Listopad 2018

13.11.2018

Včera v 14:08


SJ - šlabikár str. 48/2,3 + článok na str. 49. Písanie str. 29 celá. Robili sme aj aktivitné listy. Hodnotila som viacerým predpisové zošity, známky sme zapísali aj do žiackej knižky. Prosím denne precvičovať písanie aj čítanie.

M - pracovali sme na prefotených papieroch - príklady v obore do 6, rozklady a reťazovky. Do malých zošitov sme počítali príklady, pričom deti priamo písali len výsledky. Budeme takto písať desaťminútovky na známky.

EV - zopakovali sme si tému z minulej hodiny, úcta k rodičom, čo všetko pre mňa rodičia robia a ako im viem opätovať túto starostlivosť a lásku, dnešnou témou boli čarovné slovíčka - PROSÍM, PREPÁČ, ĎAKUJEM.... zahrali sme si scénky akým rôznym spôsobom sa dá reagovať a výber spôsobu však má aj dôsledky....pozreli sme si aj videá piesní Mira Jaroša - Kamaráti a Čarovné slovíčka.

Skoré uzdravenie !

12.11.2018

Pondělí v 12:51
SJ - šlabikár str. 48/1, písanie str. 28/3. Čítali sme z čítacej kartičky a článok na str. 47.

M - PZ str. 40,41 celá, do malých zošitov sme písali rozklady čísla 6, 5 a 4.

AJ - PZ str. 15, učebnica str. 18, opakovať slovnú zásobu, bude test.

Skoré uzdravenie !

8.11.2018

Čtvrtek v 14:02

SJ - čítali sme z čítacej kartičky, na domácu úlohu máme čítať posledné dva riadky :

Milu milú volá láme milá malé Mia Lia Elia
Malá Mila má Mila má malá Mila Emu láme.

Písali sme aj 1/4 ročnú previerku. V predpisovom zošite sme na 2. VH písali 4 riadky - malé písmeno i.

M - prebiehalo aj fotenie detí, preto sme stihli aspoň zopár príkladov na precvičenie numerácie v obore do 6 do malých zošitov, môžeš si to urobiť aj ty .... skontrolujem ti to po prichode do školy.... farebne to znázorni aj guľôčkami.

3 + 2 =
4 + 1 =
4 + 2 =
5 - 4 =
5 - 3 =

HV - zopakovali sme si pieseň "Zajačik do lesa " a naučili sme sa pieseň " Pôjdeme my do lesíka" a " Bola babka, mala capka".....

Zajtra sa budeme učiť 1. VH - stačí si priniesť maý ruksak - desiata, nápoj a peračník + 2 € , pôjdeme do divadla.

Skoré uzdravenie !

7.11.2018

7. listopadu 2018 v 15:01


SJ -čítali sme z čítacej kartičky, viacerí boli veľmi pekne pripravení, zajtra budem znova skúšať túto domácu úlohu. V šlabikári sme stihli na str. 47/ 4,5. Písanie - dokončíli sme str. 27 a precvičovali sme ešte aj vety do zošita, kt. máme v škole. Zajtra budeme písať 1/4 - ročnú písomnú prácu.

M - PZ str. 37, 38. Šikovníci majú až po str. 41.

AJ - PZ str. 12,13.

Skoré uzdravenie !

Triedny aktív

6. listopadu 2018 v 15:05

Milí rodičia,
dňa 13.11. 2018 o 17. 00 hod. sa uskutoční krátky spoločný triedny aktív v 1. A triede. Konzultačné hodiny potom trvajú do 18. 30 hod.

6.11.2018

6. listopadu 2018 v 15:00


SJ - rozdali sme si na prefotenom papieri čítaciu kartičku a žltou pastelkou sme vyznačili malé písmená l, nakoľko sa nám pletú s malým i, na domácu úlohu máme odtiaľ čítať prvé tri riadky....

M m E e é L l I i í

Ma ma mo mi lo li le la mi la mu mama
Má Ema má malé milé malú milú máme li la
Ela Eli Ele Elo Emo má malú malí lé lú la

Precvičovali sme čítanie - prosím dbať na správnu techniku čítania, dieťa nesmie čítať dvojitým čítaním, že si potichu prečíta a potom vysloví nahlas, to je nesprávne.... na triednom aktíve si ešte bližšie povieme.

Písanie - str. 26 - celú stranu. Viacerí stihli aj na str. 27 riadky, preto domácu úlohu ani nemajú. Domáca úloha : str. 27/3,4. Prosím dbať na správnosť domácej úlohy. Podobné vety budú mať i na štvrťročnej písomnej práci. V šlabikári sme si v článku na str. 47 vyznačili všetky písmená J,j žltou pastelkou. Článok sme celý prečítali.

M - hrali sme didaktické hry na osvojenie si numerácie v obore do 5, deti samostatne tvorili slovné úlohy podľa počtu prvkov na učebných pomôckach, v PZ sme dokončili str. 36. Písali sme 1/4 - ročnú písomnú prácu na známky. Po návrate do školy si napíšete písomnú prácu aj vy.

EV/ NV -mali sme spojenú hodinu, venovali sme sa úcte k rodičom... čo je to vlastne úcta a aké sú jej prejavy, čo všetko pre mňa robí mamka, ocko....rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa, viem ohodnotiť dobro ochrany lásky, ktoré rodina poskytuje, viem opätovať dobro v rôznych situáciách....

Skoré uzdravenie !

Divadlo

5. listopadu 2018 v 17:20
Dňa 9.11.2018 pôjdeme do DK Zrkadlový háj na predstavenie "Bolo, nebolo, bylo, nebylo", kt. sa začína o 10.00 hod.
Prosím priniesť do školy v tento deň ruksak, desiatu, nápoj a peračník. Vstupné sú 2 €. Deti ráno prídu do školy ako zvyčajne. Po predstavení riadne pokračujú obedom a následne v ŠKD. V prípade nepriaznivého počasia prosím pribaliť pršiplášť a nezabudnúť na vhodnú obuv. Vstupné prosím priniesť v deň predstavenia.

5.11.2018

5. listopadu 2018 v 14:13

SJ - šlabikár str. 46/1,2,3 ...
písanie str. 25 prvé štyri riadky, dom. úloha dokončiť celú stranu.
M - PZ str. 36/1,2,3 ...vysvetlili sme si ako sa tvoria štvorice príkladov, do malých zošitov sme si písali takéto analogické štvorice príkladov k číslam (2,3,5 ) a ( 4,1,5 )..
AJ - PZ str. 12.

Skoré uzdravenie !