Duben 2018

30.4.2018

30. dubna 2018 v 19:41

SJ - čítanka str. 2, str. 3/2
písanie - str. 4 malé písmeno q......prosím priniesť starú domácu úlohu na prefotenom papieri.

M - PZ str. 56,57 - súťažne sme potom precvičovali numeráciu v obore do 20.

PRV ( 1.B ) - deti v skupinách rozpísali čím sa líšia navzájom živočíchy ....napr. šupiny, srsť, plutvy,perie, lieta, skáče, pláva....atď. Spoločne sme potom návrhy detí začlenili do kategórii.....živočíchy sa líšia navzájom :
• stavbou tela - končatiny, plutvy, chvost, uši....
• prostredím, v ktorom žijú - les, pôda, vzduch, voda..
• pohybom - lieta, pláva, skáče...
• potravou - tráva, byliny, mäso, drobné živočíchy....

HV - pieseň " Na dvore býva sliepočka naša", " Čo všetko deťom k šťastiu treba" + zopakovali sme "Červený kachel", "Šijeme vrecia šijeme"....

2.5. nebudem prítomná na vyučovaní, blog nebude aktualizovaný !!!!!!!!!!!


Do skorého videnia !

25.4.2018

25. dubna 2018 v 16:08
SJ - vyvodenie písmena x, predpisový zošit č. 5 - str.3/1...
šlabikár - str. 58/1,2 ---- pojmy taxa, texasky, reflex, textil...
Poslali sme ti prefotené papiere - domáca úloha.

Skoré uzdravenie !

24.4.2018

24. dubna 2018 v 17:02
SJ - 55/3, článok Búrka ... kontrola str. 2 v predpisovom zošite č.5. Písali sme prepis slov s "ä" na známky. Ćlánok máme vedieť pekne plynule čítať.

M - PZ str. 52, šikovníci majú aj str. 53. Vysvetlili sme si aj 1°C ....nakoľko v úlohe sa vyskytne zadanie napísať teplotu počas piatich dní.

PRV - pracovali sme v skupinách, kde žiaci mali napísať vzájomne odlišnosti živočíchov, čo aj veľmi pekne vypracovali. Venovali sme sa aj potrave živočíchov a urobili sme spoločne dve cvičenia z tejto témy.

V škole sa vyskytli vlasové parazity, prosím prezrieť hlávky deťom.

Skoré uzdravenie !

20.4.2018

20. dubna 2018 v 13:54

SJ - šlabikár str. 54/2 - 10 slov ak nájdeš, farebne ich políčka vyfarbi....53/4 + článok Bábätko.... do písanky sme písali prepis zo šlabikára str. 54/1 - môžeš si vybrať 8 rôznych slov. Článok budem skúšať až v utorok. Predpisový zošit č. 4 už nosiť do školy nie je potrebné. Prehodili sme si obaly na zošit. č. 5.

M - kontrola PZ.... do malých zošitov sme si kreslili zelenou pastelkou stromčeky, do ktorých sme uviedli 4 rôzne rozklady čísel - 20, 18, 15, 16 .... Pracovali sme aj v rámci kompetencie finančnej gramotnosti s papierovými peniazmi....vysvetlili sme si hodnoty 100 €, 50 €, 20 €, 10 € , 5 €, 2 €, 1 € .... až po jednocentovky..... Deti mali aj vyskladať rôzne sumy peňazí.... Súťažne sme potom riešili príklady v numerácii do 20.

EV - PZ str. 26 ...vzťahy v triede, kto komu pomáha, kto sa s kým priatelí.. atď.

V pondelok máme škol. kolo speváckej súťaže "Slávik", ktorej sa zároveň zúčastním i s našimi dvoma žiačkami.
Všetkým účastníkom zároveň držíme palce.

13.4.2018

13. dubna 2018 v 13:25

SJ - pracovali sme s časopisom Vrabček, kde do viet museli vhodne doplniť hľadané slovo. Do zošitov deti mali vytvoriť po dve slová na uvedené písmená, ktoré sme si pod seba uviedli napr. :

d- dom, dvor
K - Katka, Karol
ch - chata, chyba
e - egreš, električka

Na prefotenom papieri sme čítali neznámy text a na domácu úlohu majú deti vety prepísať, pričom musia vhodne znova vyhľadať to správne slovo ..... džús, rýdziky, džem....atď.

M - PZ str. 45/1,2,3 ....šikovníci majú celú stranu. Riešili sme zároveň príklady na rozvoj logického myslenia.

Prefotené papiere máš u spolužiačky ( LŠ ), ak by ste náhodou boli spolu.

Skoré uzdravenie !

12.4.2018

12. dubna 2018 v 15:11
SJ - str. 49 článok - žltou pastelkou sme zvýraznili písmeno dž....tento článok vedieť pekne plynule čítať. Písali sme diktát na známky :

• Je krásny deň. Slnko hreje. Vietor nefúka. Zahráme si futbal. •

Pracovali sme s časopisom VRABČEK.

M - riešili sme na známky príklady do malých zošitov, v časopise VRABČEK sme vypočítali príklady, kde správne mali určiť hľadané číslo, aby výsledok bol 10, alebo 20..... PZ - str. 44 celá, súťažne sme potom opakovali numeráciu do 20.

Skoré uzdravenie !

9.4.2018

9. dubna 2018 v 20:03
SJ - písali sme prepis na známky.... vyskúšaj si aj ty : šlabikár str. 45 - "Videl si ten faul?" "To bola finta atď........len tieto dve vety. Opakovali sme si slová s písmenom dz, opäť sme si zopakovali význam slov - mosadz, medza, hrádza, sadze, rýdzik......


M - písali sme písomnú prácu, ktorú sme si zároveň vyhodnotili...... pokračovali sme úlohami na str. 41.... nedokončili sme, domácu úlohu nemáme.

6.4.2018

6. dubna 2018 v 13:27

SJ - článok str. 45 vedieť pekne plynule čítať, 46/1,2 ...ukázali sme si na interaktívnej tabuli pojmy , ktoré sme si zároveň vysvetlili - hrádza, medza, sadze, mosadz.....v predpisovom zošite sme písali veľké písmeno F, úlohy týkajúce sa veľkého písmena.

M - kontrola dom. úlohy, vo vajíčkovej úlohe sme doplnili podľa želania slnečné, alebo zamračené počasie a uviedli počty slnečných a zamračených dní a potom porovnali..... prešli sme str. 38,39. Dom. úloha str. 40.

V pondelok sa dúfam vidíme !