Květen 2018

28.5.2018

28. května 2018 v 16:37
SJ - nový článok o psíkovi vedieť pekne plynule čítať ľavú stranu bez posledného odseku. Učili sme sa aj básničku, kt. je ďalej v čítanke... Snehulienka....zatial len :

Kráľovnej sa narodila dcéra
sťa sneh biela, milá,
bola krásna v páse tenká,
nazvala ju Snehulienka.

Stihli sme napísať len 4 slová - vôľa, kôš, Félix, opätok....
Písanie dom.úloha str. 15/4,3.

M - písali sme písomnú prácu.... + do malých zošitov sme písali 3 rodinky sčítacie + 3 rozklady na 20, 3 rozklady na 19, 3 rozklady na 18.

HV - spievali sme pieseň "Čižíček, čižíček" + " Ó reťaz, ó reťaz" + "Čo všetko deťom k šťastiu treba"....

25.5.2018

25. května 2018 v 17:52
SJ - str. 39 - báseň , str. 40 - článok vedieť pekne plynule čítať, čítali sme aj článok str. 41 - o lentilkách, 41/2,3, našli sme slovo raž, čo sme si aj ukázali názorne - klas i zrno raže , porovnali sme ho so zrnom pšenice..... písanie str. 14/2 - deti písali podľa názornej ukážky ovocia .... str. 15/3,4.

M - PZ str. 77 vrátane ( šikovníci pokračovali na str. 78.... )

Skoré uzdravenie !

24.5.2018

24. května 2018 v 14:44

SJ - 37 báseň - podčiarkli sme si rýmy farebne, str. 36 - vedieť pekne plynule čítať článok po slovo metla...str. 38 - článok, str. 39/2....Písanie str. 13/3 - tvorili sme vety na uvedené slová, vyskúšaj si aj ty doma, môže sa vyskytnúť v závereč. písomke zadanie vytvor vetu a napíš ju. str. 13/4,5,6, str. 14/1.

M - PZ 74,75 vrátane

Dnes sme mali skúšku akadémie.

Skoré uzdravenie !

23.5.2018

23. května 2018 v 16:13

SJ - 37/1,2 písanie str. 12/1,2. Riešili deti samostatne úlohy na čítanie s porozumením na prefotenom papieri.Skoré uzdravenie !

22.5.2018

22. května 2018 v 12:25
SJ - 31/ skrytý svet, 32/1, 33 celá strana, vedieť čítať článok 34 po obrázok banánov. Písali sme na známky prepis str. 11/3,4,5,6.

M - str. 71,72,73... riešili sme aj interaktívne príklady v obore do 20. Riešili sme ústne slovné úlohy, kt. podstatou boli reťazovky.

PRV - zopakovali sme si kapitolu o živočíchoch.... čím sa navzájom líšia.... 40/1,2, 41/1,2,3, 42/2, 43/4,5 ... vysvetlili sme si rozdiel medzi stromom a kríkom, stromom a bylinou....dokončili sme si učebnú pomôcku - časti tela rastliny. Urobili sme si aj výstavku v triede.

Skoré uzdravenie !

21.5.2018

21. května 2018 v 15:01

SJ - str. 30/1, 31/2 + článok o bublanine.... okrem posledného odseku.
M - str. 70, 71 - šikovníci majú cca 1/2 príkladov. Opakovali sme interaktívne rovinné a priestorové geometrické útvary ... valec, guľa, obdĺžnik .....

Dňa 24. 5. budeme mať skúšku akadémie... poprosím dievčatá priniesť si balerínky ( pokiaľ máte) + biele ponožky, červenú mašľu do vlasov, biele tričko - rovnako pokiaľ ich máte. Názov nášho vystúpenia je Červené jabĺčko.

Akadémia bude 7.6. i doobeda pre žiakov a poobede srdečne pozývame všetkých rodičov o 17.00 hod.

Dňa 5.6. bude náš posledný triedny aktív v triede 1.A.

V dňoch 6.6. a 8.6. prebehne fotografovanie kolektívov, upresním dátum určený pre našu triedu. Cena 1,50 €, malá skupinka 1 €. Peniaze budem zbierať vopred. Ak si niekto spoločnú fotku neželá, prosím dajte mi vedieť.

Do skorého videnia !

18.5.2018

18. května 2018 v 13:53

SJ - 29/1,2 ...pracovali sme s článkom str. 30, ktorý je na domácu úlohu vedieť pekne plynule čítať. Písali sme prepis na známky na prefotenom papieri, ktorý ti posielame po spolužiakovi.

M - PZ str. 68 ...do malého zošita sme písali 5 sčítacích rodiniek....nakreslili si farebné lupene kvetov...a uviedli tri čísla a k tomu štvoricu príkladov... napr. 13,5,18 ...... 13 + 5 = 18, 5 + 13 = 18, 18 - 5 = 13, 18 - 13 = 5.

Skoré uzdravenie !

17.5.2018

17. května 2018 v 14:30

SJ - str. 27/2,3. str. 28 vedieť plynule čítať po slová .... čierne mačiatka. V článku sme podčiarkli ceruzkou slová s dĺžnom a žltou pastelkou sme vyfarbili len písmená s mäkčeňom - cca v 1/3 článku.

Písanie str. 10/1,2 ... v úlohe napísať do všetkých riadkov sortiment z potravín. Písali sme aj diktát na známky :

• Erika má malého brata. Volá sa Viktor. Viktor má tri roky. Ako sa volá tvoj brat ? •

M - str. 66,67... vrátane.

Skoré uzdravenie !

16.5.2018

16. května 2018 v 11:08

SJ - str. 24 článok, 24/1, str. 25 článok o pravidlách.... článok str. 26 - 4 odseky vedieť pekne plynule čítať....čítali sme aj z Vrabčeka. Skontrolovali sme si písanie na str. 9. Písali sme aj cvičný diktát, vyskúšaj si aj ty doma :

Ideme ďaleko za babičkou. Na vŕšku je vĺčik, líška a orol. Ktoré auto sa ti najviac páči ? Červeno - modré.

Skoré uzdravenie !

15.5.2018

15. května 2018 v 15:28

SJ - čítanka str. 21/2, písanie str. 9/4,5 ... článok str. 21, na domácu úlohu vedieť čítať článok "Slniečko" - 2/3 z článku...str.23/2 ... písali sme aj na prefotenom papieri povolania s koncovkou -ou....

M - riešili sme úlohy na prefotenom papieri - rovinné a priestorové geometrické útvary .... názorne sme si vysvetlili rozdiel medzi rovinnými a priestorovými útvarmi..... štvorec a kocka, obdĺžnik a kváder, kruh a guľa, valec.... PZ str. 65 celá....

PRV - rozdiel medzi živočíchmi a rastlinami.... zopakovali sme si, že živočíchy sa líšia navzájom stavbou tela ( deti vedia vymenovať ... uši, plutvy, krídla, zobák.... ) potravou, prostredím, v kt. žijú.....38/1, 37/3,4 ...39/1,2 .... začali sme aj stavbu tela rastlín, vyrábali sme si učebnú pomôcku...., ale vrátime sa k tomu, nakoľko práce sme nedokončili....

Skoré uzdravenie !

14.5.2018

14. května 2018 v 13:21

SJ - vyhodnotili sme si cvičenia na prefotenom papieri, článok str. 20 čítať na domácu úlohu, čítanka str. 19/1,2, str. 20/1, písanie str. 8/1,2,3.

M- precvičovali sme numeráciu v obore do 20 interaktívne, riešili sme samostatne reťazovky na prefotenom papieri. Do malého zošita sme si napísali a znázornia príklady na domácu úlohu : 20 - 17, 13 + 14 , 17 - 3, 15 + 4 ..

HV - zopakovali sme naše ľudovky - Dolina, dolina....Vŕšok, dolina ... Šípová ružička...Ej padá, padá rosička... Čo všetko deťom k šťastiu treba....atď...

Skoré uzdravenie !

7.5.2018

7. května 2018 v 13:41
SJ - str. 11- báseň, slová, ktoré tvorili rým sme si farebnou pastelkou podčiarkli...str. 12 článok - čítať na domácu úlohu...str. 13/2..

Písali sme odpis :

- erdží, drôt, bábätko, mäsiar, chlieb, texasky, wifi, Waldemar -

M - po str. 61 vrátane ( šikovníci majú aj ďalej )

PRV ( 1.B ) - zopakovali sme opäť skupinovou prácou čím sa navzájom odlišujú živočíchy ( pohyb, potrava, prostredie, stavba tela ) a vrátili sme sa v opakovaní aj k významu vody pre život.... prešli sme na novú kapitolu Rastliny.. str. 38.

3.5.2018

3. května 2018 v 16:03
SJ - čítanka str. 6,7/2, písanie str. 5/1,2,3. Vety na prefotenom papieri je potrebné prepísať. Čítali sme čl. na str. 8 ...text len na tejto strane budem skúšať na známky..... Je potrebné čítať denne.
Písali sme aj diktát na známky.

M - PZ str. 58 ... + riešili sme príklady na prefotenom papieri ( poslali sme po spolužiakovi )....