl. Prosím denne čítať a nahlas !!! Ak si chcete niečo aj precvičovať, tak uvádzam pár slov so zameraním na mäkké spoluhlásky :

• čerešňa, kukučka, kačička, šatka, čas, kľúče, ďakujem, vždy, šlabikár, čiapka, marhuľa, počítač, kameňolom, šašo, Ďurko, Maťko, Ľubka, ľad, ňufák, ťukal, číslo, sukňa •

Krásne prázdniny !

2.3.2018

2. března 2018 v 13:00

SJ - riešili sme rôzne úlohy • na čítanie s porozumením, • deti opravovali text, kt. bol nesprávne napísaný, • vyberali z možností tú správnu,• prepisovali text, ktorý bol veľkými tlačenými písmenami so zreteľom na mená, atď. Prefotené papiere sme poslali po spolužiakovi.

M - vyhodnotili sme si viaceré aktivitné pracovné listy. Poslali sme tiež po spolužiakovi.

Skorý návrat do školy !

1.3.2018

1. března 2018 v 13:52

SJ - šlabikár str. 27 - článok, .. 28/1,2,3... písali sme cvičný diktát :

• hruška, košík, vždy, šalát, bežec, kukučka, kačka •

V predpisovom zošite sme písali str. 11/1. Riešili sme rôzne úlohy - usporiadaj slabiky a povedz správne - mir Vla di, bet Alž ka, vá no... atď. Usporiadaj slová a povedz správne vetu : na dvore Deduško košík pletie... atď. Vytvor vetu s použitím slova s písmenom ď,Ď.... vytvor vetu zo štyroch slov, z piatich slov atď.

Krátko sme stihli aj pracovať vo Vrabčekovi - len jednu tajničku.

M - riešili sme príklady interaktívne, potom sme riešili slovné úlohy na prefotených papieroch. ( príklady, reťazovky, rozklady, slovné úlohy )

Napr. :

Máša pozerá rozprávky. Videla už 13 rozprávok, 4 ešte budú. Koľko rozprávok si pozrie spolu ?
Máša ide na výlet. Zbalila si už 5 šiat, 13 ešte musí zbaliť. Koľko šiat si berie na výlet ?
Na záhrade bolo 15 húseníc. Máša chytila 12 húseníc, ostatné ušli. Koľko húseníc ušlo ?

atď.

Do skorého videnia !