Září 2018

28.9.2018

28. září 2018 v 13:43


SJ - skúšala som básničku na známky, stihli sme v šlabikári úlohy na str. 26, • str. 27/4,5,6. V predpisovom zošite 1 sme písali na str. 11 a na str. 12 sme skúšali len cviky ( motýle ) na uvoľnenie ruky. Hrali sme didaktickú hru na precvičenie spájania hlások do slabík.

PRV - str. 4 a začali sme aj úlohy na str. 5. Vrátime sa k tomu aj na budúcu hodinu, nemáme všetky učebne školy navrhnuté. Rozprávali sme si aké opatrenia platia v škole kvôli bezpečnosti, akú úlohu má vrátnik, ako sa správať, aby p. upratovačka nemusela veľa práce robiť za nás, o štátnom znaku....

Skoré uzdravenie !

27.9.2018

27. září 2018 v 17:30



SJ - šlabikár str. 25/4,5, str. 26/1. Zopakovali sme si celú básničku a už ju skúšam. V PÍSANKE sme písali na str. 4. Pracovali sme aj samostatne na známky na prefotenom papieri ( dnes Vám bol odovzdaný ).

M - PZ str. 18 - celá.

HV - opakovali sme pieseň • My sme smelí prváci • Anička dušička • Húsky biele húsky • a učili sme sa novú pieseň • Dolina, dolina • robili sme aj rytmické cvičenia.

Skoré uzdravenie !

26.9.2018

26. září 2018 v 13:47

Nezabudnúť prosím, zajtra sa fotia deti so šlabikárom. Fotiť sa budú na základe Vami vyjadreného záujmu v zrkadielkach.
Od 1. 10. 2018 ( od budúceho týždňa ) žiaľ deti nebudú môcť dostávať desiatu v škol. jedálni z prevádzkových dôvodov.

SJ - pracovali sme opäť na prefotenom papieri, v šlabikári sme stihli cvičenie na str. 25/3. Písali sme do PÍSANKY str. 3, na ► domácu úlohu majú 3 riadky na str. 4. ► Na 2. VH SJ sme si zopakovali už celú báseň, kt. sa spoločne učíme a zajtra už ju začnem skúšať na známky. Pracovali sme aj so skladacou abecedou a v predpisovom zošite č. 1 sme písali 3 riadky na str. 4.

M - hrali sme didaktickú hru zameranú na porovnávanie a určovanie počtu prvkov. V PZ sme stihli celú str. 17 dokončiť.

AJ - ( pokyny od p. u. z 1.B ) - pracovali na prefotenom papieri ( máš ho u mňa ) a p. učiteľka skúšala všetkých krátku básničku, kt. máte v malých zošitoch.

Zajtra sa môžete zastaviť aj v triede, odovzdám Vám pref. papiere, šek do jedálne i zošit z AJ. Fotenie bude prebiehať ráno od 8.00 hod. v herni, Vy si ju môžete dať vopred odfotiť, nemusíte čakať na nás. Usmívající se

25.9.2018

25. září 2018 v 13:34

SJ - šlabikár str. 22/2, str. 23/3, str. 24/1,2, pracovali sme aj na prefotenom papieri, kde úlohu č. 3 máme za domácu úlohu dokončiť. Rozdali sme si veľké zošity ( máš ho u mňa - PÍSANKA ), kde sme písali na str. 2. Deti si ho brali domov na zabalenie a dopísanie pár riadkov, ktoré mnohí šikovníci stihli v škole a majú to už aj ohodnotené. Pracovali sme aj so skladacou abecedou.

M - hrali sme didaktickú hru zameranú na určovanie počtu prvkov a vyvodenie znamienok rovnosti a nerovnosti. V PZ sme stihli úlohy na str. 15, 16, 17/1.

EV - zopakovali sme si, čo sme si rozprávali minulú hodinu - ako vnímam dobro, čo sú to dobré skutky, ako viem dobré skutky prejaviť voči svojim rodičom, prečo mám byť poslušný voči rodičom a učiteľom, čo je to poslušnosť, musia aj rodičia niekoho poslúchať ? ako sa prejavuje egoizmus. PZ - str. 2 - KTO SOM JA. / máš ho v triede v šanóne /.

Skoré uzdravenie !

24.9.2018

24. září 2018 v 14:38

SJ - šlabikár - str. 21/3,4,5
písanie - str. 10 celá
• pracovali sme s časopisom VRABČEK - úlohy zamerané na veľké tlačené písmená..
• pracovali sme so skladacou abecedou

M - str. 14/1,2,3

AJ -pokyny od p. uč. z 1.B
Do malého zošita ( máš ho u mňa ) si kreslili šarkana + naučiť sa básničku o šarkanovi. Učebnica str. 7 + PZ dokončiť str.3.
Domáca úloha - str. 57 - rozstrihať a vložiť do podpísanej obálky, kt. treba nalepiť na zadnú stranu učebnice.

Dňa 3. 10. 2018 budeme mať v škol. knižnici pasovanie prváčikov z triedy 1.A za čitateľov školskej knižnice. Táto milá akcia prebehne počas 3. VH. Prosím o vyjadrenie ohľadom záujmu fotenia sa detí so šlabikárom, kt. je v ponuke dňa 27.9.2018.

Skoré uzdravenie !

21.9.2018

21. září 2018 v 14:06

SJ - šlabikár str. 19/6, str. 20/1,2 ... učili sme sa opäť novú strofu našej básničky. V predpisovom zošite sme písali str. 10 - hornú slučku - 2 riadky + obťahovali kvety na uvoľnenie ruky.

PRV - str. 3 + hrali sme didaktickú hru k danej téme "Školská taška".

Dnes sme si rozdali písmenká, prosím podlepiť tieto písmenká výkresom ( posielam spolu v obale ) a vystrihnúť. Priložila som k tomu aj obálku, v kt. tie písmenká deti prinesú do školy. Obálku prosím podpísať ( stačí meno ) veľkými tlačenými písmenami.

Skoré uzdravenie !

20.9.2018

20. září 2018 v 15:06

Dňa 27.9.2018 o 8. 00 hod. je ponuka fotenia sa prvákov so šlabikárom v našej škole - v herni. Ponuka je nasledovná :
3 x formát 13x18 cm, suma za všetky tri fotografie 4,50 €, čo môže byť uhradené z triedneho fondu. Prosím dajte mi vedieť záujem aj nezáujem. Ďakujem vopred.

Dnes som deťom do žiackej knižky vkladala heslá do internetovej žiackej knižky. Prosím vyberte ich odtiaľ a uložte na miesto, kde sa Vám nestratia. Vďaka.

SJ - šlabikár str. 18 celá , str. 19/ 4,5. Písanie str. 9 celá. Pracovali sme aj s časopisom VRABČEK na precvičenie veľkých tlačených písmen. Pracujeme stále s nápovednými obrázkami. Učili sme sa našu básničku novú strofu.

M - str. 12/ vajíčkové úlohy + str. 13/1,2,3.

HV - zopakovali sme si piesne • Anička, dušička • Ani - Ani - Anička • Po nábreží koník beží • učili sme sa novú pieseň • My sme smelí prváci • robili sme aj rytmické cvičenia.

Skoré uzdravenie !

19.9.2018

19. září 2018 v 15:02
SJ - šlabikár str. 15/5, str. 16/1,2,3, str. 17/4,5,6, písanie str. 8.
M - str. 11/1,2, str. 12/1,2,3.
AJ - počúvali deti príbeh na str. 4,5, str. 6 - vyfarbovanie do rámčeka, nakresliť obľúbené zvieratko z príbehu. PZ - str. 3/ prvé 4 obrázky ( v zmysle pokynov p. uč. z 1.B ).

Skoré uzdravenie všetkým !

17.9.2018

17. září 2018 v 13:56

Posielam aktualizovaný rozvrh hodín :
Po SJ M AJ VV VV
Ut SJ EV/NV M SJ
ST SJ M TV AJ SJ
Št SJ M HV SJ
Pia SJ PRV TV SJ

Prosím ešte mi chýba pár vzdelávacích poukazov, prosím vrátiť podpísané a nepokrčené. Prihlášky zo škol. knižnice mi boli vrátené, nakoľko trvajú na uvedení aj čísla OP zák. zástupcu. Pošlem po deťoch. Školskú knižnicu majú deti zdarma a budú ju môcť navštevovať aj v rámci ŠKD.
► Zajtra ideme do ZOO, desiatu som hromadne odhlásila deťom, kt. chodia do škol. jedálne, ale je potrebné aj vhodiť desiatový lístok do schránky s menom v zmysle pokynov vedúcej škol. jedálne. Obed riadne stíhame v škole. ►

SJ - šlabikár str. 16/3,4, str. 8/ 2 - vyfarbili podľa pokynov :
• vyfarbi hračke, kt. sa začína písmenom Ž - ústa červenou,
• vec, kt. sa začína písmenom P vyfarbi kockovanú časť modrou,
• hračka, kt. sa začína písmenom R - vyfarbi topánky modrou,
• a hračke, kt. sa začína písmenom Š - vyfarbi košeľu žltou.

Učili sme sa štvrtú strofu básničky Kristy Bendovej, budeme opakovať, doučíš sa.
V predpisovom zošite sme začali na str. 8 uvoľnovacími cvikmi - len zvieratká.

AJ -uč. str. 3, PZ str. 2, str. 46/5 zvieratiek sa naučiť. ( v zmysle pokynov p. uč. z 1.B ) Ak bude dieťa dlhší čas chýbať, učebnice si môžete prísť vyzdvihnúť ku mne do triedy.
M - celá str. 10 + str. 11 - len vajíčková úloha.
VV -vystrihli sme srdiečka v troch veľkostiach a vytvorili z toho jedno srdce. Potrebovali sme výkres a farebný papier, lepidlo, nožnice.

Skoré uzdravenie !

Vzdelávacie poukazy

14. září 2018 v 15:03

Dňa, 13.9. 18 som vkladala deťom vzdelávacie poukazy do dosiek, príp. do šlabikára, aby sa nepokrčili. Priložila som k tomu aj info + info o ponúkaných krúžkoch na našej škole, kt. zohľadňujú vzdel. poukazy len čiastočne.
Máme ponuku krúžkov, kt. zohľadňujú celú sumu vzdel.poukazu - žiaľ, ale ponuka nie je pre prvé ročníky.
Prosím, aby ste vzdelávacie poukazy podpísané a nepokrčené vrátili späť do školy. Do zrkadielka mi môžete len ako informáciu napísať pre aký krúžok ste sa rozhodli.
Ď.

14.9.2018

14. září 2018 v 14:57

SJ - šlabikár str. 13 celá, str. 14/1 - tu sme k obrázkom zároveň do pravého dolného rohu aj napísali veľké tlačené začiatočné písmeno, prečiarkli sme obrázok, kt. do radu nepatril. Písmená sme si precvičili aj na tabuli. Stihli sme str. 14/2.
Precvičovali sme čítanie podľa nápovedných obrázkov, hrali sme aj didaktickú hru + súťaž na precvičovanie veľkých tlačených písmen. V predpisovom zošite č. 1 sme písali str. 7, na domácu úlohu sme ju mali dokončiť.

PRV : rozdali sme si pracovné zošity a urobili celú stranu - Moja škola.

Prosím zošity, učebnice a zrkadielka by už mali byť zabalené.

S OLO zadarmo do ZOO

13. září 2018 v 15:13

Dňa 18.9. 2018 pôjdeme do ZOO objednaným autobusom. Prosím priniesť so sebou mrkvičku, jabĺčko, čo bude slúžiť ako vstupenka do ZOO. Samozrejme si do ruksaku pribalíte desiatu a nápoj. Predpokladaný návrat do školy je cca 11. 30 hod. - 11.45 hod. a pokračujeme obedom a následne v ŠKD. Predpokladaná suma busu je cca 2,60 € na dieťa, čo bude hradené z triedneho fondu.

13.9.2018

13. září 2018 v 14:57

Chýbala si len na poslednej hodine, preto uvádzam info o 4.VH.

SJ - zopakovali sme si básničku, kt. sme sa učili na 1.VH, čítali sme podľa nápovedných obrázkov a v šlabikári sme robili úlohu, kde deti mali vyfarbiť len tie gulôčky farebne pastelkami, v ktorých vedeli prečítať písmeno. Deti mi toto jednotlivo aj museli prečítať. V predpisovom zošite sme si dokončili a skontrolovali stranu, kt. sme začali na 1. VH.

Verím, že ti je už lepšie a zajtra sa vidíme opäť všetci !

11.9.2018

11. září 2018 v 14:39

SJ - čítali sme dnes opäť podľa obrázkov, máme to aj za domácu úlohu - auto- A, balón B ( čítanie podľa nápovedných obrázkov ). Deti určovali v rôznych menovaných predmetoch začiatočné písmeno... napr. Zuzanka - Z, Peter - P...atď. V šlabikári sme tvorili vety str. 8/1 - kde vo vete požadujem viac informácii, napr. veľkosť predmetu, farby predmetu, aby vety neboli príliš krátke a strohé.

Napr. : V izbičke majú deti veľkú bodkovanú loptu. Medvedík je vo fialovom kočíku.

Robili sme i úlohy str. 8/2, str. 9/3,4 a začali sme aj úlohu 5, ale nedokončili sme ju. Rozdali sme si aj predpisový zošit č. 1, kde sme stihli celú stranu č. 3.


Etická výchova - vysvetlili sme si o čom sa budeme učiť v tomto predmete, aká je podstata dobra, prečo sa dobre necítim ak je niekto ku mne síce dobrý, ale k ostatným je zlý....kedy sa ja dobre cítim...ako viem posúdiť, že je niekto dobrý, atď. Rozdali sme si aj PZ, ktoré si deti samé podpísali a budeme si ich nechávať v škole v šanónoch.

Mat - PZ str. 4/ vajíčková úloha, str. 5 .Stihli sme aj na str. 6/1,2. ( robili sme úlohy podľa zadania učiteľa - vyfarbi zelenou farbičkou tričko dieťaťu, kt. je na hojdačke hore, vyfarbi posledný vagón na koľaji zelenou, vyfarbi loďku, ktorá je hore na poličke posledná, môžete zadanie vymyslieť.

10.9.2018

10. září 2018 v 17:22
Dnes, 10.9. 2018 sme mali počas 1. VH ukážku hudobnej školy YAMAHA, kt. bude od septembra vyučovať na našej ZŠ Dudova programy napr. zobcová flauta, akustická gitara, keyboard deti, dospelí. Potrebné informácie sa môžete dozvedieť i na webe www.hudobnaskola.sk, mail : info@hudobnaskola.sk.

Dnes sme dostali aj nový rozvrh hodín :

PO : SJ M AJ VV VV
UT : SJ EV/NV M SJ
STR : SJ TV AJ M SJ
ŠTVR: M SJ HV SJ
PIA : TV SJ PRV SJ

PRV - prvouka, EV - etická výchova

6.9.2018 štvrtok

6. září 2018 v 14:12Dnes sme počas 1.VH mali ukážky aktivít Benitimu - https://benitim.sk/ a počas 2.VH ukážky školy breaku https://skolabreaku.sk/, nakoľko sa ich súčasťou môžu stať i naši žiaci v rámci záujmovej činnosti.

SJ - v šlabikári sme opäť čítali formou obrázkov - auto A, balón B.... vyhľadávali sme písmenká, vytvárali sme vety na str. 3, str. 4/ 3, str. 5/4,5,6 - str. 6/1 - vytvárali sme vety k obrázkom podľa zadania. Ukazovali sme si :
• správne sedenie pri písaní,
• správne držanie ceruzky v ruke,
• uvoľňovacie cvičenia rúk pred písaním s využitím aj počas písania
Písali sme na papier krúžky, šikmé čiary a vlnovky. Učili sme sa aj krátku básničku, kt. sa ľahko naučíš, budeme opakovať.

Zajtra t.j. 7.9. 2018 budeme mať didaktické hry, do školy prídeme v športovom oblečení, prinesieme si v ruksaku nápoj, desiatu, malú deku ( ak máme ), karty, hry. Ak by bolo zamračené, prosím priniesť aj škol. tašku.

Uvádzam info aj ohľadom možnosti poistenia vecí žiakov pre prípad krádeže v školách na škol.rok 2018/2019, čo je samozrejme nepovinné.

Poistná suma do 50 € - 0,60 €, do 100 € - 1,20 €, do 150 € - 1,70 €, 200 € - 2,30 €, 250 € - 2,80 €.

Prosím informujte ma formou napr. : mám záujem o poistenie do 50 € - 0,60 €, alebo NEMÁM ZÁUJEM. V prvom prípade by som to vyplatila zo škol. fondu. Spoluúčasť na žiaka je 6 €, jedná sa o poisťovňu Allianz . ĎAKUJEM.

Skoré uzdravenie !

5.9.2018

5. září 2018 v 15:16

SJ - každé dieťa dnes určovalo aké písmeno je na začiatku jeho mena, či na začiatku iného vysloveného mena..... hrali sme hru, kto vytvorí najviac slov s vopred určeným začiatočným písmenom. V šlabikári sme potom čítali podľa nápovedných obrázkov - napr. auto A, balón B, citrón C..... vyhľadávali sme dané vyslovené písmená.... Stihli sme urobiť v šlabikári str. 4/1,2, kde deti vyfarbovali rovnaké tvary - rovnakou farbou.

M - PZ str. 2 - dokončili sme vajíčkovú úlohu, deti doplnili, čo chýba do peračníka podľa 1. úlohy. Potom na str. 3/1,2....vysvetlili sme si pojmy :

• krivá čiara
• rovná čiara
• otvorená čiara
• uzavretá čiara
• otvorená krivá čiara
• uzavretá krivá čiara

Rovné čiary sme si vyskúšali rysovať aj pomocou malých pravítok ( mám ich viacero k dispozícii, netreba kupovať ).

Skoré uzdravenie !